Egyéni asztrológia tanfolyam indul akár azonnal: Két éves, dupla tempójú (négy év anyagát vesszük), heti egy alkalommal, 1,5 - 4 óra. Ára: havi 24e Ft. A Magyar Holisztikus Egyesület Akadémiájának vizsga-bizottsága előtt tett eredményes vizsga után a hallgató (asztrológus működésre jogosító) kétnyelvű, az
EU-ban elfogadott oklevelet kap.

A világ jövője

Eddig még minden Rendszer azt képzelte magáról, hogy örök időkre fog tartani. Aztán sorra megbukott mind. Nem kívülről buktatták meg őket, hanem belülről mállottak szét. A kapitalizmus sem marad a végtelenségig.

Türelmetlenek vagyunk, mert a bőrünkre megy. Erővel hiába próbálkozunk ellene. De 2008 óta már javában haladnak azok a folyamatok, amelyek a végét jelzik. Ki tudja, mikor? Hát én... :) Kb. 2027-re, amikor az Uránusz és a Neptun szextilbe kerülnek egymással. Az új rendszer kb. 2047-re hibátlanul működik (Uránusz Neptun trigon). Megengedett eltérés +/- három év.

Könnyen párhuzamot vonhatunk a kapitalizmus és az ezt megelőző rendszerek között. Hihetetlen, ahogy a különböző rendszerek szinte pontosan egymás lábnyomaiba léptek a bukás felé...

A kapitalizmus végét jelző tendenciák

Uralkodó irányelvvé válik minél több pénzt keresni, mindegy, hol, mikor és hogyan. A termelő gazdaság és az agrárium viszonyaira egyre kevésbé vannak figyelemmel. A kereskedelem és az ipar, valamint a pénzrendszer érdekei a meghatározóak. Csak a pénz által meghatározott piacokon csaknem minden tetszés szerint eladhatóvá és megvehetővé válik.

Általános lesz a növekedő eladósodás, az uzsora jellegű kamat szedésének szabadsága, a bérletek elterjedése, az önálló középrétegek felszámolása, a termelőmunkát végzők elszegényedése és a proletárrétegek növekedése. Aránytalanul növekszik egy szűk réteg gazdagodása és luxusfogyasztása, a mezőgazdaságban a túlméretezett nagybirtokok válnak uralkodóvá. Eltűnnek a mezőgazdaságot önálló tulajdonosként művelő rétegek. A tulajdonukat vesztett parasztok beáramlanak a vidékekről a városokba, és külföldre távozva elhagyják szülőhelyüket.

Az emberek egyre nyerészkedőbbé, egyre gátlástalanabbá válva hajszolják az anyagi javakat, a pénzt. Vészesen meggyengül, elrohad az általános erkölcs, eltűnnek a polgári erények, elburjánzik a korrupció, a modern korban fellépnek a választási csalások, a közvélemény folyamatos megtévesztése a pénzuralmi érdekcsoportok akaratának megfelelően.

Az élelmiszer-ellátásban egyre gyakoribbak a szűk esztendők, éhínségek lépnek fel, és nagymértékben felerősödnek az áringadozások. Az állam többé nem a társadalmi igazságosságot képviseli, hanem a pénz- és termelői vagyonnal rendelkező gazdag rétegek szerzési vágyát és gazdagodási céljait szolgálja ki. A terrorizmus és a helyi háborúk a vagyonnal rendelkező uralkodó érdekcsoportok gazdasági szerzésének rendszeresített formájává válik.

Azért, hogy a vagyonos érdekcsoportok érdekében összebékítsék az uralkodó politikai hatalmat a számban egyre növekvő vagyontalan rétegekkel, a proletárokkal, megkezdik a szegények tömeges segélyezését az államkasszából, és létrehozzák a kényszerjellegű közmunka végzésére szolgáló szervezeteket. Az állami segélyezés, a közpénzek iránti igények gyors ütemben növekednek.

A dúsgazdaggá vált érdekcsoportokat képviselő állami politika e szuper gazdag kapitalisták érdekeit képező kereskedelmi megállapodásokhoz, az azokat érvényesítő gyarmatosító politikához és világstratégiához vezet. Aggasztóan megnövekednek és elhúzódnak a háborús időszakok. Egyre növekszik a lakosság elégedetlensége. A történelmi újkorban megjelenik az anarchizmus, a szocializmus, a kommunizmus, bomlásnak indul a házasság intézménye, csökken a nép szaporulat, a lakosság létszáma, polgárháborús feszültségek lépnek fel, és bomlásnak indul a pénzügyi, gazdasági és a társadalmi rendszer egésze.

Hát akkor mi lesz? Kommunizmus! Na, nem olyan...

A kommunizmus kifejezést a történelem során több, eltérő értelemben használták és használják. Ebbe én nem mennék bele, ha bővebben érdekli a téma, kattintson ide.

(Asztrológiailag már korábban utaltam az Uránusz-Neptun bolygókra. A Neptun abszolút messze áll az objektivitástól, a realitás nem az ő asztala, a tudatalattiról, az ébren-álmodozásról szól. Egy "rózsaszín ködön" át sejtet, titkolózik, és csak halványan érzékelteti, hogy mit is lehet a dologból kihozni. Amikor aztán ez a köd letisztul: ami marad, az sokkal kevesebb, halványabb, semmitmondóbb, mint várnánk. Az asztrológia egyik jelölő bolygója. A másik az Uránusz. A forradalmiság bolygója, nem politikai értelemben, sokkal inkább az újítások szintjén. A "derült égből villámcsapás"-szerű, (akár pozitív, akár negatív) váratlan eseményeknél mindig ott találjuk. Mindenféle reform mellé azonnal odaáll - levegős jegy uraként kitűnően alkalmazkodik.)

Rendszerek kialakulásakor (feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus, kommunizmus) állandóan fényszögkapcsolatban voltak, és lesznek is. De most tegyük félre az Uránuszt és a Neptunt. Kétségtelen, hogy a kapitalizmus végét megelőzően egy új rendszer előképének kell megjelennie. Abszolút biztos, hogy ezt nem kommunizmusnak fogják hívni, de jobb szó híján egyelőre maradjunk ennél.

Az asztrológia hatezer éves tudomány. Népszerűségét annak ellenére, hogy többször is próbálták, nem sikerült megtörni. Schopenhauer, az egyik legnagyobb gondolkodó szerint "az embernél minden új dolog, felfedezés, a tudomány és a lángész minden nagy eredménye három fejlődési fokon megy keresztül.

1. Mosolyognak rajta

2. Üldözik vagy vérbe fojtják

3. Magától értetődőnek találják, elismerik".

Nyilván ez történik az asztrológiával is. Mint már utaltam a  Magyarország jövője  részben is, napjainkban tervezzük elkészíteni a földrengés előrejelzés szoftverünket. Ennek köszönhetően azonnal bizonyosodik az asztrológia tudományos megalapozottsága, működőképessége. Ha ez igaz, az asztrológia egyik alapelve is magától értetődővé válik, a reinkarnáció, miszerint minden lélek többször születik és többször hal meg. A karma törvénye valamennyire hasonlatos a newtoni fizikára, miszerint "...minden egyes cselekedetre létezik egy vele azonos minőségű és méretű, de ellentétes irányú válasz-cselekedet...".

Mindenki - és minden alkalommal - pont akkor, és pont ott születik meg, ahol és amikor kell ahhoz, hogy azokon menjen keresztül, amiken majd keresztülmegy. Mindenki keresztülmegy mindenen. Jón és rosszon egyaránt. Senki nem marad ki semmiből - Ön sem. Mindenki lesz gazdag és szegény, úr és szolga. Mindenki volt gyilkos és bíró - vagy lesz. Elvált vagy aggszűz. Alkoholista vagy homoszexuális. Gróf vagy ellenálló. Féllábú vagy elmebeteg, esetleg mindkettő... Rendes vagyok, nem?

A minek nevezzelek rendszer előképe

Én ülök ott, az Astoria aluljáróban, mint koldus. Én vagyok a féllábú elmebeteg, aki a társadalom segítségére szorul. Nem biztos, hogy ebben az életemben, de biztos, hogy már valamelyikben voltam, vagy valamelyikben leszek. És ezeket nem hiszem, hanem tudom, ezekről meggyőz az aktuálisan működő tudomány és közfelfogás.

Én vagyok a milliárdos, és már nem kell a második lakatlan sziget. Elég az az egy. Majd beosztom. A többi pénzemet a koldusoknak és a féllábú elmebetegeknek adom. Nem azért, mert törvény írja elő, hanem mert így látom jónak (nekem is jól jön majd). Apropó törvény. Kimegy a divatból, az sem lesz. Aztán lassan bűnözés sem (nem 2047-ben), hiszen el kell szenvednem azt is.

Rájöttem, hogy a tökéletes rend, ami körbevesz, NEM JÓ, HANEM SZÜKSÉGSZERŰ. Felismertem, hogy a természet évezredek óta azonos arányban reprodukálja a "jó és rossz dolgokat" egyaránt, nem nőtt, vagy csökkent soha ezek előfordulásának aránya. El kell fogadnom mindkettőt, együtt kell élnem velük, ha tetszik, ha nem. Jobb, ha tetszik, kiegyensúlyozottabb vagyok így.

Jobb lesz az új rend? Nem!

Talán rosszabb? Nem! Anyagilag mindenféleképpen kiegyensúlyozottabb, "igazságosabb". A korábbi rendszerekben is emberek éltek. Örömökkel és bánatokkal, humorral és tragédiákkal. Ezek aránya a jövőben sem változik, még szóra érdemes mértékben sem. Szerencsére a kellemes dolgok fordulnak elő többségben, mint tudjuk. A helyzet továbbra is nagyon jó lesz, de nem reménytelen.