NostraBélus

Get Adobe Flash player

(Csak zárójelben: ha már eltölt ezen az oldalon 5-10 percet, és látja, hogy mennyire találó, MIÉRT NEM TANULJA AZ ASZTROLÓGIÁT?)


Horoszkóp házakKépzelje el a képen látható Földet, mondjuk egy forgó dinnyének. Állítsa meg, és szeletelje függőlegesen 12 egyenlő részre úgy, hogy ne essen szét. A Napról (Öntől) nézve az amúgy egyforma szeletek nem látszanak egyenlőnek. A dinnye szeletek lesznek a horoszkóp házak, melyeknek látszólagos nagysága annak függvényében változik, hogy ki, hol és mikor született meg bolygónkon.

Horoszkóp házaknak nevezzük az életterületeket – pl. a 2-es ház az anyagiak területe, a pénz területe,  a birtok és a birtoklás területe. A házak tulajdonképpen erőmezők, amelyek 24 óra alatt rajzolódnak ki. Házak nélkül nem lehetne megbízható horoszkópot készíteni – tulajdonságaink, karakterünk, egyéniségünk legigazabb, legkönnyebb megismerését szolgálják.

A horoszkóp házrendszerek két fő csoportját különböztetjük meg – az egyenlő (minden ház 30 fok) és az egyenlőtlen házakat. Az asztrológusok jelentős többsége a Placidus (egyenlőtlen) házrendszert használja. Kék színnel szedtem a vitatott életterületeket. A római ház-szám nem sajtóhiba.

Horoszkóp házak

Az I. Ház – mint a szülött,  saját maga

Analóg a Kos jegyével  és a Mars bolygóval (egyes ház az első jeggyel, kettes ház a második jeggyel és így tovább...). A házcsúcs azonos az aszcendenssel, amit felkelő jegynek is szoktak hívni. Éjszakai, kardinális, tüzes ház, saját magunkról tájékoztat.

Az aszcendens markánsabban fejezi ki személyünket, mint a Nap jegye. Az I. ház az aszcendens háza. Szerepe bármilyen más objektumnál jelentősebb – én egyébként elneveztem Joker-háznak.

Életterületei:

Ø  Az egyéniség (nyitott vagy zárt típus)
Ø  A születési adottságok (könnyű vagy nehéz szülés)
Ø  Az öröklött tulajdonságok (nem az öröklött betegségek, mert az IV-es ház)
Ø  A külső megjelenés, az alkat
Ø  A lelki tulajdonságok
Ø  Az értelmi-szellemi összetétel, a képességek (néhányan a 2-esbe teszik)
Ø  A temperamentum
Ø  Az életerő (a fogyó illetve a növekvő Holddal együtt vizsgáljuk)
Ø  A jellem, a tehetség (néhányan a 2-esbe teszik)
Ø  Az ösztönös magatartás
Ø  Az egészséghez való hozzáállás (és nem a betegség maga)
Ø  Az aszcendens jegyéhez tartozó testrész (mint veszélyeztetett vagy védett  objektum)
Ø  A nagyszülő (néhányan a VII-esbe teszik)
Ø  A praktikumok (néhányan a 2-esbe teszik)

A 2-es ház, a pénz és anyagiak háza

Analóg a Bika jegyével és a Vénusz bolygóval. Éjszakai, sötét, szerelmi (érdekszerelem), fix, földies ház.

Életterületei:

Ø  A munkával megszerzett anyagiak (de nem nyeremény, nem örökség, nem nászajándék)
Ø  A birtok és a birtoklás (nemcsak az anyagiak, hanem pl a házastárs lelki birtoklása)
Ø  Minden pénzügyi dolog (kötvény, állampapír – de nem tőzsde, az 8-as)
Ø  Ingóságok (ékszer, bútor, motorkerékpár – autó már nem, az IV-es)
Ø  Spekulációk (veszek húszért, eladom negyvenért – de nem a nyerés)
Ø  Szellemi vagyon (jogdíj)
Ø  Praktikumok (többen az I-be teszik)
Ø  Tehetség (többen az I-be teszik)
Ø  Képességek (többen az I-be teszik)

A 3. ház, az értelmi szellemi kapcsolódások háza, és a testvér

Analóg az Ikrek jegyével és a Merkur bolygóval. Éjszakai, labil, levegős, szellemi ház.

Életterületei:

Ø  Általános (alsó) iskolai tanulás, tanítás
Ø  Szellemi mozgékonyság
Ø  Kommunikációs képesség (írás, beszéd és gesztikulálás)
Ø  Intellektualitás alapfokon (a 9-esben felsőfokon)
Ø  Mozgás (nem a sport-jellegű, inkább a közlekedés, gyaloglás is)
Ø  Kis utazás
Ø  Utazási-mozgási baleset
Ø  Testvérek (ha nincs – unokatestvérek)
Ø  Szomszédok (akikkel minden nap kapcsolatunk van – inkább a napi kapcsolaton van a hangsúly)
Ø  A név (és a név-változtatás)
Ø  Az okmányok és szerződések (ideértve a szóbeli szerződéseket is)

A IV. Ház, a család, az otthon és az eredet, valamint az ingatlan

Analóg a Rák jegyével és a Holddal. Éjszakai, sötét, okkult, kardinális, vizes ház. A házcsúcs megegyezik az IC tengellyel.

Életterületei:

Ø  A szülők, az apa és az anya (elsősorban az apa, mert az anya a X-ben van – ezt néhány szerző megfordítja, jogosan - elég sűrűn váltogatja)
Ø  A szülőkhöz való kapcsolat
Ø  Az öröklött betegség (az öröklött vagyont is ideteszik néhányan – többen a 8-ba)
Ø  A haza (és a hazafiság)
Ø  Az élet vége (csak a saját élet vége – míg a 8-as a saját és mindenki más életének a vége is)
Ø  Az eredet (előkelő származás-e, stb.)
Ø  Az ingatlan (az asztrológiában az autó, a repülőgép, a tengeralattjáró is ingatlannak minősül)
Ø  A gyermekkori otthon (a ház első fele)
Ø  A saját otthon (a ház második fele)
Ø  A múlt (a X-esben a jövő, jövőkép)
Ø  Az okkultizmus

Az 5-ös ház, a kreativitás, az életörömök háza

Analóg az Oroszlán jegyével és a Nappal. Éjszakai, fix, tüzes ház.

Életterületei:

Ø  Szerelem (nemcsak mint személy, hanem mint fogalom is)
Ø  Szex (csak a szerelmi szex) – a szex képessége és formája (monogám-e, heteroszexuális-e)
Ø  Gyermek (a fogantatástól a haláláig – gyermek tulajdonságai) – ha nő, lehet-e gyermeke.
Ø  Nevelés
Ø  Szórakozás, játék, sport
Ø  Kockáztatás és szerencsejáték (az 5-ösben csak játszik – a 11-esben nyer)
Ø  Kicsapongás (de nem a fizikai szex)
Ø  Középfokú tanulás és tanítás, valamint a tanár-diák viszony
Ø  Vállalkozás (és főleg az ezzel kapcsolatos kreativitás)
Ø  A másoknak okozott öröm (többen teszik a 11-esbe)
Ø  A hobbik (néhányan a 6-osba és néhányan a 11-esbe is teszik – talán függ a hobbi témájától)

A 6-os ház, a szolgálat, a munka, a betegség háza

Analóg a Szűz jegyével és a Merkur bolygóval. Éjszakai,sötét, labil, földies, okkult ház.

Ennél a háznál inkább a (nem katonai) szolgálaton van a hangsúly – amikor hosszú időn keresztül szolgál (ha nem is a szó szoros értelmében) valakit vagy valamit (akár pl. egy eszmét).

Életterületei:

Ø  A munka, munkatárs, munkatársnő, a munkahely - és az ezekhez való viszony
Ø  A szervi betegség, a betegtárs, betegtársnő, az orvos és az ezekhez való viszony
Ø  A fertőző betegség (többen a 12-esbe teszik)
Ø  Az após (néhány szerzőnél az anyós)
Ø  Az alárendeltek, a szolgálatunkra kirendeltek (bejárónő, pizzafutár, ápolónő)
Ø  A kötelességek, szolgálatok
Ø  Nagybácsik, nagynénik – és az ezeknél távolabbi rokonok
Ø  A kis állatok (háziállatok, méh, ilyesmi)
Ø  Hobbik (néhányan az 5-ösbe vagy a 11-esbe teszik)

A VII-es ház, a társ, a nyilvánosság háza

Analóg a Mérleg jegyével és a Vénusz bolygóval. Nappali, kardinális, levegős ház. A házcsúcs megegyezik deszcendens tengellyel. Tulajdonképpen Önön kívül mindenki ebbe a házba tartozik, aki nem rokon vagy szomszéd, nem munkatárs, betegtárs, barát, ilyesmi, - tehát a külvilág...

Életterületei:

Ø  A házastárs (akkor is, ha elváltak, különváltak – de értesülnek egymásról)
Ø  Az élettárs (ha folyamatos együttlakás és közös kassza van – és csak a „pecsét” hiányzik)
Ø  Az üzlettárs (függetlenül az írásos szerződéstől)
Ø  A külvilág – és a kifelé hatás – a kifelé kapcsolódás
Ø  A nagy nyilvánosság (az államilag jegyzett sajtó, rádió, televízió, párt, klub, egyesület – nem ideértve a személyes csoportosulásokat, mint pl. kártyakör, kuglitársaság, rajz-szakkör – ezek a 11-esben vannak)
Ø  Kisebb (elsőfokú) perek (a nagyobb (másodfokú) perek a 9-esben vannak)
Ø  A nyílt ellenség (a nyíltság a fontos)
Ø  Nyilvános szereplés és nem kifejezetten iskolai vizsga pl. egy találmány bemutatása, vagy vizsgakoncert
Ø  A nagyszülő (többen az I-esbe teszik)

A 8-as ház, a baleset, műtét, halál, elválás és a fizikai szex háza

Analóg a Skorpió jegyével és a Plútó-Mars bolygókkal. Nappali de sötét, fix, vizes, okkult ház.

Életterületei:

Ø  Műtéttel járó betegség és baleset (vér folyik) – a műtét nélküli a 6-osban
Ø  A halál módja és ideje (itt jelzi a saját és mások halálát is – a IV-es csak a saját halált)
Ø  Az elválás (a házassági és élettársi kapcsolat felbomlását tipikusan itt jelzi)
Ø  Az elszakadás és megszűnés (lehet személyre vagy tárgyra vonatkozó)
Ø  A fizikai szex (érzelmek nélküli, gyakran a prostitúció témája kerül ide – hetero-homo, mindegy)
Ø  A partner pénze (ide kerül a bank, a biztosító és a tőzsde is – és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek)
Ø  Örökség és nászajándék
Ø  Más révén (üzlettárs, csendestárs, bűntárs) szerzett anyagiak
Ø  Gyilkosság, öngyilkosság
Ø  Az okkultizmus
Ø  Halálos szerelem
Ø  Többedik gyermek (az 5-be, 8-ba, 11-be is teszik – a 8-ba főleg férfiaknál található a többedik gyerek)
Ø  Áldozatvállalás (a 12-be teszik többen)
Ø  A kiderített titkok (néhányan a 12-esbe teszik tévesen – az ugyanis a kiderítetlen titkok háza)

A 9-es ház, a belehelyezkedés, a jog, a külföld, a magasabb intelligencia háza

Analóg a Nyilas jegyével és a Jupiter bolygóval. Nappali, labil, tüzes, szellemi ház.

Életterületei:

Ø  A felsőfokú tanulmányok, és tanítás (főiskola, egyetem, iskolán kívüli (pl. levelező) tanulás)
Ø  Az intelligencia
Ø  A törvény
Ø  A jog és a többedik házasság (érdekes, az első az igazi, a többi „csak” jogi házasság az asztrológiában)
Ø  A külföld, külügy, külkereskedelem
Ø  Az utazás (itt inkább csak a távolabbi utazások vannak – a belföldi a 3-asban, a tengerentúli a 12-esben)
Ø  Másodfokú perek
Ø  A hit, a vallás, az ideológia
Ø  Az érzékfeletti dolgok és a fehér mágia
Ø  A sógor és sógornő
Ø  A nemes állatok és a ló
Ø  Az úri sportok (vitorlázás, tenisz – a normál sportok az 5-ösben vannak)

A X-es ház, a hivatás, karrier és az anya(ság) háza

Analóg a Bak jegyével és a Szaturnusz bolygóval. Nappali, földies kardinális, szellemi ház. A házcsúcs megegyezik az MC tengellyel. Ha a X-es házcsúcson bolygó van (elevációban), az „beragyogja” – fontosságával  átitatja az egész képletet, és fokozott figyelmet érdemel. Egyébként a X-es ház nem más, mint amire „felnézünk” egész életünkben, amit szeretnénk magunknak tudni, amit el akarunk érni – talán az elhivatottságunk, és nem annyira a hivatásunk. Bár szerencsés esetben lehet a kettő azonos...

Életterületei:

Ø  A tekintély
Ø  A karrier (akár a saját, akár az anya révén)
Ø  A megjelenés (nem a szépségre gondolok, inkább a „kiállás”-ra)
Ø  Az életcél, a jövőkép (perspektíva) és a becsvágy, valamint az elhivatottság
Ø  A hatalom
Ø  A főnök
Ø  A kinevezés és a kitüntetés
Ø  Az anya, az anyaság mint hivatás (néhány szerzőnél az apa)
A 11-es ház, a vágyak, barátok háza
Analóg a Vízöntő jegyével és az Uránusz-Szaturnusz bolygókkal. Nappali, fix, levegős ház.

A 11-es ház a közösségek háza is – ahogy a közösséghez viszonyulunk, és ahogy a közösség viszonyul hozzánk.

Életterületei:

Ø  Vágyak és remények beteljesülése (ideértve a szerencsejáték kifizetését)
Ø  Szellemi barátság
Ø  Társaság, közösség, társadalom (nőegylet, rajz-szakkör, az ország-világ közvéleménye)
Ø  Barátok, barátnők
Ø  Protektorok
Ø  Az „ajándék gyermek” (késői-idősebbkori, vagy a házastárs félrelépéséből (vagy korábbi házasságából) született gyerek, elvált szülőknél a másik szülőnél maradott gyermek, örökbefogadott, vagy béranyaságból, esetleg mesterséges megtermékenyítésből született gyermek tartozik e címszó alá.)
Ø  Az időskorú és a plátói szerelem
Ø  Hobbyk (néhányan a 6-osba, néhányan az 5-ösbe teszik)
Ø  A másoknak okozott öröm (néhányan az 5-ösbe teszik)
Ø  A többedik gyermek (néhányan a 8-asba teszik)

A 12-es ház, a gondok, titkok, csapások háza

Analóg a Halak jegyével és az Neptunusz-Jupiter bolygókkal. Ennél a háznál a Jupiter azonban jóval kisebb szerepet kap, mint a Neptun. Nappali de sötét, labil, vizes, okkult, ház. Az asztrológia háza.

Életterületei:

Ø  A bűnözés
Ø  A tartós gondok és idült betegségek (alkoholizmus, kábítószer)
Ø  A börtön (a felfüggesztett is – mint „tartós gond”) és a bezártság
Ø  A hosszú kórház, elfekvő, és zárt intézet,  a zárda
Ø  A sorköteles honvédség (mint bezártság)
Ø  A titkok és mint „titkos tudományok” az okkultizmus és az asztrológia (a 12-esben felderítetlen titkok)
Ø  Az illegális szerelem és minden illegalizmus
Ø  Intrikák
Ø  Meglopatások, kirablások
Ø  Titkos ellenségek (a titkoson van a hangsúly – csak tudod, hogy van, de soha nem derül ki, hogy ki az)
Ø  Az anyós és a vadállatok (néhány szerzőnél az após) és a vadállat-balesetek
Ø  A tengerentúl
Ø  Az áldozatvállalás
Ø  A fertőző betegség