Egyéni asztrológia tanfolyam indul akár azonnal: Két éves, dupla tempójú (négy év anyagát vesszük), heti egy alkalommal, 1,5 - 4 óra. Ára: havi 24e Ft. A Magyar Holisztikus Egyesület Akadémiájának vizsga-bizottsága előtt tett eredményes vizsga után a hallgató (asztrológus működésre jogosító) kétnyelvű, az
EU-ban elfogadott oklevelet kap.

Hold a horoszkópban

Az égitestek jelentése minden horoszkópban más és más. Különböző jegyekben és különböző házakban fordulnak elő - attól függően, hogy hol és mikor születünk. Az itt található leírásban  olvashatja el, hogy az égitest az Ön életében milyen tulajdonságokat, eseményeket vált ki. Ehhez természetesen ismernie kell a korrigált (bepontosított) születési óra-percét, az ennek alapján elkészített horoszkóp ábráját. A házak a képen látható "tortaszeletek" - ezek számozása hol arab, hol római számokkal a kör középrészénél látható. Ha Önnek nincs bepontosítva a születési óra-perce, vagy nem rendelkezik "horoszkóp ábrával", kattintson a születési idő korrekció ikonra.
Bolygók jelenleg:
Horoscope sur astroo.com


A Hold vízes, labil, jótékony, nőies bolygó
Idézet egy Hold-hatásokkal foglalkozó szakanyagból

Az újhold hatásai: Ez a nap a legalkalmasabb a tisztulásra. Ha rossz szokásunktól szeretnénk megszabadulni, ez az időpont a legalkalmasabb a kezdéshez. Beteg fáinkat ezen a napon kell visszavágni, meggyógyulhatnak. Növő hold: Ekkor "bújik elő" a Hold világos oldala, keskeny sarló jelenik meg. Ez a hold útjának első majd második negyedét jelenti (14 nap). Ez az az időszak, amikor minden kétszeresen hat, az ételek jobban hízlalnak. A telihold (holdtölte): A Hold Föld körüli útja befejeződött. A Nap felé forduló oldala teliholdként ragyog felénk. Ilyenkor minden felerősödik, a sebek jobban véreznek, több a baleset és sokan álmatlanul töltik ezt az éjszakát. A fogyó hold: Ezután megkezdődik a Hold harmadik és negyedik szakasza. A következő 14 napon eljön a fogyó hold ideje. Ilyenkor aki többet eszik az sem hízik - remek időpont a fogyókúra elkezdéséhez, a házimunka is könnyebb.

Generál jelölője a(z)

O  Nőiségnek, nőnek
O  Anyának
O  Feleségnek
O  Gyermeknek
O  Szaporodásnak, sűrűsödésnek
O  Egészségi vonatkozásoknak
O  Lelkiéletnek
O  Érzelmeknek (nem szerelmi)
O  Kötődéseknek (nem szerelmi)
O  Szenzitivitásnak (érzékenységnek)
O  Felfogóképességnek (a Merkúrral)
O  Emlékezőképességnek, a múltnak
O  Változásnak, labilitásnak
O  Otthonnak és a hazának

Hold a jegyekben
Kosban

A változékony Hold természete e tüzes jelben öntudatossá, törekvővé, becsvágyóvá válik, de hajlamossá tesz az elhamarkodott cselekvésre. A szülött jó vezetői képességekkel rendelkezik, ösztönös tenni akarás jellemzi, sikerorientált. Minden érzelmi konfliktusra élesen reagál. Rossz sugárzások esetén ingadozó, kapkodó magatartás lép fel, a szülött hajlamos az elhamarkodottságra, meggondolatlanságra, ereje elforgácsolódik. A befogadás gátolt, az egyén hárít minden olyan szerepet, ami alárendeltséget kíván tőle.

A változékony Hold természete itt bátorrá, öntudatossá és törekvővé válik, de elhamarkodott cselekvésre való hajlammal. Rossz sugárzások esetén ingadozó, kapkodó magatartás és depresszióra való hajlam lép fel, ereje elforgácsolódik.

Bikában

Ebben a földies jelben a Hold tulajdonságai erősen érvényesülnek, a szülöttet kitartás, öntudat, művészetszeretet és derűs életfelfogás jellemzi. Természete nyugodt, biztonságkereső, fontosak számára az anyagi célok. Ösztönösen határozott, gondoskodása megnyugtató, így környezetének támasza. Feszült fényszögek esetén görcsös ragaszkodás jellemzi, képtelen az elengedésre. Birtokolni akar mind anyagi, mind érzelmi szinten. Nehézkes, esetleg lusta lehet.

Ebben a jelben a Hold exaltál, tuladonságai tehát erősen érvényesülnek: határozottság, kitartás, öntudat és derűs életfelfogás jellemzi itt a jó Hold-természetet, és a művészetek szeretete is sok örömet jelent számára.

Ikrekben

Jó sugárzások esetén e levegős jegyben a szülött találékony, élénk képzeletű, irodalmi és művészeti tehetséggel bír. Keresi a változatosságot, könnyen teremt kapcsolatot, kommunikációs készsége kiváló. Tehetséges a tanítás és a kereskedelem terén. Fontos számára a mozgás, erős az utazás iránti vágya. Rossz sugárzásoknál kapkodóvá, különcködővé válik, szétszórtság és bizonytalanság jellemzi. Egyszerre több dologba is belefog, de mindet felületesen kezeli. Megbízhatatlan és pletykás lehet.

Csak jó sugárzások mellett lesz az egyéniség találékony, élénk képzeletű, irodalmi és művészi teljesítményekre hajlamos. Utazási vágyat is ébreszt. Rossz sugárzások esetén kapkodóvá, különcködővé, tétovázóvá válik.

Rákban

Saját vizes jelében a Hold mély benyomásokat, jóindulatot, az otthonhoz és a családhoz való igen erős ragaszkodást mutat. Erősen kötődik a múlt emlékeihez is. Mély érzelmi életet él, gondolkodását is érzelmei vezérlik. Erős intuíció és élénk fantázia vezérli, másokról odaadóan gondoskodik. Kifejezetten hangulatember. Diszharmonikus aspektusok esetén a szülött túlérzékennyé, nyughatatlanná és lustává válik. Érzelmileg erősen befolyásolható, állandó aggódása megmérgezi környezetét.

A saját jelében a Hold mély benyomásokat, jóindulatot, társaságkedvelést, emellett az otthonhoz és a családhoz való igen erős ragaszkodást indikál, nagy kényelemszeretettel. Rossz sugárzások mellett túlérzékennyé, nyughatatlanná és lustává válik.

Oroszlánban

A tüzes jel nagy becsvággyal bíró, öntudatos, nagylelkű egyéniséget ad. A szülöttet erős tettvágy, vezetői hajlam és jó szervezőkészség jellemzi. Életében hangsúlyos az anya és az anyaság tisztelete. Kedvessége miatt széles körben népszerű, köztiszteletnek örvend. Erős és gazdag érzelmi életet él. Feszült fényszögek esetén önhitté és önzővé válik, túlbecsüli saját képességeit. Senki fensőbbségét nem fogadja el, mindenáron ragaszkodik a hatalomhoz.

A tüzes jel nagy becsvággyal bíró, öntudatos, nagylelkű, közszeretetben álló egyéniséget indikál. Rossz sugárzások mellett önzés, önhittség lép fel, valamint a saját képességek túlbecsülése.

Szűzben

A Merkúr földies jegye értelmessé, érdeklődővé és megfontolttá teszi a szülöttet, aki általában tudományos vagy irodalmi hajlamokkal rendelkezik. Érzelmei visszafogottak, értelmi képességeit azonban segíti az intuíció. Emlékezőtehetsége kiváló, szívesen tanul, szerény és precíz munkaerő. Hűséges, kissé konzervatív, tartózkodó viselkedés jellemzi. Negatív sugárzások mellett kicsinyessé és szőrszálhasogatóvá válik. Kapcsolataira a sivár érzelmek jellemzőek, mindent csak értelmi alapon képes megközelíteni.

A Merkur jele értelmessé, érdeklődővé és meggondolttá teszi a Hold-természetet tudományos vagy irodalmi hajlamokkal. Diszharmonikus sugárzások mellett sem veszít értelmességéből, de kicsinyessé, szőrszálhasogatóvá válik.

Mérlegben

A Vénusz levegős jelében a Hold-egyéniség jó ízlésű, derűlátó, barátságos és társaságkedvelő lesz. Művészi hajlamokkal bír, fontosak számára a külsőségek. Nagyon jó diplomáciai képességekkel rendelkezik, békeszerető jellem, ösztönösen keresi a kompromisszumokat. Személyisége bizalomkeltő és vonzó. Feszült fényszögek esetén hanyagság, rendetlenség jellemzi a szülöttet, aki hajlamos a szorongásra, és görcsösen kerüli az összeütközéseket.

A Vénusz jelében a Hold-egyéniség jó ízlésű, derűlátó, barátságos és társaságkedvelő lesz, művészi hajlamokkal. Számos sikeres színésznek és zenésznek a képletében áll a Vénusszal jó sugárzásban levő Hold a Mérlegben. Rossz sugárzások mellett hanyagság, rendetlenség, és más ellenszenvet kiváltó tulajdonságok is fellépnek.

Skorpióban

A Mars vizes jegye határozottságot, bátorságot és erős érzékiséget kever a befolyásolható Hold-természethez. A szülött érzelmei jégbe vannak zárva, ezért nehéz őket felszínre hozni. Szeret visszavonultan élni, függetlenségre vágyik. Nagyon tehetséges a misztika területén. Diszharmonikus sugárzások esetén akaratos, önző, kötekedő, durva, rosszindulatú és bosszúálló lehet.

Legnagyobb veszélye a magány, az önkínzás, bosszúállás. Féltékenység emészti, és sértettségét nem tudja kezelni.

Nyilasban

A Jupiter tüzes jelében harmonikus állásnál a Hold tevékeny, derűs és bizakodó természetet ad. A szülöttet nagyon erős érzelmi befolyásoltság jellemzi. Mindent hittel tesz, ezért hajlamos a túlzásokra. Tele van optimizmussal, mindenkin segít. Szeret utazni, és szívesen sportol. Negatív sugárzások hatására állhatatlan, megbízhatatlan lesz, erkölcsi zavarokkal küzd. A kényelem és az élvezetek keresése a legfontosabb számára, játszik mások érzelmeivel.

A Jupiter jelében harmonikus állás mellett a Hold tevékeny, derűs, bizakodó természetet indikál.  A változékony, mozgékony jel erős sporthajalmot is kivált. Rossz sugárzások mellett állhatatlan, megbízhatatlan, szenvedélyes természetet okoz.   

Bakban

A Szaturnusz földies jelében a Hold nem érzi magát jól, nehézkessé és félénkké teszi a személyiséget. A szülött még jó sugárzások esetén is önbizalomhiánnyal küzd. Pozitívumként jelentkezhet a szívósság és a kitartás. Rossz sugárzások esetén a termékenység és az anyaság gátolt. A szülött pesszimista, bizalmatlan és határozatlan. Retteg az anyagi veszteségtől, a nélkülözéstől, ezért zsugori, irigy és kapzsi.

A Szaturnusz földjelében a Hold exilben van, így viszonylag jó sugárzások mellett sem ígér sok jót. A jel önzővé, nehézkessé, lustává és félénkké teszi a

befolyásolható Holdat. Az önbizalom-hiánnyal küzdő Hold-természetnek talán egyetlen pozitívuma lehet: a szívósság.

Vízöntőben

A Hold ebben a levegős jegyben értelmessé és fogékonnyá válik, a szülöttnek hajlama van a tudományok, az irodalom és a művészetek iránt. Az alapvető holdi analógiák azonban ebben a jelben sem tudnak igazán érvényesülni. Női képletekben a szabadság és függetlenség vágya a termékenység rovására megy. Diszharmonikus aspektusok nyugtalanságot, különcködést, ideges zavarokat okoznak. A szülött nem fogad el és nem tisztel semmilyen tekintélyt. Viselkedése különc és extravagáns.

A Hold ebben a jelben érzékennyé, fogékonnyá, értelmessé válik, hajlammal a különféle tudományok, irodalom és művészetek iránt. Rossz sugárzások nyugtalanságot, különcködést, ideges zavarokat okoznak.

Halakban

A Hold e vizes jelben jól érzi magát, álmodozó, szerény természetet vált ki. A szülött áldozatkész, gondoskodó, kedveli a csendes elvonultságot. Személyisége kedves és barátságos, naiv és romantikus. Mindenkin segíteni akar, az áldozatkészség számára elsősorban a családjában magától értetődő. Negatív fényszögek esetén túl félénk, gyenge és bizonytalan lesz. A Halakra jellemző önfeláldozás itt kényszeredetté, mártírkodássá válik.

A vizes jel ingadozó, álmodozó, szerény természetet vált ki, de a magát csak csendes elvonultságban igazán jól érző lélek áldozatkész is tud lenni. Rossz sugárzások mellett félénkké,  közönyössé válik.

Hold a házakban
A Hold az I. házban

A szülöttet változó hangulat, belső nyugtalanság jellemzi. Élete a Hold ritmusa szerint működik, természete nőies és befogadó. Férfiaknak is feminin jelleget kölcsönöz, családszerető, gondoskodó, empatikus az illető. Álmok, megérzések szempontjából kedvező lehet ez a Hold-helyzet. Harmonikus állásnál érzelmi gazdagságot, intuitív alkatot jelöl, de a szülött még ilyenkor is szeszélyes, rapszódikus. Kedvezőtlen állásnál az illető érzékenysége és változékonysága nehezíti kapcsolatait.

Mindenképpen finomit, lágyit az egyéniségen. Biztonságban szivesen kitárulkozik. Erős intuitiv készség, fokozott érzelmek. Fokozott bőr-érzékenység. Emésztő és nemi szerv érzékenysége. Gondok az anya-gyermek kapcsolatban. Gyakori az örökbefogadás. (Vagy őt, vagy őt valaki...)

A Hold a 2. házban

Változékony anyagi helyzetet jelöl: hol sok pénze van az illetőnek, hol filléres gondokkal küzd. Ennek ellenére megjelenik a Hold termékenysége, tehát kedvező állásnál anyagi bőséget hoz, a szülött pénzügyekben tehetséges és sikeres. Diszharmonikus állásnál inkább nehéz anyagi helyzet valószínű. Jellemző az is, hogy az illető pénzről alkotott véleményét érzelmei befolyásolják.

Törekvés az érzelmi és anyagi biztonságra. Takarékos, vagyonszerző tipus. Jó üzleti érzék, befektetéskor jó megérzések. Alkotómunkára hajlam. A pénz kifolyik a kezéből.  A felhalmozási vágy mániába torkollik. Komoly hullámvölgyek, anyagi nehézségek miatt szélsőséges gondolatok.

A Hold a 3. házban

Irodalmi érdeklődést, élénk fantáziát, jó kommunikációs képességeket, ugyanakkor nyughatatlanságot mutat. A szülött empatikus adottságai révén tehetséges tárgyalópartner. Kedvező állásnál gyakori és sikeres rövid távú utazásokat, jó testvéri és szomszédi kapcsolatokat mutat, valamint a tanulmányokban, tudományos munkákban, irodalom terén elért sikereket hoz. Kedvezőtlen állásnál szétszórtságot, határozatlanságot, rossz koncentrációs képességet mutat. A hangulatváltozások rosszul hatnak a tanulmányi eredményekre.

Társasági lény - túlzott közlési igénnyel. Ami a szivén, az a száján. Sok változás az alap és középfokú tanulmányok során. Megelégedés a felszin ismeretével. Csavaros észjárás, csipős válaszok. A megszerzett tudás nem tartós. Pletykafészek.

A Hold a IV. házban

A szülött nem bírja az egyhangúságot, gyakran költözik. Fontos számára a saját ingatlan, elsődleges számára a családja biztonsága és nyugalma. Kedvező állásnál családszerető szülőket, boldog öregkort jövendöl. Diszharmonikus állásnál gyakori, előnytelen lakhely-változásokat, gyökértelen életet, az otthonnal kapcsolatos nagyfokú bizonytalanságot mutat.

Erős késztetés család- és otthonalapitásra, annak biztonságos voltára. Nagy család, vagy sok rokon. A jegy tulajdonságai az anyára, gyermekre is jellemzőek. Gyermek kirepülésekor komoly aggodalmak. Fantáziálásai túlzottak. Lelki traumák.

A Hold az 5. házban

Ez a Hold-állás érzelmi gazdagságot, a vállalkozásokban rejlő lehetőségeket mutat. A szülött erősen vágyik a szórakozásra, a sportolásra. Harmonikus állásnál sikeres vállalkozást, gazdag szerelmi életet, a másik nem körében elért népszerűséget, nők részére termékenységet mutat. Diszharmonikus állásnál azonban előnytelen kapcsolatokra, állhatatlanságra, anyasággal kapcsolatos problémákra utalhat.

Sok szerelem, kellemes, gazdag vállalkozás, sok gyerek - főleg ha viz, ill. föld jegyben áll. Jó pedagógus, óvónő. Nagy szeretettel nevelő. Szórakozóhelyek dolgozói. Ha Hold-Merkur fsz. van, vagy erős az Oroszlán jegye, szerencsejátékos tipus. Igen változékony, megbizhatatlan, gátlástalan, ösztönéletű, nagyzoló.

A Hold a 6. házban

Ebben a házban a Hold változó munkahelyet mutat, az egyén munkavégzése is hangulatának függvénye. Mivel ez a ház egészségre utaló ház is, támadott Hold esetén fennáll a veszélye, hogy az illető sokat betegeskedik, de érzelmei mindenképpen hatással vannak egészségére. A szülött kiválóan alkalmas gondozói, egészségügyi munkára. A kedvező állás jó munkahelyi kapcsolatokat, elismerést mutat, a diszharmonikus állás azonban zavaros munkaügyeket hozhat.

Gyakori munkahelyváltoztatás. Legtöbbször alkalmazott, beosztott. Mukájában praktikus, de szeszélyes is. Gyors gyógyulás a "nagyon megviselő" betegségekből - halálosan beteg tud lenni... Gyakran hipochonder, pszichoszomatikus betegségek. Jó együttműködési készség, munkaszeretet. Gyakran érzelmi viszonyok munkatársakkal, főnökkel. Kis állatok szeretete. Távolabbi rokonok támogatása, segitő hatása (oda-vissza érvényes). DH-ban a jegynek megfelelő betegségek gyakori kialakulása (pl.: labilban tüdő- bél-, kardinálisban pl.: gyomor, Marssal DH-ban fejfájások, lázas betegségek, Vénusszal DH-ban kiválasztószervek, stb.).

A Hold a VII. házban

Itt a Hold változásokat mutat a társas viszonyokban, fennáll a több házasság esélye. A szülött keresi az erős érzelmi kötelékeket, akár személyiségének feladása árán is. Harmonikus állásnál jó házasságot, eredményes társulásokat, sikeres pereket mutat, diszharmonikus állásnál viszont zavarokra utal a házasságban, pereskedést és ezzel kapcsolatos veszteségeket hozhat.

Ha van, szeszélyes házastárs, élettárs. A nyilvánosság felé gátlástalanul nyilvánul meg pl.: állandóan mondja a magáét. Romantikus házasság - hirtelen megszeretés, gyors kiábrándulás. Nagy korkülönbség, anyáskodás-apáskodás a kapcsolatban. Több jogi házasság - ha az Alapelemzés mást nem jelez - főleg ha labil jegyben van. Több válás - nem feltétlen jogi - főleg ha Uránusz, Neptun, Mars fsz.-e van. Szivesen jár közösségbe - sürög-forog. Társadalmi funkciók. Tyúk-perek - perlekedő, veszekedő tipus. Korai, meggondolatlan házasság, élettársi kapcsolat - ha az Alapelemzés ennek nem mond ellent. DH-ban nyilt - általában nőnemű - ellenség(ek). Elvesztett kisebb perek, szab.sértéses ügyek. Házsártos partnerek.      

A Hold a 8. házban

A lélek, illetve a halál kérdései kerülnek előtérbe. Ez a Hold-állás felerősíti a kapcsolatot a tudattalannal, az érzelmekkel. Kedvező állásnál jó üzleti érzéket, örökség lehetőségét, előnyös pénzügyeket mutat. Kedvezőtlen állásnál rossz pénzügyeket, gyenge és változó egészséget jelöl.

Könnyű és hirtelen halál, amiről sokan értesülnek. Jó érzék okkultizmushoz. Jó intuició, erős álomélet. Túlzott érzékenység. Örökség vagy nászajándék fontos szerepe. Általában a dolgok hirtelen megszünésére utaló állás. Foglalkozás összefügg örökséggel, nászajándékkal, életbiztositással, házasságközvetitéssel, adóval. DH-ban labilis pszichikai állapot. Narkotikum, altatás, orvosi műhiba veszélye - emiatt életveszély.

A Hold a 9. házban

A szülött komoly érdeklődést tanúsít minden iránt, ami külfölddel kapcsolatos. Életében fontos szerepet játszanak az utazások, a szellemi tanulmányok. Vonzódik a valláshoz és a politikához. Rendszerint magas képzettségre tesz szert. Kedvező állásnál kitűnő szellemi képességeket, kellemes távoli utazásokat jelöl. Diszharmonikus állásnál problémák adódnak a tanulmányok és utazások során.

Tudományos, filozófiai érdeklődés, jogi beállitottság - bár ezekkel kapcsolatban kevés kitartás. Ha hall valamit, sajátjaként adja tovább. Sok távoli (tengeri) utazás, hosszú időt tölt külföldön. Gyakran külföldi halált is jelez ez a helyzet. Elvágyódás és honvágy. Élénk fantázia, nagy ideálok. Nagy igazságok keresője. Kitűnő intuició. Másodfokú pereit megnyeri, tehát fellebezzen. Jó Jupiterrel magas társadalmi, politikai, vallási, sport-vezetői funkció. Joviális, népszerű. DH-ban (külföldi) utazás közbeni veszélyhelyzetek, negativ tranzitjánál utazni tilos. Elbukott fellebezések, népszerűtlenség. Ingadozó koncentráció-készség. Csak képzeletben utazik - de abban jó messzire.

A Hold a X. házban

Ez az állás segíti a nyilvánosság előtti szereplést. A szülöttet intuíciója jó irányba terelheti a hivatás terén. Az anya nagyon fontos szerepet játszik az életében. Vezető egyéniség, de megértő azokkal, akiket irányít. Harmonikus állásnál sikeres karriert, nyilvánossággal kapcsolatos előnyöket mutat. Kedvezőtlen állásnál a szülöttet balszerencse érheti a hivatás területén.

Nagy népszerűség, tekintély. Nyilvános szereplés miatt gyors emelkedés - nem biztos, hogy sokáig van fenn. Anya támogató hatása. Karrier. Segitség, protekció nőktől - sajnos szeszélyesen. H. Jupiterrel szerencsés anyagiak, H. Szaturnusszal jó diplomáciai érzék, amely gyakran külfölddel is kapcsolatos. DH-nál hirhedtség. Feltűnési viszketegség. Botrányok, főleg anya, vagy (idősebb) nő miatt. Bukások. Betegségekben krizis-helyzetek.

A Hold a 11. házban

Ez az állás széles baráti kört, főleg barátnőket jelöl. Az illető szívesen vesz részt olyan tevékenységekben, amelyek valamilyen módon csoportokhoz kötődnek. A politika nagyon vonzó terület a számára. A kedvező állás sok barátot és támogatót, valóra vált terveket, beteljesült vágyakat jelöl. A diszharmonikus állás barátok, főleg nők miatti veszteségeket és problémákat jelöl.

Igényli a népszerűséget, felszines kapcsolatokat. Jólétét barátnak, pártfogónak köszönheti, akik gyakran nők. Szerencsés életsors. Kisebb vágyak, remények beteljesednek. Boldognak látszó családi élet. Otthona nyilt, barátait szivesen fogadja - ezekhez érzelmileg is kötődik. Késői szerelem, ami barátságból indult. Késői gyermekek. Ajándékgyermek valószinű. Anyagi támogatás anya felé és anyától. DH-ban csalódás a másik nemmel kapcsolatban. Neptunnal iszákos, kábitószeres barátok. Marssal barátok uralják a szülöttet. Férj félrelépése miatt gyerek.

A Hold a 12. házban

A szülött kedveli az egyedüllétet, szeret a háttérben maradni, és onnan segíteni másokat. Ezért kedvező számára minden olyan tevékenység, ahol zárt közösségekben gondoskodhat. Vonzódik a titkokhoz és a titkos tanokhoz. Az egyén érzelmei kinyilvánításában akadályozott. A kedvező állás nagyon jó intuíciót jelöl, amit fel tud használni a gyógyításban, a betegápolásban. A kedvezőtlen állás titkos viszonyok lehetőségét mutatja, valamint pszichés zavarokat hozhat.

Titkos érzelmi, szerelmi kapcsolatok. Sikertelenség esetén nem tud szabadulni a kudarcélménytől. Nagy érzékenység az élet minden területén. Gyermekkori élmények elraktározása. Jó okkult, mediális képesség. Félénk, gátlásos, érzelmeit magába zárja. Különccé válás, lelki, idegi kezelés valószínű (hipnozis ellenjavalt). Titkos (nő)ellenségek, botrányok, betegségek, depresszió Zárt intézet, börtön - ha egyéb utalás is van.