NostraBélus

Get Adobe Flash player


Grafológiai képzés személyesen vagy online formában

Minden nyitott ember számára nyilvánvaló, hogy a kézírás nem csupán a kéz munkája, hanem agyi-lelki-pszichikai tevékenység következménye. Gondolataink szójelképekben vetülnek a papírra, és amikor írsz, egyedi léted csodájával szembesülhetsz. Az írás önnönmagadat mutatja, mivel mozdulataid, megélt élményeid, érzéseid, gátlásaid mind megjelennek benne. A kézírás vizsgálata többféle megközelítéssel történhet. Az írásazonosítás célja az írás kézeredet-vizsgálata, azonosítása. A grafológia a személyiséget vizsgálja az íráson keresztül. Az írásanalitika a klasszikus grafológia és a pszichológia eszközeinek segítségével az írást és körülményeit egészében, más tudományterületekkel összefüggésben vizsgálja.

A konzultációk javasolt ütemezése: legalább heti 1x60 perc. Ez esetben a képzés időtartama: 2 év. Figyelem! A konzultációk óraszáma nem azonos az oktatás teljes időtartamával, illetve az egyéni felkészülésre fordítandó órák számával. A tanegységek félévente felmérővel zárulnak. 

Ajánlott végzettség: minimum érettségi.

Az online grafológiaoktatás struktúrája

A tanulási folyamat főbb öszetevői 

1. Önálló feladatvégzés: elméleti tájékozódás, gyakorlati feladatok - az oktató által megadott linkeken elérhető tartalmakból, ill. e-mailben küldött minták, anyagok alkalmazásával + saját írásmintával. 

2. Konzultáció: az önállóan elvégzett feladatok megbeszélése új ismeretanyag feldolgozása szemléltetéssel, sok gyakorlati példával az új ismeretek alkalmazásának gyakorlása témakörönként ismétlő órák, összefoglalás, tudásteszt 

3. Igény esetén felkészítés vizsgára. 

Tanegységek I. Bevezetés a grafológia rendszerébe Mi a grafológia? Grafológiatörténet Írástörténet Írássztenderek Ismétlő órák gyakorlati feladatokkal 

II. Írásbiológia Az írás anatómiai háttere Írástanulás és írászavarok Balkezesség Ismétlő órák, gyakorlati feladatok ÍRÁSBELI FELMÉRŐ 

III. Írásjegyek mérése és értelmezése Makrostruktúra Mezostruktúra Mikrostruktúra Globális változók Ismétlő órák, gyakorlati feladatok SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI FELMÉRŐ 

IV. Psziché és íráskép Személyiségelméletek Dinamikus személyiségkép az írásban Éretlenség jelei a kézírásban Deviancia jelei a kézírásban Ismétlő órák, gyakorlati feladatok ÍRÁSBELI FELMÉRŐ 

V. Grafológia a gyakorlatban Hazai irányzatok az íráselemzésben Tanácsadás és etika Szakértői vélemény készítése Ismétlő órák, gyakorlati feladatok SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI FELMÉRŐ 

Igény szerint felkészítés a vizsgára

Kiégészítő kurzusként végezhető

Betűszimbolika-tanfolyam Konzultációk száma 8x60 perc (6 konzultáció + 2 gyakorlóóra) összevonható, egyénileg ütemezhető Témakörök A grafoszimbolika kialakulása, helye az írásvizsgálatban Énképbetűk Társasmozgás-betűk A szexualitás betűi Családbetűk További kapcsolati betűk Munkabetűk A vezetés betűi Az anyagiasság betűi Karrierbetűk Tudásbetűk Harmóniabetűk Eseménykarika Betegségjegyek 

Magas szintű tudás - korrekt áron. Bővebb információ és jelentkezés ide kattintva bármely elérhetőségen, vagy az Oktatóink menüpontban. A Hallgatók igény esetén szakmai vizsgára való felkészítésen vehetnek részt. 

Írás- és rajzelemző kurzusok 

A tanfolyamok ONLINE FORMÁBAN IS elérhetőek Előképzettség: nem szükséges. Kezdés és órák: megegyezés szerinti időpontban. Akiknek ajánlhatók: szülők, nagyszülők, pedagógusok, egyéb humán területen dolgozók, tartalmas szellemi időtöltést kereső kíváncsiak, grafológushallgatók és gyakorló grafológusok. Korrekt árak képzésformától, létszámtól függően. A képekre kattintva kérhet árajánlatot.

Az Ön oktatója: Podonyi Hedvig újságíró, író, okl. grafológus, írásanalitikus szaktanácsadó Szakemberként írásról, kézírásról, grafológiáról mesél, - a videó megtekinthető itt lejjebb.