Egyéni asztrológia tanfolyam indul akár azonnal: Két éves, dupla tempójú (négy év anyagát vesszük), heti egy alkalommal, 1,5 - 4 óra. Ára: havi 24e Ft. A Magyar Holisztikus Egyesület Akadémiájának vizsga-bizottsága előtt tett eredményes vizsga után a hallgató (asztrológus működésre jogosító) kétnyelvű, az
EU-ban elfogadott oklevelet kap.

Hír-mixtikus

A magyarok tizede hiszi, hogy már élt

A világ lakosságának fele hisz feltétlenül egy isteni lény létezésében, szemben azzal a 18 százalékkal akik nem, s csaknem ugyanennyien bizonytalanok ebben a kérdésben - áll egy friss felmérésben. Hasonlóképpen, a válaszadók fele véli úgy, hogy van túlvilág, míg a másik többiek szerint elmúlás követi a létet vagy egyszerűen nem tudják, mi következik utána.

A Reuters News számára készült legfrissebb Ipsos felmérés szerint tízből négyen (41 százalék) hisznek az emberi evolúcióban, 28 százaléknyian az isteni teremtésben, míg a világ népességének 31 százaléka nem tudja, melyikben higgyen. 23 ország 18 829 felnőtt válaszadóját kérdezték meg.

A világ lakosságának 51 százaléka hisz az isteni létezésben: az Isten, mint Legfelsőbb Lény vagy több istenség létében. Tízből ketten nem hiszik, hogy volna Isten, vagy több istenség, s tízből hárman bizonytalanok, míg 17 százaléknyian néha hisznek, néha nem. Leginkább Indonézia (93 százalék), Törökország (91 százalék), Brazília (84 százalék), Dél-Afrika (83 százalék) és Mexikó (78 százalék) lakói hisznek feltétlenül Isten létében. Több isten létében leginkább India (24 százalék), Kína (14 százalék) és Oroszország (10 százalék) polgárai hisznek.

Javarészt Franciaország (39 százalék), Svédország (37 százalék), Belgium (36 százalék), Nagy-Britannia (34 százalék), Japán (33 százalék) és Németország (31 százalék) válaszadói állítják, hogy nem hisznek Isten létezésben.

Sok magyar hisz a lélekvándorlásban

A világ lakosságának kicsivel több, mint a fele (51 százalék) szerint van túlvilág: negyedük hisz valamiféle halál utáni folytatásban, de nem kifejezetten mennyben vagy pokolban; tízből ketten vélik úgy, hogy a mennyországba vagy pokolra jutunk. 7 százalék viszont gondolja, hogy működik a reinkarnáció, 2 százalék szerint pedig mennyország ugyan létezik, de pokol nincs (az Egyesült Államokban ez az arány 4 százalékos). Negyednyien mondják, hogy a létet elmúlás követi, míg ugyanennyi ember nem tudja, mi történik a halál után.

A túlvilágban igen, mennyben és pokolban nem, leginkább Mexikó (40 százalék), Oroszország (34 százalék), Brazília (32 százalék), India (29 százalék), Kanada (28 százalék) és Argentína (27 százalék) lakói hisznek. Hogy mennybe jutnak, vagy pokolra kerülnek, leginkább az indonézek (62 százalék), a dél-afrikaiak (52 százalék), a törökök (52 százalék), az Egyesült Államokban élők (41 százalék) és a brazilok (28 százalék) vélik.

Magyarországon a megkérdezettek 13 százaléka hisz a lélekvándorlásban, őket Brazília, Mexikó, Japán, Argentína és Ausztrália válaszadói követik.

A válaszadók egynegyede nem tudja, mi lesz velük a haláluk után, köztük a legtöbben Svédország (41 százalék), Németország (37 százalék), Japán (37 százalék), Oroszország (36 százalék) és Kína (34 százalék) polgárai. A válaszadók egynegyede tartja úgy, hogy elmúlás követi a létet, ők leginkább Dél-Koreában, Spanyolországban Franciaországban, Japánban és Belgiumban élnek.

Hét nap vagy évmilliók?

Számtalan vita témája volt már, hogy vajon egy szellemi erő teremtményeiként, vagy természetes és fokozatos egyedfejlődés eredményeként vagyunk a Földön.

Tízből négyen evolúcionistaként úgy vélik, hogy az emberiség egy hosszú folyamat eredményeként olyan alacsonyabb rendű fajoktól, mint a majmok származik. Akik leginkább így vélik, Svédország, Németország, Kína, Belgium és Japán válaszadói.

Tízből hárman vallják magukat szerte a világban teremtéshívőnek, s hiszik, hogy az emberiség egy magasabb szellemi erő, Isten teremtménye, s nem gondolják, hogy olyan alacsonyabb rendű fajoktól származnánk, mint a majmok. Ebben a vélekedésben Szaúd-Arábia (75 százalék), és Törökországban, Indonéziában, Dél-Afrikában is a válaszadók fele nyilatkozott hasonlóan. A világ népességének majd' harmada viszont egyszerűen nem tudja, miben higgyen.

Ufó Németországban

Több szemtanú jelentett titokzatos égitestet Magdeburg térségéből Németországban. Berlin és Braunschweig között ugyancsak többen látták a kék-szürke golyót az égen, amely egyesek szerint fehér csíkot húzott, majd apró darabokra pattant szét. A tűzgolyószerű valami az emberek szerint úgy félt 11 körül jelent meg az égen pénteken.

Sachsen-Anhalt tartomány belügyminisztériuma szerint számos hivatalos bejelentés is érkezett az égi jelenségről, ezért az ügyet a megfelelő szakemberek bevonásával hivatalosan ki fogják vizsgálni. Egyelőre nincs semmilyen hipotézis, hogy mi lehetett amit az emberek láttak, ha nem UFÓ.

A világosbarna vagy sárgásbarna színű, három méter hosszú objektumon azonban nem látta a hajtómű csóváját.


Svéd ufóakták

Valósággal megszállták az ufó-hívők a hazai és nemzetközi észleléseket egybegyűjtő, múlt héten megnyílt archívumot - a világ legnagyobb ilyen intézményét - a kelet-svédországi Norrköpingben.

Sokan úgy vélik, a nyilvánosság elé tárt 18 ezer svédországi ufó-jelentés közt legalább ezer olyan esetről készült feljegyzések is vannak, amelyeket érdemes alaposabban megvizsgálni.

Például egy hetvenes évek eleji esetről szóló hivatalos beszámolókat, amelyek szerint egy dél-svédországi tavon észlelt azonosítatlan tárgy vizsgálatára hiába küldtek a helyszínre egy vadászrepülőgépet: az ismeretlen szerkezet villámsebesen az égbe emelkedett, és örökre eltűnt.

Az archívum megnyitása ellenére a svéd ufó-társaság vezetője, Clas Svahn még mindig nincs meggyőződve arról, hogy más világok űrhajói eljutottak a Földre. "Biztos vagyok abban, hogy nem vagyunk egyedül.

Azt viszont még mindig nem lehet tudni, jártak-e idegen civilizációk képviselői a bolygónkon, noha rengeteg olyan rejtélyes jelenségről van tudomásunk, amelyet nem lehet optikai csalódással magyarázni" - hangsúlyozta Svahn a norrköpingi archívumnyitás alkalmából tartott sajtótájékoztatón

A lélek fotografálása

Egy ukrán orvos olyan készüléket szerkesztett, amelynek segítségével minden ember lelki képességeiről pontos rajzot lehet készíteni.

Platón, a híres görög bölcs mondta egyszer, hogy minden tudás kezdete a csodálkozás. Az a pillanat, amikor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen nem értjük azt, amit mindennap látunk, érzünk, tapasztalunk. Az ősember csodálkozása izgató, feleletre váró érzésétől ingerelve, próbálta magának megmagyarázni az őt körülvevő nagy világot. S a tudományok nem tesznek voltaképpen ma sem egyebet, minthogy az ősember csodálkozására igyekeznek egyre tökéletesebb, egyre világosabb feleletet adni.

Egy dolog volt, amin nagyon sokáig nem csodálkozott az ember. Azon, hogy lelke van, hogy bonyolult, csodálatos lelki élete van. A szem mindent lát, csak önmagát nem. Ilyen a lélek is. Minden iránt érdeklődött, mindent kifürkészett az emberi lélek, csak önmagával nem törődött.

De akkor támadt a legnagyobb baj, mikor az emberi lélek csodálkozni kezdett önmagán és meg akarta fejteni, magyarázni önmagát. Kiderült, hogy ez lehetetlen feladat. Sok mindent lehet mondani a lélekről, de ma sem tudja megmondani senki igazán, hogy miben állnak a legegyszerűbb lelki képességek, az érzés, az akarat, vagy, ami a legeslegegyszerűbb, a gondolkodás.

Annyi azonban mégis kiderült, hogy a lélek székhelye nem a szív, hanem az idegrendszer középpontja: az agyvelő. Az a bizonyos, hogy a lelki képességek az agyvelő meghatározott részeihez vannak kötve. Az agyvelő egyes részeinek a megsérülései a velük kapcsolatban levő lelki képességek megbénulásával járnak. Beszélni, írni, sőt járni sem képes az ember, ha agyvelejének megfelelő részeit baj éri.

De azt már megint nem tudja megmondani senki, hogy milyen anyagi folyamatok, változások történnek az agyvelőben a lelki jelensége, a gondolatok. érzések, akarások alkalmával. De még ha tudnánk is ezt, akkor sem mennénk vele semmire, mert az agyvelőben végbemenő folyamatok nem magyaráznák meg a velük kapcsolatos lelki jelenségeket. Ezt az alapjában megismerhetetlen emberi lelket mégis sikerült lefotografálnia dr. Bissky ukrán orvosnak.

Dr. Bissky éveken át folytatott fáradságos kísérletek után egy olyan készüléket szerkesztett, amellyel felvázolható minden embernek a lelki arcképe s a jellemrajza. Az ukrán orvos kíséreteinél abból indult ki, hogy az emberi agyvelő elektromos s az agyvelő egyes részei a hozzájuk fűződő lelki képességek működése alkalmával elektromos izgalomba jönnek. Hosszú és pontos megfigyelések alapján az emberi koponyát olyan részekre osztotta, amely részek mindegyikével egy-egy lelki tulajdon egy-egy meghatározott lelki képesség függ össze. Ő ezeket a megszámozott koponyarészleteket izgalmi helyeknek nevezte el.

Mikor ezzel a munkával elkészült, hozzáfogott egy olyan szerkezet készítéséhez, amely minden emberi koponyán kimutatja az izgalmi helyek erősségét számokban kifejezve. A készülék megszerkesztése sikerült s lényegében villamos áramkörökből és az ezekkel összefüggésben levő villamos fejhallgatókból áll. Az erősségnek hat fokát különbözteti meg a szerkezet s a nullától 5-ig terjedő számokkal jelöli. A nulla a képesség a lelki tulajdonság közepes fokát jelenti, a magasabb számok pedig az erősség nagyobb fokait.

Az emberek lelki fotográfiáját a következőképpen készíti el dr. Bissky. A megvizsgálandó személynek a kezébe ad egy fogantyút, ami tulajdonképp a gyönge elektromos áram egyik vége. Az áram másik végét alkotó fogantyút, pedig ő, a vizsgálat vezetője veszi kezébe és megtapogatja vele a megvizsgálandó koponya izgalmi helyeit az előzetesen megállapított számozás sorrendjében.

Az egyes izgalmi helyek megértetésekor, ha a hozzájuk kötött lelki képességek, tulajdonságok a rendesnél nagyobb mértékben vannak meg a hallgatókon gyöngébb, erősebb zörej válik hallhatóvá.

Nemcsak a vizsgálat vezetője és a zörejek erősségét megfelelő számokkal feljegyző segédje viseli ezeket a fejhallgatókat, hanem az is, akinek a lelki arcképe készül. Így aztán a zörejek háromszoros ellenőrzés alatt állnak.

A vizsgálatnál segédkező pontokkal jegyzi be az egyes zörejek erősségét az előre elkészített táblázatba. A vizsgálat befejeztével csak ezeket a pontokat kell összekötni a kapott vonalak pontosan mutatják a megvizsgált személy lelki fotográfiáját.

Az érdekes fölfedezés iránt tudományos körökben igen nagy az érdeklődés. A lelki képességeket fotografáló gépnek nagy jövőt jósolnak, mert a gyakorlati élet sok területén felhasználható. Ha minden tekintetben beválik, nagy szerepe lesz az ifjúság pálya választásának az irányításában, a bűnösök lelki életének a tanulmányozásában és még sok más területen.

A berlini Élettani Intézet már be is szerezte a csodálatos készüléket s tervbe vették már azt is, hogy az egész világon állítanak fel intézeteket, amelyekben hozzáértő személyzet fogja elkészíteni a hozzájuk forduló emberi lelki fényképét.

Csak így lehet majd bizonyítani az élet többszörös kialakulásának elméletét.

Ha az élet valóban többször, többféle módon kialakult a Földön, abból messzemenő következtetéseket lehet levonni a világmindenségre is. Ebben az esetben ugyanis sokkal nagyobb a valószínűsége az élet kialakulásának más bolygókon is.

Rejtélyes zuhanást filmeztek le a maratonon

Texasban fényes nappal az egyik maratonon fényes tűzgolyó tűnik fel, majd semmisül meg. A szakértők véleménye szerint a felvételen egy meteorit látható. A felvételen lassítva is látható a fényes gömb, amint zuhanás közben lassan elég. Amerikai vélemények szerint a zuhanó tárgy és a legutóbbi műhold-ütközés között nincs összefüggés.

Rejtély a görög repülőtéren - eddig titkolták!

Az azonosítatlan repülő tárgy észlelését hónapokig titokban tartották a görög hatóságok - írja a Hirado.hu internetes oldal. Az ufót először az Olympic Airways 266-os londoni járatának pilótája jelentette, de észlelték rajta kívül többen is: két másik utasszállító kapitánya, az athéni repülőtér, valamint a görög főváros közelében fekvő egyik katonai légi bázis dolgozói is felfigyeltek rá.

Az egybehangzó beszámolók szerint a valami úgy nézett ki, mint egy hatalmas csillag, de kiszámíthatatlanul mozgott és folyamatosan változtatta az alakját is. Azonnal felküldtek két F-16-ost, hogy ellenőrizze, mi az igazság, a vadászok "láttán" azonban az ufó kilőtt az űr felé és eltűnt, mielőtt alaposabban szemügyre vehették volna a pilóták.

Az eset ugyan még 2007 novemberében történt, de a görög hatóságok az incidens hírét egészen eddig titokban tartották - most azonban annál nagyobb érdeklődés nyilvánul meg iránta, miután nyilvánosságra hozták a hivatalos dokumentumokat, valamint a kapitány és az irányítótorony közötti párbeszéd átiratát.

Az Olympic Airways szóvivője megerősítette az incidens tényét. Mint mondta, ez volt az első ilyen eset, ami valamelyik járatukkal történt.  Az illetékesek azzal magyarázzák a dolgot, hogy a "valami" - amit egyébként a radarok nem jeleztek - valószínűleg a Vénusz bolygó lehetett.

Nem ez az első eset, hogy utasszállító gép ufóval találkozik. A brit védelmi minisztérium tavaly nyilvánosságra hozott, titkosítás alól feloldott dokumentumaiból például kiderül, hogy az Alitalia egyik járata 1991-ben, a Heathrow-ra való landolás közben "egy rakétához hasonló objektumot" látott.


A túlvilági élet hite és a testvándorlás tana

Utolsó és legyőzhetetlen nagy ellenségünk a halál. Vele szemben az emberi tudás tehetetlen és az örökélet biztosítására hiába indult meg a lázas kutatás a nagy elixír vagy a nagy magisztérium felfedezése céljából; hiába vélte a XIV. században egy híres orvos azt, hogy a borszeszben lelte meg az élet vizét, a misztikus tudományok minden erőlködése hasztalan volt az elmúlással szemben.

Nem akadt csodaszer, mely örök életet adhatott volna, vagy a mely szer legalább meghosszabbíthatta volna néhány arasszal az egyén rövidke életét. A biztosabb alapokra helyezkedő természettudományos vizsgálódások már avval is beérnék, ha legalább a halál okának határozott physiologiai magyarázatát tudnák adni. Sok kísérlet történt e téren is. Egyik életbúvár a kötőszövetek túltengésének, Ribbert az idegsejtek sorvadásának, Bütschli az életerő elhasználásának tulajdonítja a halált.

A híres berlini physiologus Rubner szerint a szervezet rendelkezésére álló energiamennyiség elhasználódása folytán szűnnek meg az életműködések. A párisi Pasteur-intézet világhírű igazgatója, Mecsnikov, autotoxicatiónak, önmérgezésnek tartja az elöregedést és ennek révén a halál lassú bekövetkezését. Szerinte a vastagbélben elszaporodó és fehérjerothasztó baktériumok által termelt phenol vegyületek sorvasztják el testünket s mint újkori életelixír került forgalomba a baktériumokat ölő joghurt.

De az ő életmeghosszabbító szerébe vetett hitünket ugyancsak megingatta a tudós freiburgi orvos, Schottelius, ki azt bizonyította, hogy a bélben levő baktériumok az emésztés nélkülözhetetlen mikroorganizmusai s fontos desinficiensek. És a halál felett való tépődésünk s ezzel értelmünk korlátoltságának tudata önkénytelenül is eszünkbe juttatja a nagy svéd botanikus, Linné szavait? "Ea, quae scimus, pars minima eorum, quae nescimus."

Az emberi élet sajátossága, hogy a halál borzalma és az elkerülhetetlen elmúlás lehangoló tudata különböző vallásos felfogások és hiedelmek következtében jelentékenyen tompítható, sőt teljesen meg is szüntethető. A Fidzsi-sziget lakóinak túlvilági életbe hite néha olyan fanatikussá fokozódik, hogy a rajongó nem egyszer önmaga ássa meg sírját, hogy minél tovább élhessen a túlvilágon s a halála előtt tartott ünnepen vidáman mulat, örvendezve nemsokára bekövetkező halálának. Primitív és művelt népeknél, főleg a régebbi időkből, számtalan példát találhatni az elmúlás félelmétől teljesen ment, önkéntes halálra.

Így pl. a maori özvegyek örömmel áldozzák fel magukat, hogy elhunyt férjüket követhessék azon hiedelem alapján, hogy az égbe csakis feleséges ember juthat. A gótoknál az özvegynek egyenesen kötelessége elhalt urát követni. Borneo-szigetén, a maoriknál és a Fidzsi-szigeteken bizonyos számú szolgát ölnek meg a törzsfőnök halála alkalmával, kinek számára ágyat vetnek a leölt szolgál holttestéből. A régi kunoknál a főemberek csatlósai önként követték urukat a sírba.

Egy hazánkban utazó czisterczita szerzetes, Alberich krónikáiban találjuk feljegyezve, hogy az 1241-ben elhalt Joan nevű kun törzsfőnök nyolc fegyverhordozó szolgáját élve temették el, kik önként követték urukat s kiken kívül még 26 lovat földeltek el elevenen a sírban.

A hunokról és ősmagyarokról s krónikások megemlítik, hogy miután a halott belét kivették, a holtestet legszebb ruhájával és ékszereivel együtt temették el mély sírba, mely fölé halmot emeltek. A szkítáknál és a pogány magyaroknál erősen tartotta magát az a túlvilági hit, hogy ki mennyi ellenséget öl le a háborúban, annyi szolgája lesz a másvilágon.


Top10 megmagyarázhatatlan jelenségek

A tudomány igazán sok kérdésre képes választ adni, de mindenre azért mégsem...

Top10: a test-elme kapcsolat

Az orvostudomány éppen csak kezdi megérteni, mi módon képes az elme a testi funkciók befolyásolására. A placebo hatás például azt demonstrálja, hogy csupán a gyógyszer hatásosságába vetett hit által képesek vagyunk állapotjavulásra - akkor is, ha a szer valójában nem tartalmaz hatóanyagot. A mechanizmus magyarázata nem ismert, azonban rámutat a test csodálatos öngyógyító képességére, amely felülmúlja a modern gyógyszeripar legragyogóbb eredményeit is.

Top9: a pszichikus erő

Az extraszensz képességben - bár oka nem ismeretes - sokak hisznek. Úgy vélik, hogy ez az az erő, amely által képes a kiválasztott múltat s jövőt látni. Tudósok olyan személyeket vizsgáltak - ellenőrzött körülmények között -, akik úgy gondolták, őket ilyen tehetséggel áldotta meg az ég. Túlnyomórészt negatív, vagy kétes eredmények születtek. Vannak, akik szerint ez a tehetség nem tesztelhető. Ha ez igaz, a tudomány soha sem fogja megerősíteni vagy cáfolni az extraszensz jelenségek létét.

Top8: halál közeli élmények - élet a halál után

Azok, akik visszatértek a klinikai halál állapotából, gyakran számolnak be misztikus történésekről. (Például az "alagút-, vagy fényélményről", a már eltávozott szeretteikkel történt találkozásról) Mindez azt sugallja, hogy a test halálával nem ér véget a létezés. Szkeptikusok állítják, hogy e képek és érzetek a haldokló agy által keltett hallucinációk részei, azonban ma sem tudjuk, hogy nem a "túloldalról" érkező víziókkal van-e dolgunk.

Top7: UFO-k

Az UFO az "Azonosíthatatlan repülő tárgy" kifejezés angol rövidítése. Nem kétséges, hogy sokan láttak már ilyet az égbolton, hiszen megszámlálhatatlan esetben jártak sikertelenül a furcsa, repülő tárgyak azonosítási kísérletei során. Sajátságos fényeik és mozgásuk miatt valóban felmerülhet a gyanú, hogy idegen civilizációk látogatják meg bolygónkat, de az is igaz, hogy sok esetben nagyon is kézzelfogható, természetes folyamat vagy tárgy volt a jelenség hátterében.

Top6: Deja Vu

A deja-vu francia eredetű kifejezés, melynek jelentése körülbelül: "mintha már láttam volna". Olyan megmagyarázhatatlan érzést értünk alatta, hogy az adott körülményt, történést már ismerjük, átéltük - bár nem tudjuk, mikor. Vannak, akik szerint a válasz előző életbéli tapasztalatokban keresendő. Bár a modern pszichológia kínál néhány kézenfekvő megoldást a kérdésre, a jelenség mégis a talányok táborát erősíti

Top5: szellemek

Shakespeare és a modern TV-sorozatok egyaránt témául választották a szellemjárást. Már sokan számoltak be idegenek árnyainak megjelenéséről vagy éppen elhunyt szerettük szellemének látogatásáról. A tudomány jelenleg nem rendelkezik kielégítő magyarázattal a témában, pedig a szemtanúk már fotókon is rögzítették a szellemjárás mozzanatait, sőt, egyesek számára a halottakkal történő kommunikáció sem okoz nehézséget. A szellemvadászok reménye, hogy egy nap bizonyítható lesz a halottak és élők közti információcsere és kapcsolat.

Top4: rejtélyes eltűnések

Nem ritkán esik meg, hogy eltűnik valaki, ám az ok különböző. Vannak, akik elszöknek, elmenekülnek, mások baleset vagy bűntény áldozataivá válnak. A Marie Celeste legénysége vagy Jimmy Hoffa, Amelia Earhart vagy Natalee Holloway: csupán néhány kiragadott eset a nyomtalanul eltűnt személyek sorából. Sorsuk örökre titok marad?

Top3: Intuíció

Nevezhetjük megérzésnek, vagy hatodik érzéknek, vagy ahogy akarjuk: mindnyájan megtapasztaltuk már egyszer-másszor. A pszichológusok elmélete a jelenséggel kapcsolatban az, hogy öntudatlanul gyűjtünk be - később fontosnak bizonyuló - információkat a környezetből, ezért nem vagyunk tudatában az információ forrásának. Mindenesetre, az intuíció jelensége nehezen vizsgálható és bizonyítható. Feltehetően a pszichológia sem képes teljes mértékben kielégítő választ adni ezzel kapcsolatban.

Top2: nagyláb

Évtizedeken át terjedt a szóbeszéd amerika-szerte egy óriási, szőrös, emberszerű lényről, akit Nagyláb-nak kereszteltek a szemtanúk leírása nyomán. Ha hihetünk az általuk elmondottaknak, nem egy lényről, hanem egy egész populációról lehet szó. Ellentmond azonban, hogy soha nem találtak egyetlen csontvázat vagy fogdarabot, vadász se lőtt le soha egyetlen példányt sem, és fénykép sem készült. Így hát, - Loch Ness szörnyéhez hasonlóan -, nem bizonyítható a létezése. Lehet, hogy csak biztonságos odújában ül, távol a kíváncsi emberszemektől.

Top1: Taos hangja

A helybéliek és az arra utazók állítják, hogy a New Mexico-i Taos városában évek óta idegesítő, rejtélyes dörmögés észlelhető a sivatag felől. Érdekes módon, a taosiaknak csupán 2 százaléka hallja rendszeresen a mély hangot. Vannak, akik a hely akusztikájában keresik az okot, mások sötét titokra gyanakodnak. Senki sem tudta eddig megmondani, hogy a hang eredete lelki, természeti, esetleg természetfeletti.

Szellem riogatja egy skót kastély látogatóit

Félelmetes fényképet fedeztek fel az eddigi legnagyobb, a szellemek létének bizonyítására folytatott vizsgálatok során: a fotón egy 15. századi ruhában álló alak bámul ki a Tantallon kastély ablakán.

A 14. századi alapokra épített Tantallon kastély Skócia keleti partjain található, és annak legtöbb épületét 1651-ben Oliver Cromwell csapatai rombolták le. A tavaly májusban készített fotón egy 15. századi ruhába öltözött, részben áttetsző alak látható az építmény egyik ablakában.

A kép azért is megdöbbentő, mert a műemlékben nem állítottak fel hasonló bábukat, és ott kosztümös túravezetők sem dolgoznak, illetve semmilyen hasonló rendezvényt nem tartottak a falak között. A kép vizsgálata során a szakértők megállapították: azt semmilyen digitális utómunkának nem vetették alá.

A témát kutató tudósok is egytől-egyig meglepődtek. Richard Wiseman pszichológus professzor szerint lehetséges, hogy csak egy furcsa külsejű látogató lóg be a képbe, akin furcsán tükröződik az üvegablakokról a napfény, ám ő is elismeri, hogy ez egy nagyon nyakatekert megoldás. Ezt támasztja alá a képet készítő Christopher Aitchison fotós is, aki az exponáláskor senkit nem látott azon a falszakaszon.

A szellemek létének bizonyítására egy hónappal ezelőtt kezdtek átfogó vizsgálatot Wiseman vezetésével: a kutatás során Anglia összes archívumát átvizsgálják, de a nagyközönség fényképeit is várják, amelyek közül a legjobbakat a www.scienceofhauntings.com oldalon teszik közzé. Az adatbázisban jelenleg 250 kép szerepel.

Elkerülhetetlen a világ összeomlása?

Egy magyar fizikusokból álló kutatócsoport vezetője, Hetesi Zsolt szerint apokaliptikus évtizedek előtt áll az emberiség.

Az ELTE kutatóinak ijesztő számításai nem tesznek többet, mint megerősítik számos nemzetközi szervezet és elismert szakember korábban már publikált és negligált adatait. Már közel az összeomlás? Erőforrás válság nem lesz, hanem van" - állítja Hetesi Zsolt fizikus. Az ELTE oktatója, aki az egyetem egyik kutatócsoportjának tudományos vezetője is, azt mondja, a gazdasági válság sem más, mint a fokozódó energiakrízis egyik manifesztuma, vagyis minden mindennel összefügg.

A fiatal tudós figyelmeztet: a világ energiafelhasználását majdnem teljes egészében az olaj, gáz - és kőszéntartalék biztosítja, ám ezek a készletek egyre kevésbé kitermelhetők, az energiaigény pedig exponenciálisan nő. Ez a fizikusok és számos nagy nemzetközi intézet számításai szerint négy-öt éven belül oda vezet, hogy összeomlanak a hagyományos energiákra épülő rendszerek. Mivel a földön pedig szinte minden hagyományos energiára épül, könnyű belátni: nagy a baj.

A megújuló források jelenleg csak az energiafogyasztás egy százalékát fedezik, és hiába hallunk a potenciális lehetőségek soráról, nanotechnológiás napelemről, ár-apály erőműről, ha senki nem tesz semmit - érvel a szakember, és azt mondja: ha valaki ma felfedezné a megoldást, és holnap a fél világ nekilátna az új energiaforrás gyártásának, akkor is elkerülhetetlen egy évtizedekre elhúzódó összeomlás.

Az energiaválság elsőként a "felesleges luxust" dönti majd be, nem lesz például légi közlekedés, az iparág válsága már ma is jól érzékelhető. A folyamat végén pedig összeomlanak a telekommunikációs rendszerek, az internet, a mobilhálózatok - jövendöli a fizikus. Jó hír az apokaliptikus hírek sorában, hogy Magyarország földrajzi adottságai páratlanok: termőföldjei képesek az itt élők eltartására. Más kérdés persze, hogy a mezőgazdaság is energiaigényes terület. A termelő ágazatok tehát alaposan felértékelődhetnek, mint ahogy a hatalmas Magyarországi édesvízkészlet is óriási értékké válik. "Ezt a külföldi befektetők is jól tudják, már meg is kezdték az édesvízkészletek felvásárlását" - fűzi hozzá a kutató. Hetesi Zsolt amúgy állítja: nem riogat, csak tényeket mond.

A jövőkutató fizikus számításokon alapuló előrejelzései eddig rendre bejöttek, külföldön és főleg a problémát pontosan érzékelő Egyesült Államokban már fel is figyeltek munkáira.

Leégett az arca, de nem maradtak hegek

Aiden Kelly borzalmas sérüléseket szerzett, amikor tavaly májusban egy táborozás során egyik társa egy aeroszolos palackot dobott a tűzbe, majd az felrobbant, miközben a fiú a tűz fölé hajolt. A 15 éves srác valódi "emberi tűzgolyóvá" változott: meggyulladt a haja, arcán pedig súlyos égési sérülések keletkeztek. A baleset után nyolc napot töltött a Salisbury Kórház égési osztályán, ahol morfiumot kapott, hogy elviselje a fájdalmakat. Édesanyja elmondta: néhány seb olyan mély volt fia arcán, hogy azt hitték, örökre megmarad a heg, ráadásul az orráról teljesen leégett a bőr. "Kis idő elteltével azonban az égés egész egyszerűen elkezdett lehámlani. Aiden úgy vedlett, mint egy kígyó" - mesélte a negyvenéves asszony. Az égési sérülések idővel teljesen begyógyultak, és ma már nem is látszik, hogy korábban megégett az arca.

Sőt, Aiden tulajdonképpen jól is járt a balesettel, hiszen eltűntek a szeplői is. "Akár rengeteg sebhellyel is végezhettem volna, ehelyett azonban még a szeplőimtől is megszabadultam" - mondta az angliai Havantban élő fiú, akinek azonban rendszeresen kenegetnie kell arcát, ha napra megy, és bőre sokkal vékonyabb lett az átlagnál.

Az idegenek közöttünk élnek!

Mielőtt legyintene, hogy már megint valami zakkant UFO-hívő tart happeninget Roswellnél, gyorsan szögezzük le: a kijelentés az egyik legjelentősebb amerikai tudományos konferencián hangzott el egy tekintélyes tudós szájából.

Felejtsük el azonban a kicsi zöld emberkéket, de még a Marsról esetleg meteoritokkal érkező mikrobákat is. Paul Davies, az Arizonai Egyetem professzora a Földön kialakult "árnyék életről" beszélt a chicagói konferencián.

Szerinte elhanyagoltuk a Föld megismerését, miközben a világűrt kutatjuk. Pedig a miénktől teljesen eltérő, idegen életformák alakultak ki és maradtak fenn bolygónk olyan szegleteiben, amelyek nem alkalmasak az általunk a jól ismert élet fenntartására - például erősen mérgező, arzéntartalmú tavakban vagy a forró mélytengeri vulkánikus kürtőknél.

Az idegen élet itt van előttünk, csak nem ismerjük még fel - fejtette ki előadásában a professzor. "Teljesen ésszerű feltételezni, hogy felfedezhetünk egy árnyék bioszférát itt a Földön. Eddig azonban senki nem vette a fáradtságot, hogy utána járjon. A kérdés az, hogy miért? Nem kerülne sokba - csak a töredékébe annak, amit a földönkívüli élet keresésére költünk."

Davies professzor elméletének a lényege, hogy az élet nem csak egyszer, egyféleképpen alakult ki a Földön. Egy "második genezis" leszármazottai pedig még ma is élhetnek közöttünk, csak nem vesszük észre, mert egészen eltérő a biokémiájuk.

Szerinte két módon kellene kutatni a köztünk élő "idegenek" után. Keresni lehet őket olyan elszigetelt környezetekben, amelyek mérgezőek a hagyományos élet számára, például az arzénos kaliforniai Mono tóban, vagy szélsőséges hőmérsékletek, erős sugárzás helyszínein.

Másrészt az is lehet, hogy az idegen élet szinte mindenütt ott van körülöttünk. Szerinte ebben az esetben lesz nehezebb kimutatni, hiszen ez csak úgy lehetséges, ha nagyon eltér a mi életünktől. Ha találnak is egy különös életformát, még azt is be kell bizonyítani, hogy nem valamikor korán vált le a "hagyományos" élet evolúciós fájának egyik régi hajtásáról. Azt is ki kellene ilyenkor zárni, hogy az a második élet a Marsról érkezett meteoritokkal...