Egyéni asztrológia tanfolyam indul akár azonnal: Két éves, dupla tempójú (négy év anyagát vesszük), heti egy alkalommal, 1,5 - 4 óra. Ára: havi 24e Ft. A Magyar Holisztikus Egyesület Akadémiájának vizsga-bizottsága előtt tett eredményes vizsga után a hallgató (asztrológus működésre jogosító) kétnyelvű, az
EU-ban elfogadott oklevelet kap.

Nap a horoszkópban

Az égitestek jelentése minden horoszkópban más és más. Különböző jegyekben és különböző házakban fordulnak elő - attól függően, hogy hol és mikor születünk. Az itt található leírásban  olvashatja el, hogy az égitest az Ön életében milyen tulajdonságokat, eseményeket vált ki. Ehhez természetesen ismernie kell a korrigált (bepontosított) születési óra-percét, az ennek alapján elkészített horoszkóp ábráját. A házak a képen látható "tortaszeletek" - ezek számozása hol arab, hol római számokkal a kör középrészénél látható. Ha Önnek nincs bepontosítva a születési óra-perce, vagy nem rendelkezik "horoszkóp ábrával", kattintson a születési idő korrekció ikonra.
Bolygók jelenleg:
Horoscope sur astroo.com


A Nap tüzes, fix, jótékony, férfias bolygó.
Harmonikus helyzetben az erőt, bátorságot, önbizalmat, kitartást, tekintélyt, hatalmat, becsületet, megbízhatóságot, őszinteséget, nyíltságot, segíteni akarást, vitalitást, optimizmust kölcsönöz annak a háznak és jegynek, amelyben van. Diszharmonikus helyzetben a gőgöt, a megbotránkoztatást, a beképzeltséget és hiúságot, a dirigálást (ha kell, ha nem), a kétszínűséget, a látszat-sikert, a lustaságot, a laza erkölcsöket kölcsönzi annak a háznak és jegynek, amelyben van. Peregrin helyzetben az fentiekből visz valamit - a tartózkodási jegyének és annak urának megfelelően. Jótékony égitest lévén még a legrosszabb helyzetében is csak legfeljebb közömbös eseményeket hoz - a nagy tragédiák nem tartoznak a hatáskörébe. A második legerősebb karaktermódosító, (nála csak az AC erősebb) - az újsághoroszkópok csak őt használják... Még exilben is bevilágítja, (feljavítja) a legsötétebb, legrosszabb jegyet és házat is. Abban a jegyben és házban, amelyben van, csak egy lehet nála fontosabb: a születési uralkodó (az aszcendens jegyének az ura). Fő profilja (az Oroszlán jegyével összhangban) a szerelem, szex, gyermek, vállalkozás, szerencsejáték és a kreativitás.

Nap a jegyekben

Kosban

Ebben a jelben erős hatással érvényesül a Nap ereje: gyors, tevékeny, kezdeményező, önérzetes egyéniséget alakít ki, aki erős akarattal, de gyakran türelmetlenséggel igyekszik céljait megvalósítani. A szülött tele van életerővel és lendülettel, mindenáron győzni akar, ezért áldozatokra is képes. Kiemelkedik a személyiség fontossága, amit a tetteknek kell megalapozniuk. A Kos számára mindennél fontosabb, hogy feladatait teljesítse, kitűzött céljait elérje. Az élet bármely aspektusáról legyen is szó, a versenyszellem sosem áll távol tőle. Jó szervező, kezdeményező, vezetői képességekkel rendelkezik. Negatív fényszögek azonban örökös türelmetlenséget, vibrálást, erőszakos előretörést mutatnak. A szülött nem tudja elviselni a vereséget, indulatossá, agresszívvé válik tőle. Lobbanékonyságát, amelyet néha önzés is kísér, az egyik legkevésbé szimpatikus tulajdonságának tartják.

Bátor, energikus, határozott. Nagy életerő, jó egészség. Nyugtalan, mindenre rögtön reagál. (Még a nő is) férfias, temperamentumos. Szórakozást kedvelő, kezdeményező. Önálló, a tettek embere. (Ösztönösen) vezető tipus, nem a csavart életút jellemzi. Egyenes, kevéssé diplomatikus, közvetlen, kissé naiv... Vállalkozó szellemű, újitó, merész, lelkes. Gyors felfogású. Önző, lobbanékony, impulziv, türelmetlen. Meggondolatlan, vakmerő.

Kulcsszavai: Rámenősen, sürgősen, nyiltan, önzőn. Figyelni a Marsot !

Bikában

A földjel szívós, kitartó, türelmes vonásokat, gyakorlatiasságot, takarékosságot, határozottságot kölcsönöz a Napnak. Jó testi erő, de lassúbb gondolkozás és cselekvés jellemzi a szülöttet, aki erősen kötődik az anyagiakhoz, és elsődleges célja a dolgok megtartása. A stabilitást és a biztonságot keresi mind érzelmi, mind pénzügyi viszonylatokban, és ha ezt megtalálja, akkor általában megbízható, kitartó és ragaszkodó. Célja az értékek megőrzése és gyűjtése. Nagyon fontos számára a harmonikus partnerkapcsolat. Feszült fényszögek esetén makacsul ragaszkodik mindenhez, számára a birtoklás a cél, semmit nem tud elengedni. Lusta és élvhajhász lehet. Rugalmatlansága ellenállóvá teszi a változásokkal szemben, még akkor is, ha a változás jó célt szolgálna. Leggyakoribb hibája a féltékenység és a birtoklási vágy, amit általában partnerén gyakorol.

Lassú, állhatatos, birtokolni-vágyó, kitartó. Konzervativ, gyakorlatias, türelmes. Anyagias, jól bánik a pénzzel. Gondolkodásában nem szárnyaló. Fát lehet vágni a hátán, de ha bedühödik, nagy bajok vannak. Szereti a szerelmet, evést-ivást, a vagyont. (Nem csak az anyagiakat) birtokló - a partnert is. Erősen vonzódik a másik nemhez, féltékenységre fokozottan hajlamos. Türelmes, megbizható. Melegszivű, odaadó. Kitartó, céltudatos. Higgadt, biztonságot kedvelő. Féltékeny és kisajátitó. Haragtaró és merev. Önmagával szemben elnéző. Kapzsi.

Kulcsszavai: Önzően, örökösen. Figyelni a Vénuszt !        

Ikrekben

E jel ura a Merkúr, ezért itt a Nap testi és szellemi mozgékonyságot, sokoldalú érdeklődést, jó értelmet, tudományokat és művészeteket kedvelő egyéniséget jelez. A szülöttet a változtatás képessége jellemzi, számára az információ megszerzése és továbbadása az elsődleges. Jó kommunikációs készség, előadói, tanári és írói adottságok jellemzik. Elsőrangú kereskedő, mindig megérzi az üzlet lehetőségét. Diszharmonikus aspektusok szétszórtságot, felületességet, következetlenséget, megbízhatatlanságot jeleznek. A szülött fantáziája túl élénk, ezért hajlamos füllenteni. A rengeteg információ gyors befogadása azzal a veszéllyel jár, hogy sok dologról tud keveset, semmiben nem mélyed el. Kapcsolataiban is csapodárságra és szakításra hajlamosabb az átlagnál.

Értelmi-szellemi töltésű - nem csak fizikailag élénk. Nagyon sokoldalú, alkalmazkodóképes. Erős kommunikációs igény, fokozott mozgásigény, utazási vágy. Testvér - ha van - fontos szerepet tölt be az életében. Felszines, a mélységek nem érdeklik. Gyors felfogású, jó memóriájú. Jó nyelvérzékkel és itélőképességgel rendelkezik. Kitünő logikai és kritikai érzék. Beszédes, eszes. Intellektuális és ékesszóló. Fizikailag és szellemileg is fiatalos, energikus. Ideges, feszült. Felületes, állhatatlan. Alattomos és tapintatlan.

Kulcsszavai: Beszédesen, alkalmazkodóan, sokoldalúan, nyughatatlanul. Figyelni a Merkur helyzetét, mert nagyon nem mindegy.  

Rákban

Az egyéniség érzékeny, jóindulatú, békés, kényelemszerető. Jó szellemi felfogás jellemző, az érzékfeletti dolgok iránti érdeklődés is gyakori. A szülött múlt- és családközpontú, kevésbé munkabíró és kisebb az életereje. A család támasza, környezetét szeretettel és gondoskodással veszi körül. Nagyon jó intuíciós képességek jellemzik, ösztönös reakciói és döntései általában megbízhatóak. Mivel nagyon érzékeny, könnyen visszahúzódik páncélzata mögé, és igyekszik elrejteni sérülékeny bensőjét. Diszharmonikus fényszögek esetén túlzott lehet az érzelmi megközelítés, a hangulatiság. A szülött állandóan aggodalmaskodik a családjáért, sértődékeny és féltékeny. Általában kivár, a nehézségek hatására csökken benne a tettvágy. Szembetűnő lehet a védekező-jelleg, amely önfejűséggel és szeszélyességgel párosul.

Erős intuició, nagy érzelemgazdagság, empátia-készség. Ragaszkodó-megtartó, az otthont, hazát szerető tipus. (Még a férfiak is) nőiesek, háziasak, családhoz, rokonokhoz ragaszkodóak. Lelkiekkel, érzelmekkel, szellemiekkel teli otthon - eleganciával. Gyakran erős vallásosság jellemző. Fantáziadús, éleseszű, megfontolt, védelmező és odaadó. Szeszélyes és mogorva. Túlérzékeny, sértődékeny. Ráerőszakolja magát másokra. Túlságosan ragaszkodó.

Kulcsszavai: Védelmezőleg, érzékenyen, kedvetlenül. Figyelni a Holdat! Jó,ha növekvő,és van Nap fényszöge.

Oroszlánban

Saját jelében a Nap jó hatása fokozottan érvényesül. Az egyéniség kedvező sugárzások mellett nagyvonalú, rokonszenves, őszinte, becsületes, jóindulatú, kreatív és törekvő lesz. Meg akar felelni a külvilágnak, és feltétlen tekintélyt vív ki magának. Büszke és méltóságteljes, nehezen viseli a kritikát. Célja az önmegvalósítás, a saját akarat hangsúlyozása. Kiváló szervező és vezető képességekkel rendelkezik. Tele van optimizmussal és bizalommal, a nehézségek számára csak feladatok. Partnerével szemben gyengéd, de erős akarata és vezető hajlama miatt zsarnokoskodóvá válhat. Feszült aspektusok esetén gőgös, hiú és erőszakos lehet. Túlzottan törekszik az önérvényesítésre. Hajlamos a pózolásra és a hivalkodásra, a legfontosabb számára, hogy a világ előtt csilloghasson. Feladata, hogy a mások feletti hatalmaskodás helyett képes legyen önmagán uralkodni.

Büszke, derűs, vidám, bőkezű. Biztos fellépésű. Szivesen reprezentál, szivélyes. Jól képviseli szerettei érdekeit (nem annyira a házastársáét). Profilja a szerelem, gyermek, szórakozás. Jó pedagógiai érzékkel rendelkezik, szereti a játékot és a játékos sportot. Nem beteges tipus, orvoshoz csak akkor megy, ha már viszik. Nagylelkű és melegszivű. Kreativ, széles látókörű és lelkes. Fontoskodó és leereszkedő. Hatalmaskodó és tolakodó. Merev, ellentmondást nem tűrő.

Kulcsszavai: Kreativan, hatásosan,eredményesen, szeszélyesen. Figyelni a Nap támadottságát - főleg a Szaturnusztól !

Szűzben

A szülött nagyon rendszeresen élő és működő személyiség, de néha túlságosan is szabályokhoz kötött. Jó értelmi képességekkel rendelkezik, megfontolt és kiegyensúlyozott, szerény és szégyenlős. Gyakorlatias jellem, alaposságra törekszik, mindent összehasonlít és kielemez. Jó kritikusi adottságokkal bír, kereskedői képességei is kiválóak. Igényes önmagával szemben, ettől szorgalmas és kitartó. A környezetéhez hűséges, megbízható. Nagyon jól megállja a helyét, ha aprólékos munkáról van szó. Negatív sugárzások esetén szőrszálhasogatóan kritikus és szemrehányó, aki mindenbe beleköt. Az örökös méricskélés miatt bizonytalan és döntésképtelen lehet, pénzsóvársága pedig fukarrá és kicsinyessé teheti. Szinte betegesen ragaszkodik a megszokott dolgokhoz, pedantériája már környezetét is idegesíti. Hajlamos az aggodalmaskodásra, és ehhez különösebb okra sincs szüksége.

Tökéletesen praktikus. Született munkakényszer - akkor is dolgozik, ha nem kell. Aprólékos, figyelmes. Kutató, rendszerező. Vezetőnek alkalmatlan (parancsolni nem tud, kérni nem szeret - inkább megcsinálja maga). Kritikus természetű, gyakran semmi sem jó neki. Anyagias, kevéssé nagyvonalú. Jó kézügyesség, nyelvérzék. Szerény és szégyenlős. Pedáns, megbizható, szorgalmas. Intelligens és elemző. Kicsinyes, aggodalmaskodó. Kiméletlen, szőrszálhasogató. Maximalista, konzervativ.

Kulcsszavai: Kritikusan, elemzően, kötekedően. Figyelni a Merkurt ! Ha támadott, szétszórtság, időzavar.

Mérlegben

Ebben a jelben a Nap ereje csökkent, ezért túl sok akaraterőt és kitartást nem tud adni. Jó sugárzások esetén azonban a szülött rendszerető, megbízható, kiegyensúlyozott egyéniség, aki kedveli a művészeteket. Mindig a harmóniát és a békét keresi, rendkívül fontosak számára az emberi kapcsolatok, jó társ. Igazi diplomata típus, tehetsége van a dolgok összekapcsolásához, tiszteli az értékeket, és mindennek megadja a módját. A szépség és a szeretet alapvető igénye. Diszharmonikus fényszögek esetén jellemző lehet a hiúság és az önimádat. A szülött mindenkivel jóban szeretne lenni, nem vállalja az összeütközést, elvtelen. A látszólagos béke kedvéért hajlandó a megalkuvásra.

Harmóniára, egyensúlyra, társ megszerzésére törekszik. Nagy társaság-igény, sokat ad mások véleményére. Jó művészi érzék, (főleg fiatalon) szereti a zenét, táncot. Jó izlés, szépérzék. Nagy érzékenység, mély érzelmek. Időnként kicsapongó, feltűnést kereső. Ilyenkor vonzza a konfliktusokat, bajokat, pereket. Tapintatos és figyelmes. Romantikus és elbűvölő. Alkalmazkodó, társkedvelő. Idealista, általában békés természetű. Határozatlan és ingatag. Hiszékeny és könnyen befolyásolható. Kacér, önmagával szemben túl elnéző.

Kulcsszavai: Harmonikusan, megértően, sértődötten. Figyelni a Vénuszt!

Skorpióban

A Mars jelében a Nap energikus, bátor, önállóságra törekvő egyéniséget alakít ki, aki azonban szenvedélyessége folytán túlzásokra és szertelenségekre is hajlamos. A szülöttet kitartás jellemzi, mindent állhatatosan csinál. Igényli a függetlenséget, az önállóságot. Fogékony a misztikus dolgok iránt, minden titkot szeretne megfejteni, szinte az emberek veséjébe lát. Csak teljes szívvel, elkötelezetten tud csinálni bármit. Feszült fényszögek esetén dacos, önhitt, kíméletlen és összeférhetetlen lesz. A szenvedélyek negatív irányba, a féltékenység és a durvaság felé viszik. Hajlamos a bosszúállásra, így veszélyes ellenfél lehet. A szexualitás, az erkölcsiség alacsony foka jellemzi.

Szenvedélyes, szélsőséges, nem ismeri a középutat. A mélység embere (érzelemben, munkában, kutatásban) Intuitiv, érzelmek útján itél. Hidegen számitó, időnként másokat kihasználóvá válik. Vonzódik az okkultizmushoz és az elvont dolgokhoz.Rendkivül feszült, de titkolja. Többször operálják (netán ők operálnak...). Kitartó tipus. Céltudatos és erélyes. Lobbanékony és elragadó. Vonzó. Féltékeny és haragtartó. Mániákus és rögeszmés. Csökönyös.

Kulcsszavai: Behatóan, szenvedélyesen, féltékenyen. Figyelni a Marsot! DH-ban önhitt, dacos, kiméletlen lesz.

Nyilasban

A Jupiter jegyében a Nap eszményekben hívő, nagyvonalú, barátságos, igazság- és emberszerető egyéniséget jelöl. A szülött megnyerő fellépésű, gyakran központi szerepet tölt be. Egyenes, optimista és barátságos jellem. Érzékenyen reagál a szabadság és a függetlenség kérdéseire. A magasabb erkölcs tisztelete jellemzi, hite és szelleme mindenkit magával ragad. Jókedv és derű veszi körül, amit környezetének szeretete és tisztelete tovább erősít. Negatív aspektusoknál azonban az élet napos oldalának keresése kimerül az élvhajhászásban és a kényelemszeretetben. A szülöttet lobbanékonyság, megbízhatatlanság, erkölcstelenség, elvtelenség és hitetlenség jellemzi, üres ígéretei mögött nincs tartalom.

Erős érvényesülési vágy, hiú a saját egyéniségének súlyára. Bölcselkedő, magas életszinvonalra törekvő, a szegényes, olcsó dolgokat lenéző tipus. Vonzza a külföld. Humánus, segitőkész. Időnként  ingerlékennyé, lobbanékonnyá válik. Kitartással, hiúsággal, nagy szöveggel problémák. Optimista és szabadságszerető. Derűs, becsületes, őszinte, rendkivül intellektuális. Vakon bizakodó, nemtörődöm.  Felelőtlen, felszines. Tapintatlan és türelmetlen.

Kulcsszavai: Szabadon, bölcselkedően, kutatóan, fölényesen. Figyelni a Jupitert ! Élet delén járat csak csúcsra. 

Bakban

Az egyéniség itt szívós, céltudatos és nagyon kitartó. A szülött egyenes, megbízható és türelmes természetű, nagy önuralommal rendelkezik, erős akaratát legtöbbször anyagi célok felé irányítja. Alapvető számára a célszerűség és a megfoghatóság. Kerül minden felesleges pazarlást és könnyelműséget. Amit egyszer elhatározott, azt végre is hajtja. Az erkölcs és a hangyaszorgalom élő szobra, egyszerűség és puritánság jellemzi. Elveihez ragaszkodik, ezért hűséges típus. Diszharmonikus sugárzásnál nagyon kemény, néha kegyetlen. Környezetével és önmagával szemben egyaránt pesszimista és kíméletlen. Fél minden érzelemtől és csalódástól. Úgy érzi, az egész világ ellene van, és ez nyomasztja. A fukarságig elmenően kötődik az anyagi világhoz.

Hivatás, érvényesülés-centrikus. Kitartó, szorgalmas, jó érzéke van a praktikumokhoz. Amit elhatároz, véghez is viszi. Komoly életszemléletű, tehetséges, megbizható, anyagias, preciz, célszerű. A maradandó dolgokat szereti. Képes más kárán tanulni. Nehezen barátkozik. Eredményesség csak idős-korra valószinű - akkora sem könnyen. Megfontolt és gyakorlatias. Ambiciózus, fegyelmezett. Türelmes és körültekintő. Tartózkodó. Pesszimista és vészmadár. Fukar és rosszindulatú. Merev, túl konvencionális.

Kulcsszavai: Megfontoltan, nagyravágyóan, számitóan, házsártosan. Figyelni a Szaturnuszt! DH-nál önző,fösvény, búskomor.

Vízöntőben

Pozitív sugárzások esetén a szülött jóindulatú, megértő, türelmes, emberszerető jellem. Kedveli a különlegességeket, és rendkívüli célokat tűz maga elé, melyek megvalósítására hatalmas energiákat fordít. Igazi idealista, a magasabb eszmények kedvelője, akiben roppant erős a szabadság és a függetlenség utáni vágy. Állandóan az újdonságot keresi, mindent kipróbál és megtapasztal. Tele van ötlettel és kreativitással. Negatív fényszögek esetén a mindenáron való változtatás kényszere, anarchista megnyilvánulások jellemzik. Nem tűr semmilyen korlátozást, eszménye a szabadság és a függetlenség bármi áron. Azt nem tudja, hogy mit akar, de azt igen, hogy mit nem.

Nagy lelki és szellemi energia, könnyen megbántható. Utálja a képmutatást. Gyakran lemarad - amit később behoz. Sohasem unatkozik, minden szervezésben, csoportosulásban benne van. A hétköznapi dolgokhoz nemáll jól hozzá. Különc, belsőleg feszült, dramatizáló hajlam. Jó memória, kiváló intuició, szociális beállitottság. Barátai kihasználják, de emiatt nem lesz öngyilkos... Barátságos és humánus. Őszinte és hűséges. Eredeti, ötletes. Független, intellektuális. Féktelen és lázadó. Önfejű és kiszámithatatlan. Érzéketlen és megközelithetetlen.

Kulcsszavai: Függetlenül, emberségesen, távolságtartóan. Figyelni az Uránuszt! DH-ban kiszámithatatlanság, önfejűség, makacsság, őntörvényűség.

Halakban

A Jupiter jelében a nap rokonszenves, segítőkész, emberszerető egyéniséget alakít ki, aki érzékeny, becsületes, áldozat- és szolgálatkész. Akaratereje és önbizalma azonban gyenge, ezért szeret félrevonulni, magányosan dolgozni. Érzelmileg befolyásolható, emiatt hajlamos a mártíromságra. A személyiség gyakran a háttérbe húzódik, és lemond az önmegvalósításról a környezete érdekében. Vonzódhat az ezotériához, a spiritualitáshoz. Diszharmonikus sugárzások esetén bizonytalanság és szétszórtság jellemzi. Kerül minden felelősséget, megbízhatatlan, érzelmeiben labilis. Állandó visszaigazolásra van szüksége, hiszékeny és becsapható.

Érzelemgazdagság, nagy intuició, befolyásolhatóság, hullámzó kedélyállapot.Magas empátia-készség, hajlam önfeláldozásra (főleg szeretteiért - ezt missziónak érzi). Csekély kitartás és akaraterő. Jól elvan egyedül is, bár imádja a jó társaságot. Halogató, jól sztorizó, senkinek nem ártó tipus. Fatalista. Fantáziadús és érzékeny. Kedves és együttérző. Önzetlen és naiv. Jóindulatú. Ábrándokba merülő és idealista. Határozatlan, gyenge akaratú.

Kulcsszavai: Befolyásolhatóan, érzékenyen, megtévesztően. Figyelni a Jupitert! DH-ban rátarti, link, szenvedélybeteg.

Nap a házakban
A Nap az I. házban

A horoszkóp I. háza a szülöttet magát jelenti: a külsejét, adottságait, képességeit, viselkedését, fizikai és lelki jellegzetességeit. Ha ebben a házban áll a Nap, növeli a jegy életerejét, hatására a személyiség öntudatossá, tetterőssé válik. Az egyén arra vágyik, hogy jusson valamire az életben, nem hátrál meg az akadályok előtt. Irányítani tudja a sorsát, kivívja környezete elismerését. Ennél az állásnál a hangsúly az én-re helyeződik, az illető mindenképpen hatni akar. Az I. házas Nap derűlátóvá, vidámmá tesz, növeli a sikerek lehetőségét. Az egyénnek jó vezetői képességei vannak, nyílt, becsületes. Rossz fényszögben azonban kevés az életerő, a becsvágy, a szülött félénk, hiányzik belőle a küzdőszellem. Mindenkivel, de elsősorban önmagával áll konfliktusban.

Túlzott önbizalom, gyakran önzés. Idegesség, túlfeszitettség. Jó életerő és fizikai kondició.Mindig szembenéz azzal, akivel beszél (fejedelmi testtartás). Mindenáron való győzniakarás, elsőség-vágy. Jó akaraterő és vezetési képesség. Nagyvonalúság és jó kifejezőkészség. Versenyszellem.

Sziv- szem és gerincproblémák. Parancsolgató stilus, felvágás, ház végefelé hajlam hazugságra.

A Nap a 2. házban

A 2. ház mutatja a szerzett javakat, az anyagi és szellemi szerzeményeket, és a javakhoz való viszonyt. Ha itt áll a Nap, az illető nem a személyiségét akarja hangsúlyozni, hanem vagy a tehetségét, vagy a pénzét, esetleg mindkettőt. Életének legfőbb célja az anyagiak megszerzése. Fontos neki, hogy legyen elég pénze, ám ha van, akkor elkölti, mert szeret reprezentálni. Ha a Nap harmonikus fényszöget alkot a Jupiterrel és/vagy a Vénusszal, gazdagságot, könnyű pénzkeresetet, a javak megszerzését jelenti. Rossz fényszögben a lehetőségeknél nagyobb költekezést, különféle anyagi problémákat mutathat.

Pénzszerzés, gazdagság, könnyű pénzkereset. Gondtalan élet. Jó érzék pénzügyekhez. Ha nem óvatos jegyben van, nagylelkűség. Kérkedés a partnerrel, társsal, akit birtokolni akar. Állandóan növekvő szükségletei kielégitése céljából nehéz munkát is vállal. Központi helyet foglal el az élvezet, a méregdrága ételek ragyogó környezetben történő elfogyasztása, később az ezzel való dicsekvés, felvágás, kérkedés. Partner szükségleteinek érzéketlen félresöprése.

A Nap a 3. házban

Ez a ház szimbolizálja a nem választott emberi kapcsolatokat, a testvérekkel, rokonokkal, szomszédokkal való viszonyt. Jelöli az intelligenciát, a középfokú tanulmányokat, a kommunikációt, a kereskedelmet, a közlekedést. Ha itt áll a Nap, jó intellektuális képességeket, sokoldalúságot mutat, de az egyén nehezen tudja érvényre juttatni a tehetségét. Fontos számára a kommunikáció, az emberi kapcsolatok. Ez az állás kedvez az utazásoknak és a változásoknak, de a tanulásnak, a publikációnak, a tudomány iránti szeretetnek is. Harmonikus állás magas fokú intelligenciát, írói tehetséget jelöl, diszharmonikus fényszögek mutathatják sikertelen tanulmányok, rokonsággal, szomszédokkal való kellemetlenségek, rövidebb utazásokkal kapcsolatos nehézségek, esetleg baleset lehetőségét.

Világos önkifejezés (irás, szöveg). Közlekedésben, utazásban sikerek. Kitüntetések, elismerések. Jó hangzású névre törekszik. Segitséget nyújt testvér (unokatestvér) felemelkedéséhez. Szellemi munka utáni ellenállhatatlan vágy. Idősebb korban kiemelkedő szellemi vagy tudományos teljesitmény. Erős közlésvágy. Rokonok lekezelése. Rangkórság.

A Nap a IV. házban

Ez a horoszkópház jelképezi a születési családot, az eredetet, a gyökereket, az otthont, a hazát, a neveltetést, a hagyományokat, a szülőket (elsősorban az apát), és környezetünket életünk kezdetén és végén. A IV. házban álló Nap a családhoz való kötődést, az érettebb korban elért sikereket, a nehézségek küzdelmek által történő legyőzését, az örökség útján szerzett ingatlanokat mutatja. Kedvező állás kiegyensúlyozott családi életet, az apával való harmonikus viszonyt, sikeres ingatlanügyeket jelöl. A diszharmonikus állás esetén bajok lehetnek az otthonban, a családban, előfordulhat az apa elvesztése. Problémák jelentkezhetnek ingatlanügyekben.

Nap a ház első felében gyermekkori, második felében saját otthont jelez. Otthonban, családban tekintélyes. Derűs ifjúság. Elkényeztetett gyerek, vagy gyerekkor. Saját otthon (nem bérlakás) gazdagságot, derűt tükröz. Hazájában megbecsült ember. Otthona tekintélyes személyek előtt nyitott. Jó öregkor, boldog családi élet. Gyakran előkelő származás. Tüzes jegyben túl heves, vizesben túl zárkózott szülő(k). Szaturnusz DH.-nál nyomasztó otthoni légkör, túl szigorú szülők.

A Nap az 5. házban

Ez a ház jeleníti meg az alkotást, a kreativitást, a művészetet, a szerelmet, az életörömöket, a szexualitást, a játékot, a szerencsejátékokat, a vállalkozást, a sportot, a gyermeket. Ha itt áll a Nap, fontos szempont a vágyak kiélése, a siker. Ez a bolygóhelyzet inkább a szerelemről szól, nem a termékenységről, ezért nem jelent sok gyermeket. Kedvező állásnál sikereket jelöl a szerelemben, a vállalkozásokban, nyereséget a szerencsejátékokban. Kedvezőtlen állásnál csalódásokat jelenthet a szerelmi kapcsolatokban, kudarcokat és veszteségeket a vállalkozásokban. Jellemző a vágyak eredménytelen hajszolása és előfordulhat gyermektelenség.

Szerelem, szex, gyermekkor, gyermek, vállalkozás, tanulás általában szerencsés. Gyermekének mindent megteremt. Szinte udvartartást (sok barátot) tart. Levegős és tüzes Napnál kevés gyermek.Fényűző szórakozást kedvelő, sportszerető (si, ló, autó...) Tekintélyes autót tart. Igen jó pedagógiai érzék. Gyakran a szülő segitsége emeli magasra. Hajlam túl nagy kockázat vállalására. Veszélyes sportok kedvelése, veszélyhelyzetek. Játékszenvedély elhatalmasodása. Nőknél nehéz szülés, férfiaknál kevés siker a szerelemben.

A Nap a 6. házban

Ez a ház mutatja a kötelezettségeket, a rutinmunkát, a mindennapi szolgálatokat. Ide tartozik minden, ami fegyelmet követel. Ez a ház jelöli az életmóddal szerzett betegségeket.  A Nap itt nem áll jó helyen, mert nem illenek hozzá a kötelezettségek, a szolgálat. Harmonikus állásnál az egyén örömét leli a munkájában, jól érzi magát a munkahelyén. Az esetleges betegségekből gyorsan felépül. Diszharmonikus állásnál gyenge az életerő, ingatag az egészség. Nehezen gyógyuló, elhúzódó betegségek lehetségesek. Jellemzőek a nehézségek a munka területén is.

Betegségeit hamar legyőzi, sőt H-ban nagy életerő. Tekintélyes munkakör, bár ebben túl sokat vállal. Általában magánvállalkozó. Munkatársakkal jó kapcsolat, DH-ban nagyképűnek tartják. Közszolgálati munka jellemző. Sziv- szem- gerinc- és ideg vagy gyomorproblémák. Túlaggódás egészségi állapot, vagy testsúly miatt.

A Nap a VII. házban

Ez a ház jelöli a házasságot, a házastársat, az egyenrangú jogi viszonyokat, a nyilvánosságot, a választott emberi kapcsolatokat. Ha itt áll a Nap, a házasság fontosságát mutatja. Fontos szerepe van a külvilágnak, a nyilvánosságnak. Jelenthet a külvilág előtti ismertséget, vagy a házasságon keresztül való ismertté válást. Harmonikus állásnál jó házasságot, eredményes üzleti kapcsolatokat, sikeres nyilvános szereplést jelent. Diszharmonikus fényszög esetén feszült, rövid házasság lehetséges, illetve gondok az üzleti kapcsolatokban, problémák a külvilággal.

Házastárs tekintélyes vagy magasabb műveltségű ember. H-nál sikeres, DH-nál sikertelen házasság. Szoros kapcsolat nyilvánossággal. Saját maga, vagy házastársa rivaldafényben - DH-ban erre törekvés. H-ban megnyert, DH-ban (legalább első-fokon) elvesztett per(ek). Hűséges tipus, gyakran a partnernek alárendelt személyiséggel. Személyiségzavarok, nagyfokú önállótlanság. Szerelmi csalódások, boldogtalanság a túlzott elvárások miatt. Érzelmi függőség túltengése.

A Nap a 8. házban

Ez a halál és az átváltozások háza. Szimbolizálja a testi, lelki, anyagi örökséget, a szexualitást, a műtéteket, a regenerálódás. Jelöli mások pénzét, a banki és tőzsdei ügyleteket, befektetéseket. Ha ebben a házban áll a Nap, jelenthet orvosi vagy pszichológiai tanulmányokat, halállal kapcsolatos foglalkozást. Harmonikus fényszögek esetén felmerülhet az örökség lehetősége, spirituális, misztikus képességeket mutat. Diszharmonikus állásnál anyagi veszteségek jelentkezhetnek, előfordulhat, hogy sorsszerű áldozatokat kell hozni.

Jó érzék okkultizmushoz, pszichológiához. Tekintélyes, szép temetés, érzelmi döbbenet. Nagy érzelmi töltöttség, jó intuitiv készség, jó önismeret. Banki, pénzügyi, orvosi (nőgyógyász, szexológus, pszichológus) foglalkozás valószinű. Örökség vagy nászajándék fontos szerepet játszik az életében. Szex mániákus hajszolása.Örökség megszerzésére irányuló túlzott energia. Hirtelen (gyakran sziv-) halál.

A Nap a 9. házban

E házhoz tartoznak a felsőfokú tanulmányok, a jog, a törvény, a hit, a vallás, a filozófia, az etika, az erkölcs, a bölcsesség. Ez a ház jelöli a külföldet, a külföldiekkel való kapcsolatot, a nagy utazásokat. Ha itt áll a Nap, az egyén törekszik a tudás megszerzésére, a bölcsesség elérésére. Fontos számára a hittel, esetleg a politikával való kapcsolat. Fennáll a távoli, külföldi utazások lehetősége. Kedvező fényszögeknél mindez harmonikusan nyilvánul meg, feszült fényszögek esetében e területeken sikertelenséget tapasztal az egyén, összeütközésbe kerülhet az igazságszolgáltatással, problémák jelentkezhetnek utazásai során.

Igen magas tanulmányokat végez - legtöbbször saját erőből. Autodidakta tipus. Nagy utazások külföldre (tanulmányutak) - nemcsak fiatalkorban. Szellemi sportban eredményes. Papok, filozófusok, birók, egyetemi tanárok szellemi tekintélyek. Még DH-ban sem rossz helyzet: talán csak a józan itélőképesség hiánya emlithető meg.

A Nap a X. házban

Ez a ház szimbolizálja a hivatást, a karriert, a társadalmi helyzetet, a sikert, a megbecsülést, az elismerést. Itt jelennek meg a célok, az ambíció. Ha ebben a házban áll a Nap, az felemelkedést, magas tisztségeket, társadalmi elismerést, sikereket jelent. Az egyénnek fontos a hivatás, a karrier. A harmonikus állás egzisztenciális emelkedést, sikeres karriert, elismertséget jelent. Diszharmonikus állásnál a felemelkedés után bukás jöhet. A siker csak átmeneti, és nagy kudarcok követik.

Erős késztetés arra, hogy maradandót alkosson, nyomot hagyjon maga után a világban. Tekintély hivatásban, ami gyakran motiválja az egyént. Gyorsan, energikusan tevékenykedik. Elvárásainak megfelelően jönnek be a dolgai. DH-ban sem túl rossz: lassit a fentieken. Esetenként túlzott hatalomvágy, önzés.

A Nap a 11. házban

Ez a ház mutatja a választott barátokat, a támogatókat, segítőket, a társasági életet. Ugyancsak ez a ház jelöli a vágyakat, reményeket, és azok elérhetőségét. Akinek itt áll a Napja, annak sok barátja és olyan kapcsolata van, amelyek a felemelkedését segítik elő. Az egyén vágyai könnyen megvalósulnak. Emberekkel kapcsolatos tevékenységre, egyesületekben, karitatív szervezetekben való részvételre utal. A harmonikus állás előnyös barátságokat, támogatás révén elért eredményeket mutat. A diszharmonikus állás a barátokban való csalódásra, a vágyak, tervek meghiúsulására utal.

Vágyak, remények beteljesednek. Rendkivül társas lény lévén sok barát, segitő, protektor. Közösségi és jótékonykodási tevékenység. Szerencseesetek főleg 32 éves kor után. DH-ban sajnos elég reménytelen a helyzet. Be nem tartott igéretek (oda-vissza). Magánélet és az intim szféra végletes csökkenése.

A Nap a 12. házban

E ház jelképezi a bezártságot, titkokat, a titkos ellenségeket, a nagy próbatételeket, mindent, ami nagyobb nálunk. Ha itt áll a Nap, az visszavonultságot feltételez. Nem ritka a zárt intézetekben, kórházakban dolgozóknál. Minden kezdet vagy változás megnehezül. Harmonikus állásnál lehetséges az akadályok leküzdése nagy erőfeszítések által. Az illető sikeres orvos lehet. Ez az állás jó ezoterikus adottságokat is mutathat. Diszharmonikus fényszögek esetében az egyént sok megpróbáltatás érheti élete során. Magányos élet valószínű, veleszületett vagy tartós betegségek, bebörtönzés veszélye is fennáll. Titkos segitők. Tudatalattiban segitő hatások. Tekintélyes megjelenésű vagy beosztású titkos szerelmek. Magas beosztás zárt intézetben. Hosszú, de kellemes magányban töltött idő. DH-ban a fentiek inverze valószinű: pl.: magas beosztás a börtönben, de mint fogvatartottnak...