Egyéni asztrológia tanfolyam indul akár azonnal: Két éves, dupla tempójú (négy év anyagát vesszük), heti egy alkalommal, 1,5 - 4 óra. Ára: havi 24e Ft. A Magyar Holisztikus Egyesület Akadémiájának vizsga-bizottsága előtt tett eredményes vizsga után a hallgató (asztrológus működésre jogosító) kétnyelvű, az
EU-ban elfogadott oklevelet kap.

Hellinger Családállítás

Család- és rendszerállító képzés
Életünk megoldatlan helyzeteinek oka gyakran a megélt tapasztalatainkban található. Sokszor előfordul azonban, hogy a problémák gyökere - saját életünkön túlmutatva - családi rendszerünkből ered. Terheink egy részét a család vagy annak tagjai iránti hűségből cipeljük anélkül, hogy tudomásunk lenne róla. A családi rendszerben vannak olyan láthatatlanul működő erők, amelyek - tértől és időtől függetlenül - akár generációkon keresztül okozhatnak és örökíthetnek át betegséget, függőséget, kudarcot, boldogtalanságot. E láthatatlan erők láthatóvá tételének különleges módszere a családállítás. 
A tanfolyam célja a család- és rendszerállítás elméletének és gyakorlatának megismertetése, az állítói munkához szükséges ismeretek átadása, a rendszerszemléletű gondolkodás és hozzáállás, valamint az ezen alapokon nyugvó problémamegoldó képesség kibontakoztatása. A képzés sajátélmény-orientált, számos lehetőséget ad a tapasztalásra és a módszer gyakorlására.

8 hónapos (180 órás)  Család- és rendszerállító képzés
Tanmenet:

Bevezet
és a család- és rendszerállításba; az állítás alapjai, fajtái, folyamata, hatása és határai (fenomenológia, ráhangolódás, érzékelés, intuíció, érzések) A Szeretet rendje, rendszerek működése, a család és egyéb rendszerek szellemi mezeje Lélek, lelkiismeret, a lélek mozgása, a sors, élet és halál A sikeres állítói munka feltételei, az állítói hozzáállás, személyes felkészülés, előkészületek, a rendszerállítás folyamata, állítás után, kompetenciahatárok (fenomenológia, ráhangolódás, érzékelés, intuíció, érzések)

Kapcsolati dinamikák (férfi-nő, szülő-gyerek, szülő-szülő, a párkapcsolat és a gyermek stb.), a kapcsolatok feltételei, az adok-kapok egyensúlya, kötődés, vak szeretet, a családi kapcsolatok különleges területei Az állítót segítő eszközök a módszeren belül és más területekről Szupervízió Gyakorlati vizsga

A képzés 8 hétvégét (szombat és vasárnap) + 6 szombati napot vesz igénybe 10-től 18 óráig. A 8x2 nap tartalmazza az elméleti és gyakorlati képzést, a 2 nap szupervíziót és a gyakorlati vizsgát. A 6 szombati napon a tanulók állításon vesznek részt a saját élmény elmélyítése érdekében.

A képzés tervezett kezdő időpontja: 2018. január

Részvételi díj: 280 000 Ft + ÁFA (részletfizetés esetén 50 000 Ft/alkalom az első hat alkalommal fizetendő, összesen 300 000 Ft.

Szeretettel várja az Ön tanára: Lázár Ildikó kineziológus, család- és rendszerállító, tréner