Egyéni asztrológia tanfolyam indul akár azonnal: Két éves, dupla tempójú (négy év anyagát vesszük), heti egy alkalommal, 1,5 - 4 óra. Ára: havi 24e Ft. A Magyar Holisztikus Egyesület Akadémiájának vizsga-bizottsága előtt tett eredményes vizsga után a hallgató (asztrológus működésre jogosító) kétnyelvű, az
EU-ban elfogadott oklevelet kap.

Ismeretek

Schopenhauer, az egyik legnagyobb gondolkodó szerint "az embernél minden új dolog, felfedezés, a tudomány és a lángész minden nagy eredménye három fejlődési fokon megy keresztül.

1.   Mosolyognak rajta     2.    Üldözik vagy vérbe fojtják      3.   Magától értetődőnek találják, elismerik".

Az asztrológia többezer éves tudomány - négy-hatezer éves agyagtábla maradványok, archeológiai leletek tanúskodnak erről. Öreg kora ellenére az első fokozatnál tart - a társadalom nagy része sajnálkozó mosolygással, lekicsinyléssel kezeli. Első fokozatba sorolhatom a tudományos előrehaladottságát is - körülbelül ott tart, ahol a gőzmozdony 1805-ben.

Az emberiség szellemóriásai - többek között Platon, Püthagorasz, Arisztotelész, Archimédesz, Cicero, Caesar, Aquinói Szent Tamás, II. Szilveszter, VIII. Ince, II. Gyula, Erzsébet angol királynő, Nostradamus, Dante, Shakespeare, Newton, Kepler, Richelieu, Spinoza, Walter Scott, Goethe, Schiller, Wilde, Berlioz, Dosztojevszkij, Puskin, Zweig, Wells, Carl Jung, stb... - nyilván nem tették volna fel életüket erre a tudományra, ha ez valami ostoba babonaság lenne, mint ahogy azt az utca embere oly könnyen mosolyogva, kézlegyintve "ex-cathedra" kijelenti.

A tudomány már nem mosolyog ilyen lazán - elgondolkodtatják ezek a nevek. Persze illik még ennek ellenére is "marhaságnak" nevezni az asztrológiát. Az a tiszta munka. Tetszik a közvéleménynek, nincs rizikó. Ezeknek a nevük egy bekezdésbe nem kerülhetne a fentiekkel, mert az földrengéshez vezetne...

Azok a tudósok - mert ilyenek is vannak - akik vették a fáradságot és áttanulmányozták a megfelelő szakanyagot, soha - de soha nem támadták az asztrológiát. Néhányan nyíltan kiálltak mellette, és volt aki hallgatott. Ha nem volna igazi és nagy tudomány az asztrológia, nem maradt volna fenn évezredekig. Csak az igazgyöngy képes erre... Szerény véleményem szerint "kintről érkezhetett" a Bibliával együtt - valamilyen idegen kultúra juttathatta a Földre valamikor nagyon régen, amikor még az ember egész kezdetleges körülmények között élt. És ahogy te megpróbálnád elmagyarázni egy kőbaltás embernek az atombomba lényegét, valahogy úgy "magyarázódott" el annak idején a Biblia és az asztrológia is, a házrendszer, az uralmi rendszer, stb. Ez aztán azóta is fennmaradt.

Története során hatalmas császárok, fejedelmek, pápák és hadvezérek, tudósok és művészek gyakorolták - több-kevesebb sikerrel. Különböző országok egyetemein tanszékeket tartottak fent az asztrológiának. A mai Németország napjainkban is elismeri tudománynak. Jelenleg is több százezer ember tanulja és műveli a csillagok tudományát. Kínában évezredeken keresztül csak a vezetők privilégiuma volt - titkos tudományként az egyszerű halandó nem juthatott hozzá.

Az asztrológia évezredeken keresztül egybefonódott az asztronómiával, mivel a két tudományt csak együtt - és csak a csillagászok - művelhették, hiszen csak nekik álltak rendelkezésükre a pálya-adatok. Ma már élesen elkülönül a két téma, sőt néha komoly háborúskodás is előadódik. Mindössze néhány betű különbsége - a csillagászat (asztronómia) és a csillagismeret (asztrológia) - nem utal túl látványosan a két tudomány élesen elkülönülő területére.

Az asztrológiának semmi köze a csillagászathoz. Illetve annyi köze van, hogy felhasználja a csillagászok által kiszámolt pálya-adatokat. De ezen kívül semmi. Mégis, ha a médiának kérdése merül fel az asztrológiával kapcsolatban, azonnal bekérnek az asztrológus mellé egy csillagászt is - nyilatkozni. És az nyilatkozik is. Semmit nem ért hozzá, de azért deklarál ...Mint 1899-ben a Francia Tudományos Akadémia 29 eminense - pedig ők "értettek hozzá...: Márpedig a repülőgépek ügyével foglalkozni teljességgel fölösleges, mert a levegőnél nehezebb tárgyak semmilyen körülmények között nem képesek a levegőben megmaradni..." Leírták és aláírták. Hmm. Pasteurnak, az emberiség egyik legnagyobb jótevőjének is mit kellett kiállni, milyen hihetetlen küzdelmek árán tudta csak elfogadtatni tanításait... Nem is beszélek Giordano Bruno-ról és a többiekről - néhány ív papír biztos tele lenne velük...

Kétségtelen, hogy az asztrológia rendesen le van járatva - keleten és nyugaton egyaránt. Köszönhető a sajtónak, rádiónak, televíziónak, internetnek, a pártnak és a kormánynak, a tudománynak és az erkölcsrendészetnek, a jognak és a rendszernek. A médiában tömegesen megjelenő horoszkópok járatják le - azoknak ugyanis nagyon kevés közük van az asztrológia tudományához, - talán legfőbbképpen  annyi, hogy az asztrológus üzlete ez.

Arra viszont kiválóan alkalmasak - mert másra nem nagyon - hogy lejárassák az igazi asztrológiát. Majd tanulni fogod, némi csekélyke alapja azért van ezeknek a sajtó-horoszkópoknak. Valami olyasmihez hasonlítanám, mint egy kúpos csövű puska - valahova előre lő, nem balra, nem jobbra... De nem szabadna vele ilyen nagy zajt csinálni, ennyire frekventálni - ha már ilyen szörnyen gyenge és ilyen keveset tud... Dehát - pénz beszél.