Egyéni asztrológia tanfolyam indul akár azonnal: Két éves, dupla tempójú (négy év anyagát vesszük), heti egy alkalommal, 1,5 - 4 óra. Ára: havi 24e Ft. A Magyar Holisztikus Egyesület Akadémiájának vizsga-bizottsága előtt tett eredményes vizsga után a hallgató (asztrológus működésre jogosító) kétnyelvű, az
EU-ban elfogadott oklevelet kap.

Horoszkóp házak

Képzelje el a képen látható Földet, mondjuk egy forgó dinnyének. Állítsa meg, és szeletelje függőlegesen 12 egyenlő részre úgy, hogy ne essen szét. A Napról (Öntől) nézve az amúgy egyforma szeletek nem látszanak egyenlőnek. A dinnye szeletek lesznek a horoszkóp házak, melyeknek látszólagos nagysága annak függvényében változik, hogy ki, hol és mikor született meg bolygónkon.

Horoszkóp házaknak nevezzük az életterületeket - pl. a 2-es ház az anyagiak területe, a pénz területe,  a birtok és a birtoklás területe. A házak tulajdonképpen erőmezők, amelyek 24 óra alatt rajzolódnak ki. Házak nélkül nem lehetne megbízható horoszkópot készíteni - tulajdonságaink, karakterünk, egyéniségünk legigazabb, legkönnyebb megismerését szolgálják.

A horoszkóp házrendszerek két fő csoportját különböztetjük meg - az egyenlő (minden ház 30 fok) és az egyenlőtlen házakat. Az asztrológusok jelentős többsége a Placidus (egyenlőtlen) házrendszert használja.
Kék színnel szedtem a vitatott életterületeket. A római ház-szám nem sajtóhiba.
Horoszkóp házak
Az I. Ház - mint a szülött,  saját maga

Analóg a Kos jegyével  és a Mars bolygóval (egyes ház az első jeggyel, kettes ház a második jeggyel és így tovább...). A házcsúcs azonos az aszcendenssel, amit felkelő jegynek is szoktak hívni. Éjszakai, kardinális, tüzes ház, saját magunkról tájékoztat.

Az aszcendens markánsabban fejezi ki személyünket, mint a Nap jegye. Az I. ház az aszcendens háza. Szerepe bármilyen más objektumnál jelentősebb - én egyébként elneveztem Joker-háznak.

Életterületei:

O  Az egyéniség (nyitott vagy zárt típus)
O  A születési adottságok (könnyű vagy nehéz szülés)
O  Az öröklött tulajdonságok (nem az öröklött betegségek, mert az IV-es ház)
O  A külső megjelenés, az alkat
O  A lelki tulajdonságok
O  Az értelmi-szellemi összetétel, a képességek (néhányan a 2-esbe teszik)
O  A temperamentum
O  Az életerő (a fogyó illetve a növekvő Holddal együtt vizsgáljuk)
O  A jellem, a tehetség (néhányan a 2-esbe teszik)
O  Az ösztönös magatartás
O  Az egészséghez való hozzáállás (és nem a betegség maga)
O  Az aszcendens jegyéhez tartozó testrész (mint veszélyeztetett vagy védett  objektum)
O  A nagyszülő (néhányan a VII-esbe teszik)
O  A praktikumok (néhányan a 2-esbe teszik)

A 2-es ház, a pénz és anyagiak háza


Analóg a Bika jegyével és a Vénusz bolygóval. Éjszakai, sötét, szerelmi (érdekszerelem), fix, földies ház.

Életterületei:

O  A munkával megszerzett anyagiak (de nem nyeremény, nem örökség, nem nászajándék)
O  A birtok és a birtoklás (nemcsak az anyagiak, hanem pl a házastárs lelki birtoklása)
O  Minden pénzügyi dolog (kötvény, állampapír - de nem tőzsde, az 8-as)
O  Ingóságok (ékszer, bútor, motorkerékpár - autó már nem, az IV-es)
O  Spekulációk (veszek húszért, eladom negyvenért - de nem a nyerés)
O  Szellemi vagyon (jogdíj)
O  Praktikumok (többen az I-be teszik)
O  Tehetség (többen az I-be teszik)
O  Képességek (többen az I-be teszik)

A 3. ház, az értelmi szellemi kapcsolódások háza, és a testvér

Analóg az Ikrek jegyével és a Merkúr bolygóval. Éjszakai, labil, levegős, szellemi ház.

Életterületei:

O  Általános (alsó) iskolai tanulás, tanítás
O  Szellemi mozgékonyság
O  Kommunikációs képesség (írás, beszéd és gesztikulálás)
O  Intellektualitás alapfokon (a 9-esben felsőfokon)
O  Mozgás (nem a sport-jellegű, inkább a közlekedés, gyaloglás is)
O  Kis utazás
O  Utazási-mozgási baleset
O  Testvérek (ha nincs - unokatestvérek)
O  Szomszédok (akikkel minden nap kapcsolatunk van - inkább a napi kapcsolaton van a hangsúly)
O  A név (és a név-változtatás)
O  Az okmányok és szerződések (ideértve a szóbeli szerződéseket is)

A IV. Ház, a család, az otthon és az eredet, valamint az ingatlan

Analóg a Rák jegyével és a Holddal. Éjszakai, sötét, okkult, kardinális, vizes ház. A házcsúcs megegyezik az IC tengellyel.

Életterületei:

O  A szülők, az apa és az anya (elsősorban az apa, mert az anya a X-ben van - ezt néhány szerző megfordítja, jogosan - elég sűrűn váltogatja)
O  A szülőkhöz való kapcsolat
O  Az öröklött betegség (az öröklött vagyont is ideteszik néhányan - többen a 8-ba)
O  A haza (és a hazafiság)
O  Az élet vége (csak a saját élet vége - míg a 8-as a saját és mindenki más életének a vége is)
O  Az eredet (előkelő származás-e, stb.)
O  Az ingatlan (az asztrológiában az autó, a repülőgép, a tengeralattjáró is ingatlannak minősül)
O  A gyermekkori otthon (a ház első fele)
O  A saját otthon (a ház második fele)
O  A múlt (a X-esben a jövő, jövőkép)
O  Az okkultizmus

Az 5-ös ház, a kreativitás, az életörömök háza

Analóg az Oroszlán jegyével és a Nappal. Éjszakai, fix, tüzes ház.

Életterületei:

O  Szerelem (nemcsak mint személy, hanem mint fogalom is)
O  Szex (csak a szerelmi szex) - a szex képessége és formája (monogám-e, heteroszexuális-e)
O  Gyermek (a fogantatástól a haláláig - gyermek tulajdonságai) - ha nő, lehet-e gyermeke.
O  Nevelés
O  Szórakozás, játék, sport
O  Kockáztatás és szerencsejáték (az 5-ösben csak játszik - a 11-esben nyer)
O  Kicsapongás (de nem a fizikai szex)
O  Középfokú tanulás és tanítás, valamint a tanár-diák viszony
O  Vállalkozás (és főleg az ezzel kapcsolatos kreativitás)
O  A másoknak okozott öröm (többen teszik a 11-esbe)
O  A hobbik (néhányan a 6-osba és néhányan a 11-esbe is teszik - talán függ a hobbi témájától)

A 6-os ház, a szolgálat, a munka, a betegség háza

Analóg a Szűz jegyével és a Merkúr bolygóval. Éjszakai, sötét, labil, földies, okkult ház. Ennél a háznál inkább a (nem katonai) szolgálaton van a hangsúly - amikor hosszú időn keresztül szolgál (ha nem is a szó szoros értelmében) valakit vagy valamit (akár pl. egy eszmét).

Életterületei:

O  A munka, munkatárs, munkatársnő, a munkahely - és az ezekhez való viszony
O  A szervi betegség, a betegtárs, betegtársnő, az orvos és az ezekhez való viszony
O  A fertőző betegség (többen a 12-esbe teszik)
O  Az após (néhány szerzőnél az anyós)
O  Az alárendeltek, a szolgálatunkra kirendeltek (bejárónő, pizzafutár, ápolónő)
O  A kötelességek, szolgálatok
O  Nagybácsik, nagynénik - és az ezeknél távolabbi rokonok
O  A kis állatok (háziállatok, méh, ilyesmi)
O  Hobbik (néhányan az 5-ösbe vagy a 11-esbe teszik)

A VII-es ház, a társ, a nyilvánosság háza

Analóg a Mérleg jegyével és a Vénusz bolygóval. Nappali, kardinális, levegős ház. A házcsúcs megegyezik deszcendens tengellyel. Tulajdonképpen Önön kívül mindenki ebbe a házba tartozik, aki nem rokon vagy szomszéd, nem munkatárs, betegtárs, barát, ilyesmi, - tehát a külvilág...

Életterületei:

O  A házastárs (akkor is, ha elváltak, különváltak - de értesülnek egymásról)
O  Az élettárs (ha folyamatos együttlakás és közös kassza van - és csak a "pecsét" hiányzik)
O  Az üzlettárs (függetlenül az írásos szerződéstől)
O  A külvilág - és a kifelé hatás - a kifelé kapcsolódás
O  A nagy nyilvánosság (az államilag jegyzett sajtó, rádió, televízió, párt, klub, egyesület - nem ideértve a személyes csoportosulásokat, mint pl. kártyakör, kuglitársaság, rajz-szakkör - ezek a 11-esben vannak)
O  Kisebb (elsőfokú) perek (a nagyobb (másodfokú) perek a 9-esben vannak)
O  A nyílt ellenség (a nyíltság a fontos)
O  Nyilvános szereplés és nem kifejezetten iskolai vizsga pl. egy találmány bemutatása, vagy vizsgakoncert
O  A nagyszülő (többen az I-esbe teszik)

A 8-as ház, a baleset, műtét, halál, elválás és a fizikai szex háza

Analóg a Skorpió jegyével és a Plútó-Mars bolygókkal. Nappali de sötét, fix, vizes, okkult ház.

Életterületei:

O  Műtéttel járó betegség és baleset (vér folyik) - a műtét nélküli a 6-osban
O  A halál módja és ideje (itt jelzi a saját és mások halálát is - a IV-es csak a saját halált)
O  Az elválás (a házassági és élettársi kapcsolat felbomlását tipikusan itt jelzi)
O  Az elszakadás és megszűnés (lehet személyre vagy tárgyra vonatkozó)
O  A fizikai szex (érzelmek nélküli, gyakran a prostitúció témája kerül ide - hetero-homo, mindegy)
O  A partner pénze (ide kerül a bank, a biztosító és a tőzsde is - és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek)
O  Örökség és nászajándék
O  Más révén (üzlettárs, csendestárs, bűntárs) szerzett anyagiak
O  Gyilkosság, öngyilkosság
O  Az okkultizmus
O  Halálos szerelem
O  Többedik gyermek (az 5-be, 8-ba, 11-be is teszik - a 8-ba főleg férfiaknál található a többedik gyerek)
O  Áldozatvállalás (a 12-be teszik többen)
O  A kiderített titkok (néhányan a 12-esbe teszik tévesen - az ugyanis a kiderítetlen titkok háza)

A 9-es ház, a belehelyezkedés, a jog, a külföld, a magasabb intelligencia háza.

Analóg a Nyilas jegyével és a Jupiter bolygóval. Nappali, labil, tüzes, szellemi ház.

Életterületei:

O  A felsőfokú tanulmányok, és tanítás (főiskola, egyetem, iskolán kívüli (pl. levelező) tanulás)
O  Az intelligencia
O  A törvény
O  A jog és a többedik házasság (érdekes, az első az igazi, a többi "csak" jogi házasság az asztrológiában)
O  A külföld, külügy, külkereskedelem
O  Az utazás (itt inkább csak a távolabbi utazások vannak - a belföldi a 3-asban, a tengerentúli a 12-esben)
O  Másodfokú perek
O  A hit, a vallás, az ideológia
O  Az érzékfeletti dolgok és a fehér mágia
O  A sógor és sógornő
O  A nemes állatok és a ló
O  Az úri sportok (vitorlázás, tenisz - a normál sportok az 5-ösben vannak)

A X-es ház, a hivatás, karrier és az anya(ság) háza

Analóg a Bak jegyével és a Szaturnusz bolygóval. Nappali, földies kardinális, szellemi ház. A házcsúcs megegyezik az MC tengellyel. Ha a X-es házcsúcson bolygó van (elevációban), az "beragyogja" - fontosságával  átitatja az egész képletet, és fokozott figyelmet érdemel. Egyébként a X-es ház nem más, mint amire "felnézünk" egész életünkben, amit szeretnénk magunknak tudni, amit el akarunk érni - talán az elhivatottságunk, és nem annyira a hivatásunk. Bár szerencsés esetben lehet a kettő azonos...

Életterületei:

O  A tekintély
O  A karrier (akár a saját, akár az anya révén)
O  A megjelenés (nem a szépségre gondolok, inkább a "kiállás"-ra)
O  Az életcél, a jövőkép (perspektíva) és a becsvágy, valamint az elhivatottság
O  A hatalom
O  A főnök
O  A kinevezés és a kitüntetés
O  Az anya, az anyaság mint hivatás (néhány szerzőnél az apa)

A 11-es ház, a vágyak, barátok háza

Analóg a Vízöntő jegyével és az Uránusz-Szaturnusz bolygókkal. Nappali, fix, levegős ház. A 11-es ház a közösségek háza is - ahogy a közösséghez viszonyulunk, és ahogy a közösség viszonyul hozzánk.

Életterületei:

O  Vágyak és remények beteljesülése (ideértve a szerencsejáték kifizetését)
O  Szellemi barátság
O  Társaság, közösség, társadalom (nőegylet, rajz-szakkör, az ország-világ közvéleménye)
O  Barátok, barátnők
O  Protektorok
O  Az "ajándék gyermek" (késői-idősebbkori, vagy a házastárs félrelépéséből (vagy korábbi házasságából) született gyerek, elvált szülőknél a másik szülőnél maradott gyermek, örökbefogadott, vagy béranyaságból, esetleg mesterséges megtermékenyítésből született gyermek tartozik e címszó alá.)
O  Az időskorú és a plátói szerelem
O  Hobbyk (néhányan a 6-osba, néhányan az 5-ösbe teszik)
O  A másoknak okozott öröm (néhányan az 5-ösbe teszik)
O  A többedik gyermek (néhányan a 8-asba teszik)

A 12-es ház, a gondok, titkok, csapások háza

Analóg a Halak jegyével és az Neptunusz-Jupiter bolygókkal. Ennél a háznál a Jupiter azonban jóval kisebb szerepet kap, mint a Neptun. Nappali de sötét, labil, vizes, okkult, ház. Az asztrológia háza.

Életterületei:

O  A bűnözés
O  A tartós gondok és idült betegségek (alkoholizmus, kábítószer)
O  A börtön (a felfüggesztett is - mint "tartós gond") és a bezártság
O  A hosszú kórház, elfekvő, és zárt intézet,  a zárda
O  A sorköteles honvédség (mint bezártság)
O  A titkok és mint "titkos tudományok" az okkultizmus és az asztrológia (a 12-esben felderítetlen titkok)
O  Az illegális szerelem és minden illegalizmus
O  Intrikák
O  Meglopatások, kirablások
O  Titkos ellenségek (a titkoson van a hangsúly - csak tudod, hogy van, de soha nem derül ki, hogy ki az)
O  Az anyós és a vadállatok (néhány szerzőnél az após) és a vadállat-balesetek
O  A tengerentúl
O  Az áldozatvállalás
O  A fertőző betegség