Aszcendens

Az aszcendens jelentése minden horoszkópban más és más. Különböző jegyekben fordul elő - attól függően, hogy hol és mikor születünk. Az itt található leírásban  olvashatja el, hogy az aszcendens az Ön életében milyen tulajdonságokat, eseményeket vált ki. Ehhez természetesen ismernie kell a korrigált (bepontosított) születési óra-percét, az ennek alapján elkészített horoszkóp ábráját. A házak a képen látható "tortaszeletek" - ezek számozása hol arab, hol római számokkal a kör középrészénél látható. Ha Önnek nincs bepontosítva a születési óra-perce, vagy nem rendelkezik "horoszkóp ábrával", kattintson a születési idő korrekció ikonra.
Bolygók jelenleg:
Horoscope sur astroo.com

 
 

Kos aszcendens


Ura a Mars. Tüzes, kardinális, pozitív, nyitott, tavaszi jegy, az egyes házzal analóg.

Kulcsszavai:

Rámenős
Nyílt
Türelmetlen
Önző
Aktív
Dinamikus
Önérvényesítő
Ösztönös

Alapvetően egyszerű és közvetlen, nem a csavart életút jellemzi. Mindig aktív, céljaiért nagyon tud küzdeni. Nagy energiával kezd mindenhez - ez aztán nem tart sokáig. Legelső, legösztönösebb, legállatiasabb - gondolkodás nélkül reagál. Vezetésre termett - de nem irányításra vagy taktikázásra, és nem stratégiailag, hanem valahogy így: "...Mindenki utánam!..." Önző és naiv, szinte gyermekien naiv. Ha dícséred - és nyilvánvalóan csacsiságot is mondasz - ő elhiszi. Érvekkel meggyőzni nem lehet - csak üveggolyókkal.

Elég makacs és nem túl igazságos. Ugyanakkor nagyon dicsőség-igényes. Élénk szerelmi életet él, termékeny, sok házasságot köt, vagy egyet sem - ebben végletes. Családjának mindent megteremt. Kifejezetten rossz diplomata, nem szabad neki ellentmondani. Nehéz természet, bántó tud lenni, elég nyersen fogalmaz - azt is gyakran gondolkodás nélkül, ezt aztán később megbánja. Mindent elkövet, hogy kitűnjön a tömegből, mindent megtesz azért, hogy az élre kerüljön. Gyakran fejjel megy a falnak - 18 éves kor előtt minimum egy fejsérülés valószínű nála. Sohasem tekintget hátra - csak előre. A rohamcsapatban van a helye, annak is az élén. Sohasem akar alul maradni. Ha valahol megérzi, hogy alárendelt helyzetbe került, rögtön elönti a harag, és ilyenkor váratlan helyen és oldalon megy át támadásba. Amikor azt hiszi, hogy a személyét támadják, roppant kicsinyes tud lenni. Érdekes tulajdonsága, hogy nyers, ahol diplomatának kell lenni, és ugrik, ahol nyugodtan kellene ülnie.

Egy reklám szaklapban feltűnést keltő cikk jelent meg, amely nyomatékosan figyelmezteti a munkaadókat, hogy Kos-tipusúakat sohase tegyenek olyan helyekre, ahová a panaszok futnak be, mert a Kosokat a legszemélytelenebb panaszok, felszólalások is nagyon felingerelik, és ilyenkor dühkitöréssel válaszolnak. A Kos úttörő, kemény fejű, aki a saját útján akar járni - és jár is mindaddig, amíg egy felsőbb akarat be nem kényszeríti a tömegkeretekbe. De ilyenkor is ő kerül a tömeg élére - ha nem lehet századparancsnok, akkor ő lesz az őrmester. Nehézségek, akadályok soha nem rémítik el - sőt, inkább a vele született harci vágyát ébresztik fel.

Sok köztük a vezető, mert nagy bennük az érvényesülési vágy - ez egyébként a középfokú és alacsonyabb rendű Kosnál is megvan. Imádja, ha hízelegnek neki. A legalacsonyabb rendű Kos a bűncselekményektől sem riad vissza, jellemző ilyenkor a csalás, megtévesztés - a katonai bűncselekmények esetében az összeesküvés, lázadás, parancsnok megsértése. A magasrendű Kos kétségkívül a legnagyszerűbb emberek egyike - igazi jó vezető, sőt vezér.  Új eszmék harcosa, aki bármikor gondolkodás nélkül hajlandó feláldozni magát egy eszméért, ideáért, célért, igazságért. Hamar lángol. Szerelme viharos, térdre kényszeríti a partnert. Érdekes tulajdonsága, hogy szerelemmel, gyerekkel szemben nem tud felolvadni, bizonyos nyersesség mindig tapasztalható nála. Tüzes jegy lévén heveskedő, hirtelenkedő. Kardinális jegy lévén pozitív, tettre kész, bátor, tiszteletet követelő.

Egészségi vonatkozásai:
A Koshoz tartozó testrész a fej. Fejfájások, álmatlanság. A fül és a fogak (felső álkapocs) fájdalmai. A központi idegrendszer és az agy betegségei. (agyhártyagyulladás...)  Bár a fejen található, de nem a Koshoz tartozik az alsó álkapocs, az orr és a fültőmirigy

Külseje: izmos, inas, sovány, atlétikus termet. Haja bozontos, nem szép, vörhenyes színű - később kopaszodó. Homloka széles, nyomott, hátrahajló, marsikus dudorok. Szeme apró, villogó, szúrós, éles - szemöldöke dús, bozontos. Orra előreugró, energikus, kissé felfelé ívelő, szinte vágni tud vele... Nagy száj. Felsőajka húsos, érzéki, széles, vastag. Alsó ajka előrébb áll a felsőnél. Fogazata erős. Álla keskeny, előreugró, erős pofacsonttal. Nyaka hosszú, izmos, inas. Arca markáns, durva, pirospozsgás, fején forradás. Füle az átlagnál nagyobb, erős fülcimpa. Válla széles, erős.

Ismert Kos aszcendensű:

Medici Katalin,
Milosevics
V. I. Lenin
M. Nostradamus
Louis Armstrong
Osama Bin Laden

Ismert Kos Napú:

Emile Zola
Aristide Briand 
Pierpont Morgan
O. Von Bismarck


Bika aszcendens

Ura a Vénusz. Földies, fix, negatív, tavaszi jegy, a kettes házzal analóg.

Kulcsszavai:

Lassú
Megbízható
Makacs
Állhatatos
Megfontolt
Anyagias
Féltékeny
Önző

Lassú víz partot mos - jól megrág mindent, meggondoltan cselekszik. Fontos számára a pénz, a kényelem, az evés-ivás. Türelmes, de ha egyszer bevadul, baj van - még a szék is repül. Fát lehet vágni a hátán, sok mindent kibír - nem nyafog a terhelés vagy túlterhelés miatt. Birtokló természet - és nem csak a pénzt, az anyagiakat, hanem a partnert is magáénak tekinti. Kissé, vagy semennyire sem toleráns. Szeret dicsekedni - szeret felvágni. Ha nyolc gyűrűje van, mindet felveszi. Szereti a természetet, növényeket, állatokat - szinte minden Bikának van hétvégi telke, nyaralója, amit ő művel. Jól üzletel, jól bánik a pénzzel. Jó diplomata.

A Bika egész élete a realitások között folyik le. Ha egyszer valakit (vagy valamit) a rokonszenvébe fogadott, onnan az többé aligha kerül ki.
Agya nehezen fog, de ha egyszer megtanult valamit, azt alaposan tudja és megtartja. Mindent alaposan csinál. Nem szereti az elméletet, a felvetést. A gyakorlat embere. Nyugodt, barátságos, békés, kitartó és szívós. Jó evő és ivó - ínyenc, aki főleg a minőségre helyezi a hangsúlyt - de a mennyiséget sem veti meg. Nála jobb gazdát, vagy gazdálkodót nem ismerünk.

Nem a reformok embere. Maradi, konzervatív, változás-ellenes. Ez a maradisága azonban nem elvi,- csökönyössége, makacs kitartása a régi mellett onnan ered, hogy nem képes magát elég gyorsan átállítani. Hosszú idő szükséges ahhoz, hogy érzésvilágából is valamit ki tudjon törölni, hogy az újnak helyet szorítson.

Anyagias gondolkodása és beállítottsága folytán az egyik legjobb családapa-családanya - tökéletesen akar gondoskodni az anyagi ellátásról - itt az anyagin van a hangsúly. Nagyon tudja értékelni a tulajdont, a vagyont. A Bika - Föld jel lévén - nehézkessé, lassú vérmérsékletűvé, kényelmessé, passzívvá teszi szülötteit. Ettől alaposak, lelkiismeretesek és megbízhatóak. Ritka köztük - mint a fehér holló - a magasröptű, álmodozó, idealista típus. Hűséges alaptermészetű - ez is lassúságán, állhatatosságán és főleg kényelemszeretetén alapszik. Ha viszont egyszer kiesik a hűség kerékvágásából - megkóstolja az idegen örömöket - az annyira hatalmába keríti, hogy rabszolgája lesz új érzésének.

Általában is - a Bika jelűnek az a tragikuma, hogy maradék nélkül, teljesen oda tudja magát adni egy embernek, egy körnek, egy tannak, egy elképzelésnek, egy világnézetnek. Igen nagy az igazságérzete. Ha valaki bevallja előtte hibáját, bűnét, tévedését, nyomban megbocsát, de aki kertel, azzal szemben bizalmatlanná válik, aki pedig hazudik vagy letagad, annak vége a szemében - nem tudja többé a hamisságát elfelejteni. Kemény önuralma adja jó diplomáciai készségét is. Ha azonban tartósan, hosszú időn keresztül izgatják, elveszti önuralmát és öklel. Ez a bizonyos vörös posztó - a hosszú időn át tartó folyamatos ingerlés - ilyenkor dühkitörése rendkívül erős, és időben elhúzódó.

A Bika - lelke mélyén - primitív és naiv ember. Kedveli a kis örömöket, szereti a csinos otthont. Nem csábítja a nagyváros zaja - kitűnően elvan vidéken is. Általában beéri azzal, amit az élet megadott neki, hamis ábrándokba nem merül (egyébként sem ábrándozó...) Takarékos - és nem szeret kockáztatni. Társadalmi emelkedése lassú, nagy kitartással dolgozza fel magát - sohasem ér hirtelen célhoz. Talán ezért sem szereti a sürgős munkát.

Születetten - szoktam mondani: gyárilag - maradi, minden újításnak ellenáll. Lényének másik alapvonása a mélabú, melyet időnként a dühös kitörés egyenlít ki. Tréfálni sem érdemes vele - nehezen érti meg, támadást lát benne... Nehéz a barátságába férkőzni - valamicske bizalmatlanság mindig van benne. Nem tüzes szerető - bár nagyon érzéki. Jó zenei adottsága van, szeret énekelni, jó az énekhangja (sok világhírű énekes Bika). Általában is művészetszerető. Önzőnek tartják, pedig inkább csak takarékos, vagyongyűjtő - a megszerzett javakat pedig erős kézzel tartja, nem osztogatja. így - ámbár szíve tele van részvéttel, együttérzéssel, az általa odaadott "alamizsna" sokkal kisebb, mint ami vagyonához mérten arányos lenne. A Bikánál (legyen férfi vagy nő) nincs féltékenyebb típus. Nemcsak a fentebb említett evés-ivásban, a szexben is ínyenc - a tálalás mikéntje ekkor is igen fontos neki.

Egészségi vonatkozásai: A Bika testrésze a nyak. A garat, a torok nyelőcsövi része. A pajzsmirigy, a fültőmirigy, az alsó álkapocs, a mandulák, a nyelv betegségei. A nemi szervek és az orr betegségei - az utóbbi kettő a Skorpióhoz is tartozik.

Külseje: Mokány, masszív termetű. Húsos, telt formák. Lassú mozgás. Haja lágy-esésű, szép, dús, hullámos. Homloka alacsony, kerek, hengerszerűen domborodó. Szeme nagy, kidülledt. Szelid tekintete az összes jegytől megkülönbözteti. Szemöldöke ívelt. Kicsi, pisze vagy egyenes orr - rövid is, széles is, az összes jegyből a legkisebb. Felsőajka húsos, érzéki, kidudorodó. Kis száj. Alsóajka élénkpiros. Fogai aprók. Álla tokás, felfelé hajló, középen függőleges bemélyedéssel. Nyaka az összes jegy közül a legvastagabb, zömök, rövid, szinte egyben van a testével a feje... Arca kerek, szép, pirospozsgás. Kétoldalt szájszeglet mellett "Vénusz-gödör". Fülei kicsik, formásak. Válla erős, széles, majdnem egyben a nyakkal.

Ismert Bika aszcendensű:                              Ismert Bika Napú:
I. Katalin cárnő                                               II. Miklós cár
Stuart Mária                                                    Medici Katalin
Rudolf trónörökös                                            Oliver Cromwell                      
G. B. Clemenceau                                           Shakespeare
George Washington                                        R. Wagner
Karl Marx                                                        Honore de Balzac
Immanuel Kant                                                CsajkovszkijIkrek aszcendens

Ura a Merkúr. Levegős, labil, pozitív, nyitott, tavaszi jegy, a hármas házzal analóg. Kettős jegy.

Kulcsszavai:

Beszédes
Alkalmazkodó
Sokoldalú
Nyughatatlan
Kíváncsi
Társaságigényes
Nem kötődő
Közléskényszeres


Legalább két személy lakik benne - egy emberben két lélek. Ez még nem is lenne baj, de mint a rossz szomszédok, vagy veszekedő házastársak, örökös harcban állnak egymással. Jelleme tehát nem egyszerű, nem EGYenes - hanem kettős. Egy időben többfelé akar - és tud - cselekedni, alkotni. Több munkakört tölt be egyszerre. Jó tanár (általában alapfokon) - és jó tanuló. Többféle világszemléletet, felfogást, eszmét képvisel. És ez számára így természetes, magától értetődő - el sem tudja képzelni, hogy ezt másképp is lehet. Gyors ész - gyors felfogás, világos értelem. Minden helyzetben azonnal feltalálja magát. Inkább észlény, mint az érzelem embere. Logikája, memóriája, nyelvérzéke kitűnő. Szelleme termékeny, tudásvágya óriási. Képzelőereje is hatalmas - ennek következtében egész különleges meglátásai vannak, képes önálló, új eszméket teremteni.

Sok Ikrek jegyű feltalálóról tudunk. Mindemellett - mint minden levegős jegy - ő is simulékony, alkalmazkodó, és ügyes. Igen kellemes társalgó, a legkitűnőbb kísérő, vele nehéz nem-kijönni. Engedékeny, megértő. De komoly baj lehet, ha valami hosszabb dologba kezd. Gyorsasága, változékonysága, gondolatainak villámsebessége nem engedi meg az alaposságot, a hosszú bíbelődést-vacakolást egy témával. A dolgok lényegét ritkán látja, a lelki mélységek, a nagy átérzések számára ismeretlenek. A természetet is csak felületesen szereti.

Mindig mindent tudni akar - mindenfelé figyel - szeme jobbra-balra ugrál: nem azért mert ideges, hanem mert mindent látni akar - semmiről sem akar lemaradni. Ugyanakkor nem kutatja az okokat, az összefüggéseket, csak felületesen lebeg, a külszínt figyeli, csak néz - de nem látja meg az értéket, a nagyot. Kritikája is csak megállapít - de tovább már nem megy. Olyan, mint az ura, a Merkúr - semleges marad. Élete az információról szól, örökké beszél, ír. Bizonyít, vitatkozik, mérlegel, érveket gyűjt. Kis idő múlva ezeket kihajítja.

Felületesen cselekvő. Sok gátlással kell megküzdenie, ezért tétovázónak is mutatkozik. Érdekes tulajdonsága: ha valamit ma természetesnek és logikusnak talál, holnap éppen az ellenkezőjéről lesz meggyőződve. Viszont álláspontját ma éppen úgy be tudja bizonyítani, mint holnap annak ellenkezőjét. Kitartása nincs. Pillanatok alatt túlteszi magát a nehézségeken, a bajokon. Ha a baj mérete ezt nem teszi lehetővé - és legalább száz pillanat szükségeltetne a túl-tevéshez, a huszadik pillanat környékén hisztériában tör ki. Mivel ellenálló képessége ilyenkor a minimumon van, hamar elfogja a kétségbeesés, és a pisztoly után kap. Szerencsére az öngyilkossághoz szükséges irtózatos akaraterő, komolyság, elszántság messze nincs meg benne - ezért marad meg minden Ikrek jegyű az öngyilkosság elgondolásánál. A kivitelre már képtelen.

Örökmozgó, nyugtalan, megállásra képtelen. A fotel kidobja. A mozgás egyenesen életfeltétele - a rohanás, az állandó zaj, a nagyváros, a telefon, az autó, az utazás. Ha valamilyen eldugott, vidéki életre kényszerítenék, szerencsétlenné válna, elsorvadna. Anyagi-pénzügyi dolgai vonatkozásában hol fent van, hol lent. Ezen felületessége miatt hamar túlteszi magát, és kezdi előről. Az anyagi szükség nehéz idejét ő vészeli át a legkönnyebben. Egyébként sem anyagias típus. Kitűnő kereskedő. A kerti törpét nála jobban senki nem tudja rád sózni. Két pillanat alatt meggyőz, hogy ez neked úgy kell, mint egy falat kenyér, és hogy most vedd meg, mert holnapra elkapkodják. De szemével már a következő vevőnek int - "pillanat, máris az öné vagyok".

Jó az írás- és kifejezőkészsége. Meggyőző- és alkalmazkodóképessége, valamint szellemi mozgékonysága az összes jegy közül a legjobb. Összeköttetései széleskörűek, mindenhol, mindenkit ismer és minden ismeretségét újabb összeköttetés megszerzésére használja fel. Jó a diplomáciai készsége is - hajlékonysága segíti ebben.
Sokoldalú,- és mint észlényt, minden érdekli - különösen az új szellemi irányzatok. Dogmát nem ismer el. Valamilyen különös, de nem rosszindulatú ellenzékiség mindig van benne. Szétforgácsolódásra hajlamos. Ingerlékeny, felületes, könnyen befolyásolható. Nem okoz gondot neki, hogy beismerje: tévedett, és hajlandó jóvátenni hibáját.
Emberszerető, rokonszenves, tapintatos. Társaságban kellemes, szellemes csevegő és mulattató. Olyan hivatás ellátására alkalmas, amely lelki mélységet, kitartó szorgalmat, alaposságot nem igényel. Nagyon alkalmas hibabejelentő, vagy reklamációs irodai tevékenységre, mert együtt tud zokogni a reklamálóval - persze csak három másodpercig. Mint közvetítő, elbeszélő, kereskedő, eladó, utazó, hírlapiró, levelező is kitűnően beválik.

Jogi érzéke csekély, de mint ügyvéd ezt a beszédkészségével pótolja - a fehéret is feketére festi. Mint politikus, jól tudja keverni a kártyát.  Utazóként azért jó, mert Merkúr, az utazás istene úgy intézte, hogy mindenütt hamar otthon érzi magát, pillanatok alatt megbarátkozik bárkivel és bármivel - bármikor és bárhol. Ha van testvére, fontos szerepet játszanak egymás életében. Ha nincs, ez az unokatestvérre vonatkozik. Ha az sincs, akkor a szomszédokra. Ha az sincs, akkor feladom.

Kézügyessége az összes jegy közül a legjobb. Messziről meg lehet ismerni az Ikrek jegyűt az állandó gesztikulálásáról, a menetközbeni kéz-lóbálásáról. Alacsonyabbrendű Ikrekből kerül ki a legtöbb zsebtolvaj (a Merkúr a tolvajok istene is volt...). Ha már a bűnözésnél tartok, az Ikrek jellegű bűnözés a szellemi bűnözés - okmányhamisítók, pénzhamisítók, a tisztességtelen tözsde-ügyleteket irányító spekulánsok.

Érdekes, hogy (kettős jegy - kettős tulajdonság révén) hol nagyon bőkezű, hol nagyon önző. Ígérni szeret - a beváltással gyakran adódnak problémák. Határidőkkel, időre érkezésekkel állandóan gondjai vannak azzal a kitétellel, hogy soha nem ő tehet a késésről. Legalábbis szerinte. Az összes körülmény képes összeesküdni az Ikrek jegyű ellen, ha annak időre kell érkeznie, és ez rendkívül fontos lenne. Ilyenkor siklik ki a villamos, kap defektet az autó.

Erotikában, szerelemben sem kitartó - könnyű, futó kalandok, addig hevesek, amíg az újdonság erejével hatnak. Házasságra az Ikrek jegyű nemigen alkalmas. Hogy mégis sikerülhet házastársának valahogy kézben tartania Ikrek partnerét - ebben az értelmi-szellemi kapcsolódás, a közös "hullámhossz" és érdeklődés - ideig-óráig sokat segíthet. Kettős jegy lévén egyszerre két (vagy több) irányba is képes megjátszani a "halálos szerelmet". Koránérő gyermek, nemi ösztöne feltűnően hamar mutatkozik. Ikrek jegyű nőknél különösen jellemző a homoszexualitás (levegős jegy lévén képtelenek megérteni, hogy mások miért botránkoznak meg ezen, hiszen ők mindig mindenhol, mindent természetesnek találnak).

Egészségi vonatkozásai:
Testrésze a váll tájéka. Az idegrendszer, a tüdő felső része, a mellhártyák, a felső légutak, hörgők. A felső kar, a végtagok. A kulcs-csont, a váll-ízületek. A bordák és a lapocka.

Külseje: Termete karcsú, vékony, szögletes. Hosszú végtagok,- kezét lóbálva megy. Nőnek kis mellek, kevés nőiesség. Haja nem feltűnő, jelentéktelen, nem törődik vele. Homloka magas, felfelé szélesedő. Szeme ugrál, tekintete értelmes, szemöldöke ívelt. Orra intelligens, markáns rajzú, görögös, esetleg nagy sasorr. Felsőajak hátrább van, keskeny, nem érzéki. Nagy száj. Alsóajak előrébb áll, keskeny, nem érzéki. Álla keskeny, előreugró, nem hegyes. "Merkúr-gödör" (álla közepén gödröcske). Nyaka vékony, kicsi, inas. Kiálló ádámcsutka. Arca trapéz-alakú. Széles nevetésű. Fülei nagyok, elállóak. Nincs fülcimpa. Vállai szélesek, soványak, szögletesek, "sótartó" jellegűek.

Ismert Ikrek aszcendensű:
Jean Paul Belmondo
Néró császár
Viktória angol királynő
Lord Byron
Dante
G.B. Shaw
R.W. Emerson
Hillary Clinton

Ismert Ikrek Napú:
II. Fülöp
R. Schumann
A. Dürer
W.M. Stanley
Sarolta mexikói császárné


Rák aszcendens

Ura a Hold. Vizes, kardinális, negatív, zárkózott, nyári jegy, a négyes házzal analóg.

Kulcsszavai:

Érzékeny
Kedvetlen
Védelmező
Odaadó
Intuitív
Házias
Családcentrikus
Kötődő

A Rák jegyű ember lelki kifinomultsága és érzékenysége a legszembeötlőbb. Erősen befolyásolható. Lelke mindig tárva-nyitva áll a külvilág benyomásai számára. A legnagyobb lelkesedésből a legmélyebb lehangoltságba esik - és viszont. Semmi sem állandóbb nála, mint az állhatatlanság, a változás és a szeszély. A felhőkbe szállás után a halálos magába-roskadás. Befolyásolhatósága - hogy is magyarázzam - csak a felszínre érvényes. Az igazi énje - mint egy komoly páncéllal védett egység - állandó és bevehetetlen.  Aki azt hiszi, foglyul ejtette, szolgálatába kényszerítette, céljainak megnyerte - csak  későn eszmél rá, hogy tulajdonképpen ő maga lett fogoly.

Életét nagyon befolyásolja a rokonszenv-ellenszenv érzése. Minthogy nagyon emocionális típus, kitűnő a megérzése. Képes belelátni a koponyádba, szíved legrejtettebb zugába. Meglátja terveidet, kiolvassa gondolataidat. Míg más ember értelmével, logikájával ér el eredményt, sikert, - addig ő a megérzésével. Negatív jegy lévén nőies - például még a férfiak is szeretnek főzni. Anyáskodó, gondoskodó, házias, gyűjtögető. Nehezen dobálja ki a felesleges kacatokat - "ezt a műanyag malac-perselyt a Vidám Parkban nyertem 16 éves koromban" - meséli. Otthona talán ezektől a holmiktól olyan meghitt, meleg, kellemes. Kamrái, pincéi tele a sok régiséggel, semmit nem hajlandó kidobni, mindenre szüksége van, a leghitványabb tárgy is értékes lehet számára.

Sokat ad mások bírálatára. Ha valaki megdícséri, ahhoz hűséges és hálás lesz. Látszólagos nagy önérzete tulajdonképpen titkos gyengeségének túlkompenzálása. Szörnyen fél ugyanis, hogy nevetséges helyzetbe kerülhet. Egész életében várja a Nagy Ő-t, aki kézen fogja, bíborhintójába ülteti. Álmodozó, idealista. Az álmodozás túl gyengéddé teheti lényét, olyannyira, hogy  sokszor unalmasnak fog látszani és álmosítólag hat. Igazi világa az álmodozás - csak a gyakorlatiassághoz van érzéke, de a realitásokhoz nincs. Mindenfelé kiveti hálóját és kis horgait. De ezzel be is fejezte a munkát. Elvárja, hogy más húzza ki a halakat helyette - de az ő részére. Tökéletesen meg van győződve arról, hogy embertársainak okvetlen szüksége van őreá, ő azonban magát sosem ajánlja, nem kinálja fel, hanem elvárja, hogy meghívják.

Nagyon közlékeny. Keresi a kibeszélési lehetőségeket, és ilyenkor nyíltszivű - persze ehhez kell találnia valakit, aki tud neki imponálni. Szívesen köt barátságokat. Amennyire szereti és elvárja, hogy róla gondoskodjanak, ugyanannyira szükségét érzi annak is, hogy ő is gondoskodhasson másokról. Ez a Rák anyai ösztönéből fakad - nemcsak áldozatokat hoz másért, hanem teljes önfeláldozásra is képes.

Fellépése rendszerint ijedt, félénk, vonakodó, gyanakvó. Szereti a csendet, visszavonultságot, elkerül minden feltűnést. Ez alól csak az otthona a kivétel, de az nagyon. Itt teljesen önálló, ebbe nem tűr beleszólást - ebben kardinális. Alaptermészete a takarékosság, mégis szétfolyik kezéből a vagyon - ez a jegyet uraló Hold-hatásnak köszönhető. Az élettel szemben kevés igénye van - kevéssel is megelégszik.
Hajlamos az ellustulásra, elpuhulásra, elkényelmesedésre. Önbizalma gyenge lábon áll. Ha a környezete ápolatlan, ő maga is azzá válik - nagyon hat rá a környezet. Sajnos Hold-hatás az is, hogy a lelki egyenletlensége rögtön testi panaszokban is jelentkezik.

A Rák jegyű amilyen szeretettel csüngött barátain, éppoly kellemetlen és sértő is tud lenni velük szemben, ha megunta őket. Nem könnyű "levakarni" - ha egyszer megszeretett, a szívébe kerültél: nincs visszaút. Ő maga is gyakran kerül függőhelyzetbe (betegség, szellemi visszamaradottság miatt). Lehet a függőség másféle - a saját választása alapján - háziasszonyként, dajkaként, házmesterként. Mindenesetre gyakran függ a lakásától, az ingatlanától, ami rendkívül fontos szerepet játszik az életében.

A Rák házasságra van teremtve. A legkitűnőbb anya vagy apa. Igen erős nála  a gyermek utáni vágy, a gyermeket jól és sok szeretettel neveli. A Rák nő önuralma igen nagy, ezért leginkább ez a típus kerül érintetlenül a házasságba - boldog akkor lesz, ha férje imponál neki, vezetni tudja és ő engedelmeskedhet.

Ritkán önző - és akkor is csak gyűjtő-megtartó-szenvedélye kielégítése végett. Görcsösen ragaszkodik a meglévőhöz, a már megszerzetthez - mint a rák: az is inkább elveszni hagyja ollóját, mintsem zsákmányát elengedje. Veszélyes ellenséggé olyankor válik, ha valakiben nagyot csalódott. Rák szülöttek már sok vérfürdőt rendeztek bosszúból - a történelem számos borzalmas lapja igazolhatja ezt.

Visszavágyódó tpus. Visszavágyódik a hazájába - ha onnan elkerül - ő az első, akit elkap a honvágy. Fontos neki az otthona, a hazája, a családja. Ez az ő igazi profilja, enélkül lelki-beteg lesz.
Visszavágyódik a korábbi szituációba (korábbi házasságába, korábbi lakásába, stb.) még akkor is, ha az új helyzet jobb, mint a régi volt. Ritkán tudja, hogy mit akar - ha viszont tudja, nagyon következetesen el is éri azt.
Kitűnő empátiai készséggel rendelkezik. Jó színész, mert könnyen és hamar átéli szerepét - a rendezők álma. Memóriája is remek. Igen jó az intuitív készsége - oda kell figyelni az álmaira - azok is bejönnek. Erősen kifejlett érzéke van a misztikus, titokzatos dolgok iránt. A haláltól nem fél. A Rák jegyűek vallásosak és vonzódnak a zenéhez - mindkettőbe mélyen bele tudnak merülni. A lelkileg fejletlenebb Rákot a babona ragadja meg és köti le fantáziáját.

Szintén a Hold-hatásnak köszönhetően több házasság (vagy élettársi kapcsolat) valószínű (a Hold mindent szaporít...). A Rák nő érzékisége és érzelmei kiszámíthatatlanok, képtelen ezeket értelmével ellenőrizni. Odaadása igen erős, mégis érzékileg gyakran kielégítetlen marad. Sohasem a vágyakozás, vagy a nemi ösztön hajtja, hanem az anyaság utáni tudatalatti erős kívánsága.

Egészségi vonatkozásai: Testrésze a mellkass, a gyomor. Az anyagcsere és a mellhez tartozó szervek: tüdő, mellhártya. Az anyatej-funkció, a gyomorszáj, a gyomor betegségei. Az anyaméh. A hát középtája. Ide is tartozik a reuma és a könyök.

Külseje: Fiatalkorában nagyon szép, megnyerő külsejű, ápolt. Sajnos hamar elpuhul, aránylag elég korán elveszti fiatalságát. A nő magnetikus, a férfi nőies vonásokat mutat. Termete kerekded. Ingatag mozgás. Puha, hízásra, pocakosodásra hajlamos. Haja sötét. Homloka kicsi, semmitmondó. Szemei kidülledőek, nedvesfényűek, távol esnek egymástól. Szemöldök hold-sarló szerű. Orr pisze, szabálytalan vagy egyenes. Fogai rendetlenül nőttek, hamar romlóak.  Szemfogak kiállnak. Álla puha, tojásdad, tokásodásra hajlamos. Nyaka rövid, puha, keresztirányban ráncos. Nőnek dús, nagy mellek. Férfiaknál igen gyakori a bajusz vagy szakáll. Arca széles, kerek vagy ovális és hold-szerű májfoltok találhatók rajta. Füle nagy, cimpákkal. Válla széles, telt. Hízásra hajlamos.

Ismert Rák aszcendensű:

Julia Roberts
Maria Antoinette
H.S. Chamberlain
Aristid Briand
Csajkovszkij
Emile Zola
Tolsztoj

Ismert Rák Napú:

Nagy Sándor
VIII. Henrik
Lord Byron
Lady Pankhurst


Oroszlán aszcendens

Ura a Nap. Tüzes, fix, pozitív, nyitott, nyári jegy, az ötös házzal analóg.

Kulcsszavai:

Kreatív
Hatásos
Eredményes
Szeszélyes
Tekintélyes
Vezető
Játékos
Fölényes


Uralkodásra, parancsolásra, vezetésre született. Hatalmas önérzet, egészséges és természetes büszkeség tölti el egész lényét. Meg is van győződve arról, hogy hivatott a legmagasabb helyek elfoglalására - megjelenésével, fellépésével kikényszeriti a tekintélyének, méltóságának elismerését. A társaság középpontja - ha belép valahová, észre kell, hogy vegyék őt, körülötte kell, hogy forogjon minden. Öntudatos, önérzetes. Hiú - sohasem lehet szűk keretek közé szorítani. Nagyvonalú, tervei magasröptűek, kitűnő rálátással rendelkezik, messzeható változásokat indít útnak. Bátor és hidegvérű (vedd észre: a Kos bátor és forróvérű). Nem ijed meg semmi akadálytól, kockázattól.

Ha valami nem az akarata szerint működik, felindul. Hevessége sokszor olyan erős, hogy olyasmikre ragadtatja magát, amiket később megbán. Csak olyan hivatásokra alkalmas, ahol vezethet, vagy ahol reprezentálni kell. Ő a született előkelőség, méltóság. Optimizmusa végtelen - ha kudarc éri, hatalmasat ordít - de nem törik meg, újból nekilát - talán más megközelítésben, más oldalról. Szereti a szerencsejátékokat, a fogadásokat - itt szintén a nagy optimizmusa jelentkezik. Általában is játékos természetű - egy kicsit mindvégig gyerek - ezért is nagyon szereti (és nagyon érti) a gyerekeket.

Kissé lusta, de ha szükséges, oroszlánná lép elő. Bizonyos mértékig tartózkodó. Nem azért, mintha titoktartó lenne, de méltóságán alulinak tartja, hogy tudását fitogtassa és hamarabb beszéljen róla, mint az időszerűvé válik. Lényeglátása igen jó - minden szituációban hamar kiismeri magát. Kreativitása az összes jegy közül a legerősebb. Amilyen gyorsan felizgul, olyan gyorsan le is higgad. Könnyen megbocsájt és felejt (memóriája nem túl jó). Nem ás ki régi történeteket, nem rágódik a múlton. Ha az ellenfél kezet nyújt neki, messzire eldobja a harci bárdot.

Kényszerrel és erőszakkal semmit nem lehet nála elérni. Szeretettel azonban mindent. Igen jószívű, nagyvonalúan naiv - az óriások jósága ott van benne. Ahol szervezőmunkára van szükség, ahol embereket kell vezetni, ahol kormányzati teendők szükségesek, ott van a helye.

Fel tud nézni a saját (vagy magasabb) szellemi szinten állókra, különösen szereti az arisztokrata társaságot. Vidám, szívesen barátkozik, szereti a pompát, az élvezeteket. Mint barát megbízható, ellenségeivel nagylelkű. Nyílt és becsületes. Mindig szembenéz azzal, akivel beszél - nem a füle mellé...
Ha hiúságát kihasználják, mindig barátságos, jóakaratú, erős segítőtárs. Nehezen illeszkedik be - például más emberek gondolatvilágába - mert szelleme csak a nagyvonalúság síkján mozog.

Kitartó, tüzes vérmérséklete ellenére sem ideges - mindig kiegyensúlyozott - nehéz ebből kimozdítani... Emberszerető, komoly, megfontolt, és megbízható. Hiszékeny, mindenkiről jót tételez fel - míg saját kárán nem tanul. Komoly veszekedésektől a végsőkig távol tartja magát. Hátulról sohasem támad - ösztönszerűen kerül mindent, ami aljas - így az aljas embert is. Sohasem vesz részt aljasságban.
Egyáltalán nem önző, sőt bőkezű. Leginkább hírneve megerősítése érdekében adakozik, mert ezzel is a cselekmények középpontjában akar állni. Persze olyankor is adakozik, amikor nem látják: ilyenkor szörnyen imponál saját magának.
A legdiszharmonikusabb, legalacsonyabbrendű Oroszlánnál is felfedezhető a nagyvonalúság. Ha véletlenül koldusnak született, akkor is úgy fogadja el az alamizsnát, mintha ő tenne azzal szivességet, hogy elfogadja.
De nem születik koldusnak - az élet napos oldalán fordul elő. Csak véletlenül válik bűnözővé - gyilkol, mert feldühítették, mert az ártatlant védte, vagy az aljasságot büntette. ilyenkor saját maga jelentkezik a hatóságnál, és büntetését mint türelmes bárány - letölti.
 
 
Szereti a sportot, a gyermekeket, az állatokat. Nagyon ritkán fordul elő, hogy nem végez legalább középfokú tanulmányokat. Szereti a nagy teljesítményeket azért, hogy a siker dicsfényében fürödjék.
Erős szexualitása (a Skorpióval egyetemben) kimeríthetetlen, ennek is tudható be, hogy nem a hűség bajnoka. Szerelme mégis egészséges, egyenes - illegális kapcsolatban is vállalja házastársát (nem tagadja le). Ha férfi, igazi gavallér, romantikus hős, a szerelem vakmerő kalandora. Ha nő, kitünő családanya, és utolérhetetlen reprezentáló - hiszen királynő. Akár férfi, akár nő, mindent megtesz a szerelméért - nem annyit a házastársáért.

Egészségi vonatkozásai: Az Oroszlánhoz tartozik a szív és a keringési rendszer. A szívgödör. A véredények, erek. A hátgerinc, a hát-izmok, amelyek a gerinc környékén vannak.

Külseje:
Termete izmos, egyenes gerincű. Emelt fejjel jár. Viszonylag nagy fej. Haja világos, loboncos, kusza - már korai kopaszodásra hajlam. Homloka felett a fejtető kúpos. Szemei nagyok, világos, nyílt értelmes tekintet. Mindig szembenéz azzal, akivel beszél. Szemöldöke sűrű és kidudorodó. Orra pisze, tompa, kicsi. Orrlyukak nagyok. Nagy, érzéki száj. Fogazat erős. Az alsóajak előrébbáll mint a felső. Orrtőből lehúzódó ránc erős. Álla előreugró. Állkapcsa a legerősebb - zabál. Nyaka erős. Arca széles, erős járomcsont. Nem barnuló, inkább pirospozsgás arcbőr. Fülén erős a cimpa. Hangja erős. Válla széles, csapott. Lába gyenge.

Ismert Oroszlán aszcendensű:

George Bush
VIII. Henrik angol király
III. Vilmos angol király
Marilyn Monroe
I. Károly angol király
Honore de Balzac

Ismert Oroszlán Napú:

XV. Lajos
Napoleon
Bernhard Shaw
G. De Maupassant
Mata Hari
MáriaTerézia


Szűz aszcendens

Ura ennek is a Merkúr. Földies, labil, negatív, zárkózott, nyári jegy, a hatos házzal analóg. A három legerősebben karmikus jegy egyike (a Halakkal és a Skorpióval).

Kulcsszavai:

Munka-centrikus
Egészség-centrikus
Értelmes
Kutató
Vitatkozó
Kicsinyes
Szerény
Rendszerező


Az Ikrekkel együtt uralja a Merkúr - de mint látni fogod, ég és föld... Itt az anyagra és anyagiakra koncentrált értelem a jellemző. Két lábbal áll a földön - nem veszti el a fejét. Kritikus, ezért nehezen talál társat. Okos, de nem könnyen alkalmazkodik. Kutató - érdeklik a mélységek. Analizáló, - a részletek embere. Amit eddig olvastál, részben vagy egészben mind eltér az Ikrek tulajdonságaitól.

Régebben szokás volt, hogy amikor a primadonna elénekelte nagy áriáját, a lelkes rajongók a színpadra dobták aranygyűrűjüket, pénztárcájukat, más értékes tárgyukat. Egész biztos, hogy egyetlen Szűz jegyű sem volt köztük (Bak sem.). Pedig nem önző - anyagias beállítottsága ellenére is emberies. Nála minden azon fordul meg, hogy amit tesz, ésszerű legyen - tehát csak akkor ad, ha önmaga előtt bebizonyította, hogy az adakozás helyénvaló.

Ha találkoztál már egy szerény, illedelmes, barátságos emberrel, akinek kérdéseiben a kielégítetlen tudásszomj mutatkozik, feleleteiben pedig az aprólékos árnyalatokig terjedő pontosság - az viszont csak Szűz lehetett. Kitűnő logika, jó megfigyelőképesség, éles memória, erős kritikai hajlam jellemzi. Mindent - de mindent egy szellemi szűrőn keresztül vizsgál, ezért ritkán oldódik fel. Sorsa a szolgálat - de nem a katonai. Ha választanod kell majd, hogy a munka, vagy a szolgálat szócskát használd, javaslom a szolgálatot. Megelégedését, sőt megnyugvását is a szolgálatban (munkában) találja. Soha nincs elöl az élet színpadán - csak statiszta. Lehet picit idealista is - ez nála azonban (ha előfordul) - erősen korlátozott. Gyakorlati lény, aki megérzi az élet realitását.

Egyik fő tulajdonsága a nüanszirozás. Nem a nagyvonalúság embere - a legkisebb részleteket a legnagyobb finomsággal dolgozza ki. Ahol mások már befejezték a munkát, a Szűz még mindig talál hibát. Tulajdonképpen a csiszolás, a tökéletesítés, a munka befejezése volna igazi hivatása, sajátos mestersége. Semmit nem hagy figyelmen kívül. Beosztó képessége feltűnően jó. Nemcsak hogy rendes, pedáns is. "Annak a hamutartónak nem ott van a helye, hanem két centivel odébb. Persze a legjobb, ha nem hamuznak bele." A tányéron egy porszem nem lehet. Egészségére is nagyon ügyel - sok köztük a hipochonder.

Sok benne a lemondás - természetesnek tartja, hogy földi életében nem érheti el a nagy magasságokat.  Ő nem az eredmény, hanem az előkészület mestere - a dolgozó, a taposómalom munkása. Általában csendes, mélabús, hűvös. Az átlagos Szűz gyakran válik pontos gépalkatrésszé, mely forog a gépezetben - érzéketlenül. Őt látjuk a tolóablak mögött a vasúti pénztárban, a postán. Lassan lépked előre a ranglétrán - keményen megdolgozik érte. Saját személyét, saját munkáját - szerinte - más képtelen helyettesíteni. Első számára a szolgálat, a munka. Fontoskodó, fecsegő, időnként cinikus. Sem becsvágya, sem hiúsága nincs. Szolgál, egészen kis fizetésért - de az legyen biztos - mint bizonytalan nagyobbért. Róla szól a közmondás - jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Ha többet tud összegyűjteni az előre tervezettnél, bőkezűbbé válik.

Különösen tehetséges a gyógyításban - az egészségügy nagyon érdekli - de ne mondd neki soha, hogy "rosszul nézel ki mostanában", mert attól elsápad, és ha még nem nézett ki igazán rosszul, most fog. Alacsonyabbrendűségi érzésekkel küszködik. Szerelmi, érzéki élete kifejezetten fejletlen. Hiányzik belőle az erotikum - statisztikailag is megállapítást nyert, hogy a Szűzekből kerül ki a legtöbb agglegény és aggszűz.

Nem kalandvágyó, szexuális merészsége az összes jegy közül a legcsekélyebb. Inkább barát, mint szerelmes - szerelmi bánatból elkövetett öngyilkosság nála olyan ritka, mint a fehér holló. Hiányzik belőle az impulzus - szerelmi viszonya inkább csak egy kellemes társalgás keretei között marad. Valódi szenvedély csak partnere ügyességének köszönhetően alakulhat ki. Házassága is értelmi alapon nyugszik. Partnerválasztása is azért nehéz, mert válogatós, határozatlan. Hajlama van a titkos viszonyokra - ő is (mint az Ikrek) szeret egyszerre többfelé elfoglalva lenni. Házassága - és egyéb személyes kapcsolatai is - rendszerint feszültek és szigorú értelmi-szellemi kontrol alatt tartottak. Nem könnyű jegy - én is az vagyok...

Egészségi vonatkozásai: Testrésze az altest, az emésztőrendszer a gyomortól a végbélig - a végbél már a Skorpióé. A patkóbéltől indul - a máj, az epe, a hasnyálmirigy, a lép, a köldök-tájék. A vakbél - a Skorpióval együtt. Ideges bél-panaszok, a hipochondria, a hasnyálmirigy-gyulladás.

Külseje: Termete karcsú. Járása bizonytalan, lassú. Csontos alkat - combja vastag. Haja vékonyszálú (sok fodrász van köztük). Homloka magas, tiszta. Arca Mona Lisa-szerű. Szeme értelmes, bizalmatlanságot sugárzó. Szemöldöke vékony. Orra egyenes, vagy nagy sasorr. Ajkai kifejezetten vékonyak. Fogai aprók, hosszúak - idegesen eszik, kapkod. Álla fejlett, hegyes - gyakori a Merkúr-gödör. Nyaka inas, sovány. Arca ovális. Füle szabályos - nincs fülcimpa (vagy nagyon kicsi). Válla sovány, sótartós - nőknél kis mellek.

Ismert Szűz aszcenensű:

Marlene Dietrich
XVI. Lajos
F. Chopin
Zeppelin Faraday

Ismert Szűz Napú:

XIV. Lajos
Richelieu bíboros
Tolsztoj
Goethe


Mérleg aszcendens

Ura ennek is a Vénusz. Levegős, kardinális, pozitív, nyitott, őszi jegy, a hetes házzal analóg.

Kulcsszavai:

Társcentrikus
Szép
Harmonikus
Szerelmes
Diplomatikus
Könnyed
Megértő
Békés


A Bikával együtt uralja a Vénusz - de mint látni fogod, ég és föld... Itt a levegős jelleg erőteljes.

Egyik legfőbb tulajdonsága a tökéletes lelki egyensúlyra és a harmóniára való törekvés. Nagy ívben kerül mindent, ami a legkisebb zavart idézhetné elő lelkivilágában. Sohasem vegyül mások veszekedésébe - sokkal inkább elvisel kisebb igazságtalanságokat is, semhogy még a kétségbevonhatatlan igazáért  erővel vagy erőszakosan kényszerüljön fellépni, vagy jogait kiharcolni. Nincs tehetsége a támadáshoz, a harchoz, a küzdelemhez - ő a béke embere.

A Mérleg jegyére jellemző a harmónia, a béke, a szeretet, a remény, a szépség, a kényelem, az egyensúly - szülötte ezért a legalkalmasabb az emberi együttműködés minden fajtájára. Lehet társ, munkatárs, vezető, közvetítő. Nem nagy igényű - csak a szépségre és a külsőségekre.  Szép lakás, díszesen megterített asztal, ízléses környezet, előkelő vendéglő, jól öltözött férfiak és nők társasága. A lármás, hangos szórakozásokat nem szereti.

A kínos rend, a pedáns tisztaság messze áll tőle. Ez már fáradságot, kényelmetlenséget jelentene számára, ami már nem kellemes. Nála egészen különös középutat láthatunk: a mindenki számára látható dolgok ragyognak, rendben vannak - de a fiókba, szekrénybe ne nézz be... Különben szereti ott is a rendet -    ha más gondoskodik róla.

Amit ma megtehetsz - halaszd holnapra - vallja a Mérleg. Elhagy válaszokat, lenyel feleleteket, ha azok bizonytalanságot vagy kellemetlenségeket okoznának. Reméli, hogy az idő új helyzetet teremt, melyben a válaszadás feleslegessé válik. Az igazságot is - ha az kellemetlen, vagy mást sért, csak elfátyolozottan mondja ki - de ha örömet szerez, nyíltan beszél. Meggyőződése - úgyis tudja mindenki róla, hogy csak tapintatból, szeretetből hallgatja el a tényeket. Ha írásaiból a tényeket akarjuk megtudni, a sorok közt kell olvasnunk.

Kitűnően megállja helyét reklamációs irodákban - ellentétben a Kossal. Ha valaki megbántja, keresztülnéz rajta. Ha pedig már végképp nem kerülhető el a harc, a vita, akkor is tudja, hogy sok út vezet Rómába. Azt is tudja, hogy egy szerencsés tárgyalás és kiegyezés százszor jobb, mint tíz megnyert per.

Igen jó a szépérzéke. Szereti is magát cicomázni - ő a kozmetikusok, fodrászok leggyakoribb látogatója. Ellentétben a Bikával -  ha nyolc gyűrűje van, csak a legszebbet, vagy az alkalomhoz legillőbbet veszi fel - egyet és nem nyolcat. A zenében fel tud olvadni. Kitűnő táncos - általában is - mozgása az összes jegy közül a legharmonikusabb, legkimértebb. Az a mozdulat, ahogy cigarettával kínál - utánozhatatlan. Próbáltam...

Jó színész és jó utánzó. A művészek nagy többsége közülük kerül ki. Szeret minden sportot, amely ügyességet igényel és nem testi erőt. Ökölvívást utálja. Kézügyessége igen jó. Munkájában mindig akad valami felületesség, apró hiba, elszaladás - de azért igen jól adminisztrálja magát. Közlékeny. Cselekedeteit az érzelmek vezérlik - és mégis - ezek az érzelmek egy bizonyos értelmi-szellemi kontroll alatt állnak. Kardinális jegy lévén nagy energiával esik neki dolgoknak, csekély kitartása nem mindig engedi meg a befejezést - megunja, sutba dobja a dolgokat, és hamar új témát, új játékot keres. Erős az önállóság-érzete. Személyes szabadságára nagy súlyt helyez - hevesen tiltakozik minden megkötöttség, kötelezettség ellen. Életvidám, optimista - érzelmi reakciói igen gyorsan változnak. Kedélyhullámzásokra hajlamos. Idealista típus, lelkesedése azonban sohasem viharos.

Alacsonyrendű Mérlegekből kerülnek ki a házasságszédelgők, csalók, kerítők - ezek felületesek, az egyik kocsmából a másik kocsmába járnak, hajszolják a szenzációkat, aljasul, gonoszul keverik a kártyát. Tipikus Mérleg-bűnözés a méregkeverés. Nagyon hajlik a hízelgésre - szereti, ha dícsérik, annak ellenére, hogy becsvágya elenyésző, és még akkor sem törekszik dicsőségre, hírnévre, ha már nagyot, különlegeset, maradandót alkotott. Valódi érdeklődési köre a családján belül marad - más nem nagyon érdekli. Ha véletlenül ingerült lesz, nagyon hamar lehiggad és megbocsájt.

Érdekes, hogy nem intelligens - hanem okos, mint a kígyó. Igazságérzete rendkívül fejlett - belátó, segítő, ő az igazi békebíró. "Neked is igazad van és neked is igazad van - csak hagyjátok már abba..."  Diplomáciai készsége az összes jegy közül a legjobb. Szereti a szórakozóhelyeket - ritkán található meg otthon ülve. Felfogása az erényről és az erkölcsről bohém. Szeret a saját útján járni - nehezen tűr maga felett bárkit - ahhoz nagyon szabadságszerető. Túl érzékeny, túl érzelmes és mégis - mindent egy szellemi szűrőn keresztül vizsgál. Nagyon fontos számára, hogy a környezet miként értékeli őt - ennek a lehető legkedvezőbbnek kell lennie.

A Mérleg típus szexualitása egészen különleges. Inkább a kísérő jelenségeket értékeli, amelyek esztétikai élvezetet szereznek neki - erotikája hűvös, tompított, különösen nőknél hideg. Hogy partnerével együtt érezhessen, csábító környezet (színház, bor, zene) szükséges. Erőszakos férfinak Mérleg nővel sohasem lesz szerencséje - egy jégcsappal többre megy... Mérleg nő szépségére (még indokolt esetben se) tegyél negatív megjegyzést - "...ma egy kicsit kócosabbnak látlak..." vagy "...ugye múlt héten is ez a blúz volt rajtad?..." - egyenértékű három és fél tonna nitroglicerin kétszáz méteres zuhanás utáni robbanásával - bár ezt nem mutatja - csak lelkileg, belülről - így éli meg.

Mérleg nőnél senki nem csavarja jobban az ujja köré, senki nem teszi jobban rabszolgájává férjét. A Mérleg férj jó házastárs - de házasélete csak akkor marad normális, ha minden megszokottat, köznapit a partnere ügyesen kikerül, eltávolit. Ha mégis válásra kerül sor, a Mérlegnek ez annyi, mintha lyukas zsebéből egy pénzdarabot elvesztett volna - pár percnyi bosszankodás, aztán jöhet a feledés...

És még egy veszélyes pontja van a Mérleg típus erotikájának: a hiúságát ki kell elégítenie - bármi áron. Bármennyire is tompított a szexualitása, de miután ezzel hiúságát legyezgetheti, csapong virágról virágra, mint a pillangó. Rendkivül társcentrikus, ha nincs partner, nagyon gyorsan keres valakit. Nem élményt keres, hanem hódításai számának növelését. Hűtlenségét természetesnek veszi, és nem képes megérteni, mi van ezen kivetni való.

Egészségi vonatkozásai: Testrésze a csípőtájék. A vesemedence, a kiválasztó rendszer. Deréktáj, a petefészek, a herék, a húgyhólyag (Skorpió is). A méh - nem mint gyermek-hordozó, mert az Hold és Rák, hanem mint méhnyak-rák például. Reuma és bőrbetegségek.

Külseje:  Termete formás, arányos, idősebb korra hízásra hajlamos. Mozgása könnyed, harmonikus, ritmikus. Haja világos, dús, selymesfényű. Homloka magas, domború, tiszta. Szeme világos, szelíd, nem  kidülledt. Szemöldöke ívelt. Orra nagyobb, mint a Bikáé - egyenes, keskeny, görögös. Ajka, szája közepes, nevetése széles. Fogazata gyöngysor-szerű, egyenletes. Álla gömbölyű, kerek, nem erélyes. Nyaka arányos. Arca szép, gömbölyded, kétoldalt gyakran Vénusz-gödör. Fülei kicsik, formásak - fülcimpa vagy nincs, vagy kicsi. Válla telt, gömbölyű. Keze párnás. Lábfeje viszonylag nagy.

Ismert Mérleg aszcendensű:


Napoleon
Oscar Wilde
Isaac Newton
Pasteur

Ismert Mérleg Napú:

Wallenstein
Clemenceau
Dreyfuss
HindenburgSkorpió aszcendens

Két ura van: a Plutó és a Mars. Vizes, fix, negatív, zárkózott, őszi jegy, a nyolcas házzal analóg. A három legerősebben karmikus jegy egyike (a Halakkal és a Szűzzel).

Kulcsszavai:

Szélsőséges
Céltudatos
Erélyes
Szenvedélyes
Féltékeny
Mániákus
Lobbanékony
Intuitív

Fojtogató mennyiségű energia fűti. Hatalmas ellentmondások - vizes jegy, tüzes uralkodóval - belső forrású egyensúlytalanság. Ki lehetne tenni rá a táblát: "Vigyázat, robbanásveszély!" Örök harc folyik benne, szünet nélkül. Ez teszi rejtélyessé, nehezen megérthetővé. A tűz aktivitást ad, - a víz passzívvá tesz. A tűz makacs ellenállást kelt, - a víz alkalmazkodást jelent. A két ellentétes elem hatásaként a Skorpió jegyű könnyen lesz haragos és elutasító, szeretete gyorsan változik gyűlöletté, szenvedélye megvetéssé. A szélsőségekben nyilvánul meg a teljes Skorpió. Vagy mindent vagy semmit. Vagy fekete vagy fehér, vagy tűz vagy víz. A középutat csak idős korára (vagy sohasem) ismeri meg.

Semmit nem tud úgy csinálni, meg ne kérdezze: "miért?" Gyerekeknél gyakori, hogy ezzel játszanak: miért, miért, és megint csak miért. A Skorpiónál ez megmarad felnőtt korra is. Jelleme is kettős - de ez sosem vegyül (mint az Ikreknél) - két különálló egyedet jelent - vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Az egyik pillanatban angyal, a másikban ördög. Az egyik oldalon materialista, ugyanakkor a misztikum is leköti. Teljességgel kiszámíthatatlan. Társaságban hol szeretetreméltó, hol pedig neveletlen. Hol az érzései vannak felül, hol meg az értelme.

Vasakaratú, harcias. Terveit minden áron megvalósítja. Sohase keveredik nevetséges és lényegtelen dolgokba. Harciasságában nem kerüli ki a veszedelmeket - sőt túl is lépi a határokat. Ilyenkor nem kímél senkit és semmit - még önmagát sem. Hajthatatlan és makacs. Erőszakos - észre sem veszi, amikor csíp, szúr és vág. Amikor figyelmeztetik: csodálkozik, nem tudja megérteni, hiszen ő ezt természetesnek találja, és nem akar senkit sem bántani...

Vitákban is szélsőséges. Addig erőlteti, amíg borotvaélen nem táncol a helyzet. Gunyoros megjegyzései, visszavágásai élesek, kíméletlenek. Érdekes, hogy nem csak szemtől-szembe támad, mint a Kos. A Skorpiónál nem számít az eszköz, a mód - ezeket szentesíti a cél. Ha már a Kosnál tartok (mivel az is Marsikus jegy), a Kos meg tud bocsátani - a Skorpió soha. Ha látszólag ki is békül, belülről ott marad a fullánk, és csak a megfelelő pillanatot várja, hogy ellenségét esetleg halálra marja...

Mindezekkel együtt szörnyen fegyelmezett. Nagy a fájdalom-tűrő képessége - kínzással semmire nem mennének nála. A nagy mélységek és a nagy magasságok jellemzik. Jó asztrológusok is. Beleérző és belelátó képességük az összes jegy közül nekik a legjobb - a legjobb nyomozók, pszichológusok. Roppant intelligensek. Nem elégszenek meg a felszínes ismeretekkel - lételemük a miért, az okok és az értelem kutatása.

Az állatöv nyolcadik jegye - majd tanulod, analóg a nyolcadik házzal, amely nem más, mint - többek között - a halál, a túlvilág, az álomvilág háza. Így a Skorpió az álmot tulajdonképpen egyfajta halálnak, az ébredést újjászületésnek éli meg - ezért csodát tesz náluk a jó alvás, a mély álom. Ébredés után szüksége van egy jó időre, hogy magához térjen, ilyenkor nem szabad zavarni őt. Először egyórai előkészület szükséges, hogy munkával szembeni ellenállását leküzdje, aztán a fokozatos belemerülés a munkába. Amilyen nehezen kezd hozzá, olyan kitartóan és energikusan dolgozik. És mint szélsőség, nála jelentkezik alvás előtt a halálos fáradtság, és ébredéskor az  újjászületés.

Igazi Skorpiónak nem volna szabad telefont tartani - semmi nem bosszantja jobban, mint amikor valamibe belemerülve megszólal a telefon, vagy a csengő. Fix jegy lévén szereti a jó életet, a kényelmet, a jó étkezést, a pénzt és a tulajdont. Az egyszer elért pozíciót minden áron megtartja - e cél érdekében nem válogat az eszközökben. Nem hagyja magát elnyomni. Szervezete szívós, önfegyelme igen nagy, titoktartó képessége felülmúlhatatlan - a Halakkal vetekszik.

Idealista, ingerlékeny, heves és szenvedélyes. Féltékeny típus - nála a vetélytárs le-vitriolozása annyi, mint nálad a "...ne haragudj, a hölgy velem van..." megjegyzés. Ha a Kos szájon vág, az sem kellemes - de ha a Skorpió, kihullik négy-öt fogad. Négyszer tapossa agyon a bogarat...

Kitűnő intuíciójú. Képes megálmodni előre eseményeket. Különösen erős hipnotikus képessége van - a szeméből is valami megigéző varázs árad. Mások titkaiba is imád belenézni - észrevétlenül szedi ki rejtett gondolataidat. Pár elejtett szó, és egészen különleges és biztos kombinációs készsége miatt máris megdöbbentő bizonyossággal áll előtte a kép.

Temperamentuma igen bonyolult. Hol nemtörődöm, hol pedig lobbanékony. Az igazi robbanás csak akkor áll elő, ha az izgalom huzamos időn át tart.  Öntudatos, és biztos a dolgában, fellépése határozott. Büszke, különösen szellemi képességeire - egészen a beképzeltségig. Mindig a saját útján jár, a kényszert nem tűri, a korlátozást nem bírja. Jó a helyzet-felismerő képessége. Látóköre széles. Sokoldalú, alkotóképes, kitartó munkaerő, termékeny. Memóriája és ítélőképessége elsőrangú. Mint diplomata is jól megállja a helyét. Magától és másoktól is sokat követel. A legönzőbbnek tartják valamennyi jegy közül, mert célját szívós akarattal és erővel harcolja ki, másrészt pedig lenyűgöző akaraterejével mások felett uralkodik. Pedig nem önző. Legfeljebb lelki és szellemi tulajdonságaiban az. Önzése az ismeretek és titokzatosságok halmozása, tudásszomj, makacs vágy a tekintélyre, harc az elsőbbségért - és mindegy, hogy kivel harcol, látható, vagy láthatatlan, ismert vagy ismeretlen az ellenség. Előjogaira önző, vagy féltékeny. A Skorpiókból kerülnek ki az emberiség lángelméi, legnagyobbjai.

Szexualitása (az Oroszlánnal együtt) csúcs. Lángolóan szenvedélyes. Viszonyai azonban nem túl tartósak, gyakran házassága sem. Ha vágya már nem nyer tökéletes kielégülést, új utak felé indul. Gyakran fordul elő szexuális gátlás is náluk - itt is a kettősség, a két szélsőség - hol gátolt, hol csúcsokat dönget.

Egészségi vonatkozásai: Testrésze a nemi szerv(ek) - nemcsak férfi. A hólyag, a végbél-tájék. A gát. A prosztata. Az orr. A torok és a nyaktájék.

Külseje: Vagy 150 cm, vagy 200 cm - a két szélsőség. Ha ül, óriásnak néznéd, ha feláll, kiderül, hogy milyen alacsony. A felsőteste aránytalanul nagyobb. Lába rövid. Nagy fej. Haja vörös vagy sötét - hamar őszül. Dús, összenőtt szemöldöke megőrzi a színét. Szemöldök felett dudorok. Orra nagy, csontos, formátlan. Ajkai duzzadtak. Nagy száj. Alsó ajak előrébbáll, mint a felső. Álla előreugró, széles. Nyaka erős, izmos. Arca markáns, csontos - ritka szőrzet fedi. Válla széles.

Ismert Skorpió aszcendensű:

Leonyid Brezsnyev
XIV. Lajos
W. Churchill
J. V. Sztálin
Edison
Mata Hari

Ismert Skorpió Napú:

Mária Antoinette
M. Luther
SchillerNyilas aszcendens

Ura a Jupiter. Tüzes, labil, pozitív, nyitott, őszi jegy, a kilences házzal analóg. Kettős jegy.

Kulcsszavai:

Bölcselkedő
Fölényes
Optimista
Becsületes
Felületes
Lelkesedő
Nagyvonalú
Toleráns

A legkedvesebb típus. Lelkesedő, viszont kitartása nincs. Realitása sincs - megszüli az ideát, gondolatban végre is hajtja, de a valóságban ez már nehéz neki. Hiú arra, hogy ki mit mond róla, fontos a pozitív vélemény. Magas színvonalon akar élni - ha hitel kell, felveszi - aztán majd megadja, ha tudja (és tudja, ebben is segíti a legnagyobb szerencse-bolygó, a születési uralkodója,  a  Jupiter). 

Lelkessége, idealizmusa kedvessé teszi - szépen tud lelkesíteni - fogjuk meg és vigyétek. Elindít valamit - ő is elindul, igen könnyen, de ugyanolyan könnyen le is lankad. Nagyvonalú, nem fösvény - sosincs pénze, de mindig lesz... Lelkesedik az elvont dolgokért, imád filozofálni, de a mélységekig nem jut el. Kiváló író, a nagy igazságok keresője, jó szövege van. Akkor is tud, ha nem tanul. Toleráns természetű, saját magából indul ki. Hamar bocsájt.

Tettre kész, gyors, vállalkozó kedvű, bátor, uralkodni vágyó, lelkesedő és becsvágyó - szóval minden megvan benne, ami a tüzes jegyeket jellemzi. Labil jegy lévén jól alkalmazkodik, intellektuális, sokoldalú, nyugtalan, aktív. A fotel kidobja. Hiányzik belőle például a tüzes Oroszlán állhatatossága, a tüzes Kos csökönyössége. Nyílt és nagyvonalú. Őszinte. Viszont eléggé kiszámíthatatlan - valami robbanó mindig van benne. Hirtelen elhatározásaival és gyors cselekedeteivel környezetét alapos meglepetésekben részesíti. Idealizmusa hatalmas, egy eszme könnyen fellelkesíti. Fellángolása hamar lelohad - ugyanúgy mint hirtelen haragját is gyors csillapulás és felejtés követi. Viszont erősebb sértést vagy csalódást sohasem felejt el.

Igen nagy a szereplési - és becsvágya. Személyének előtérbe helyezését állandóan túlzásba viszi. Magas fokú önérzete, biztos fellépése segítségével nincs szüksége ökölharcra, gyilokra. Csak a valódi tekintélyeket ismeri el - távol tartja magát olyan eszmeáramlattól, forradalmi megmozdulástól, amely pusztít, rombol, a meglévő értékek megsemmisítésére törekszik.

Személyének súlyával és tekintélyével eredményesen gazdálkodik és kelt hatásokat. Jó érzéke van a joggal kapcsolatos területekhez - gyakran található jogi-igazságügyi területen. Külföld, külügy, külkereskedelem szintén a sajátja. Kitűnő diplomata, kár, hogy nincs jó emberismerete. Szívesen segít másokon, adakozó, gyermekszerető. Aljasságra még a legdiszharmonikusabb Nyilas sem képes - viszont felületessége miatt csaló vagy szélhámos válhat belőle, de ilyenkor is megmarad benne az erkölcs valamilyen nyoma, amely visszavezeti a helyes útra.

Szeret túlozni - nemcsak evés-ivásban. Hazugnak tartják, pedig csak mindent eltúloz - ez neki lelki szükséglete - képességeit, élményeit, munkakedvét, pontosságát. Végeredményben felvág, fontoskodik. Imádja saját magát hallgatni, valósággal megrészegül a saját hangjától - nagy gesztusokkal beszél, ezzel akarja elhitetni, hogy ért a dologhoz. Igen közlékeny, de hogy másokat is meghallgasson, arra már nincs türelme. Amit ő tesz az rendkívül fontos, pótolhatatlan, amit más tesz, más akar - nem érdekes.

Valódi életművész. Sosincs nyugta - állandóan élvezi az élet örömeit, melyeket a Jupiter (főleg 40-42 éves kor után) biztosít is neki.
Szónoklatával, előadásával, magyarázatával még abban is képes kétséget támasztani, aki pedig holtbiztosan tudja, hogy nincs igaza. A népszónokok nagy százaléka a Nyilas jegyből kerül ki. A dolgok mélysége nem érdekli. Intuíciója kitűnő - ítéleteiben, elhatározásaiban gyakran csak erre hallgat. Az értelem csak az érzelmek után kullog valahol, ezért cselekszik gyakran elhamarkodottan. Tulajdonképpen mindent elszeleskedik, kitartása hamar lankad, szenvedélyes akarata eloszlik. Ugyanakkor nem szereti a bírálatot, a kényelmetlenséget - még a legjobb akaratú kritikát is gyanakvással fogadja.
A diszharmonikus Nyilasok között sok a Don Quijote és Háry János típus. Rosszabb esetekben veszedelmes is tud lenni, mert úgy tudja behízelegni magát az emberek szívébe, hogy azoknak eszükbe sem jut gyanút fogni. Ekkor sem a súlyos bűncselekmények jellemzőek - csalás, szélhámosság, kalandorság - nőknél prostitúció.

Szervezete szívós. Késő öregségig megtartja ruganyosságát - tíz évet bármikor letagadhat. Jellemzően igen hosszú életű - a legszebb öregember. Állandóan utazik - vagy azért mert szeret utazni, vagy a munkája ilyen. Ha nincs anyagi fedezete a hosszú távoli utakhoz, képzeletben megy - de abban nagyon messzire. Szereti a sportot - főleg az úri sportokat (tenisz, vitorlázás, lovaglás...) Vadászni is szeret. Képes egyetlen lapra feltenni mindent - hazardírozó típus. Játékos természete gyakran elragadja és szegény Jupiter nem győz fokozott ügyeletet tartani, hogy 40 éves kora előtt ne veszítsen,- és 40 után meg hogy nyerjen. Elég nagyképű, a gyengébb minőségű dolgokat lenézi - ha nem vehet jobbat, elegánsabbat, inkább nem vesz semmit.

Erősen erotikus, de megvan hozzá az önuralma, mértékletessége, tehát nem leng ki. Szexualitása is összefügg szellemiségével - ezért hajlik a plátói szerelem felé is. Kitűnő udvarló és jó partner. Lovagias a partnerével szemben - viszont ez is szalmaláng-szerű, ezért fordul elő sűrűn a válás, különköltözés, elhidegülés. Ilyenkor is megőrzi azonban regényességét, és megmarad a pajtási jó viszony még akkor is, amikor a szerelem már elmúlt. Diszharmonikus Nyilasnál az e bekezdésben írtak komiszabbul, embertelenebbül zajlanak le és csak ha más is látja, akkor disztingvál valamennyire.

Egészségi vonatkozásai: Testrésze a felső comb és a felső kar. A gerinc alsó része. A csípőtáj, az ischiás ideg. Comb-törés, érproblémák, légúti problémák. A máj, a hasnyálmirigy - az inzulintermelés.

Külseje: Atlétikus, nyúlánk, izmos termet - később hízásra hajlam. Hajának nincs tartása. Hamar őszül és kopaszodik. Homloka magas, boltozatos. Szemei mélyen ülnek, sötétek, hamar karikásodnak. Orra vastag, erős, orrcimpa kidudorodik. Felső ajak ráborul az alsóra. Szája nagy, ajkai nem vastagok. Fogazata szabálytalan, sárga alapszínű. Hangja erős. Tokásodásra hajlamos. Nyaka izmos, karcsú, később telt. Arca ovális, mindvégig fiatalos. Bőre pirospozsgás. Erős fülcimpái erősen csigavonalúak. Fülei nagyok. Vállai még az Ikreknél is keskenyebbek.

Ismert Nyilas aszcendensű:

Roosevelt
Nietzsche
Heinrich Heine

Ismert Nyilas Napú:

Stuart Mária
I. Károly angol király
Babits Mihály
Walt Disney
 
 


Bak aszcendens

Ura a Szaturnusz. Földies, kardinális, negatív, zárkózott, téli jegy, a tízes házzal analóg.

Kulcsszavai:

Megfontolt
Nagyravágyó
Számító
Gyakorlatias
Ambiciózus
Tartózkodó
Gátlásos
Kitartó

A legracionálisabb az összes jegy között. A megfogható dolgokkal szeret foglalkozni. Ambíciózus, tudatosan él. Hivatáscentrikus, mindent vállal a hivatásáért, lemond a szerelemről, a családról, mindenről  - ha kell. Lent kezdi és lépcsőről-lépcsőre - nagy ugrások nélkül - jut el a csúcsig.
Nem várhatunk tőle szeretetet, érzelmeket. Zárkózott típus, gyanakvó, fél csalódni, nehezen viseli a kudarcot. Gátlásos, nehezen ismerkedik. Jóval idősebbnek tűnik a koránál, egyébként is koravén. Nem játékos (maximum sakk, bridzs). Jó tervező, a jövőnek épít, neki a jövő a fontos - precíz, megbízható, a munkaadók álma. Kővel - építészettel és bankkal kapcsolatos legtöbbjük előfordulási területe.

Mindig épít - házakat, álmokat, rendszereket, elméleteket, rangokat, rendeket. Munkájában, tervezésében, vonalvezetésében csak a fontosat tartja szem előtt, az apró kérdésekkel nem foglalkozik. A részleteket, az árnyalatokat másra bízza. A végcél a lényeg. Egész életében felfelé törekszik, mindennél fontosabb lételeme a szolgálat, a hivatás, a munka, az előléptetés, a kitüntetés, a rang és a hatalom. Nyugodt, - tisztában van azzal, hogy eredményt csak verejtékes fáradsággal, sok akadály elhárításával érhet el, de a megkezdett dolgot akkor sem hagyja abba, ha számításait keresztülhúzza valamilyen előre nem látott szerencsétlen körülmény. A sikertelenség nem bénítja meg, nem izgatja fel, zsörtölődés, harag vagy kétségbeesés nélkül, ugyanazzal a szívóssággal dolgozik tovább és halad fokról fokra felfelé.

Hatalmi törekvésében az erőszaktól sem riad vissza. Túlzott becsvágyában olyan tettekre, olyan eszközök használatára is képes, melyek emelkedésében megállítják vagy visszavetik - hiszen ura a - Szaturnusz - jelenti a bukást is. Nagyon hasonlit a "Ki nevet a végén" nevű társasjáték szenvedő bábújára, amelyet már kilencszer kiütöttek. De nem csügged - gyakran felfelé görnyed és lefelé tapos...

Mindenben otthon van, ami praktikus. Ha van is benne valamennyi magasabbrendű ideális vágyódás, azt akkor is kordában tartja a hideg, számító ész, mely szinte lehetetlenné tesz minden lelkesedést, fellángolást. A józan ész szavára hallgat. Sohasem teszi fel kártyára a pénzét, szerencséjét kierőszakolni meg sem kiséreli. Ő a munka, a kötelesség embere, aki odaadással és szorgalommal kívánja a célját elérni. Nem vezető típus, aki magával tudná rántani a közösséget, a tömeget. Mint munkás kifejezetten pontos, megbízható, lelkiismeretes és nagy felelősségérzetű. Kitartása hihetetlenül nagy. Szokásai erősek - ha hozzászokik egy ruhához, helyhez, többé nem lehet elcsábítani tőle. Ugyanilyen szívósan ragaszkodik megszokott íróeszközéhez, asztala berendezéséhez, környezetéhez, meggyőződéséhez.

Pesszimista - feketének látja a dolgokat, hogy kellemesen csalódhasson. Próbára teszi az embereket és öröme telik abban, ha a próba sikerül. De ha nem sikerül, akkor sem érzi magát csalódottnak, szerencsétlennek, hála pesszimista alapállásának - már úgyis úgy indult neki, hogy nem sikerül...

Minden új helyzettel, emberrel, feladattal szemben bizalmatlan. Az élettől sem vár sokat. Ellenségesnek vél minden újat, - legyen az jelenség, személy, munkahely, útvonal, bármi. Nagyon ritkán kezdeményez, de ha mégis, nagyon meggondolja. Az igazi Bak jegyű ezen a ponton vágja földhöz ezt a könyvet, mondván "ennek a fele sem igaz!". Semmi negatívat nem ismer el magáról - esetleg annyit, amennyit kénytelen - de hogy ő, pont ő, ő lenne az, aki lefelé tapos... Megköveteli a teljesített szolgálatért az elismerést, a tiszteletet - ezt ki is tudja erőszakolni. Ha nem kapja meg, szeszélyes, hallgatag, mogorva és önző lesz. Egyébként is - föld-jegyhez méltóan igen anyagias - szívesen küzd a legkisebb haszonért is, a pénzszerzésben igen találékony.

Mélabús temperamentumú. Nehezen hozható ki a sodrából, de ha megharagszik, igen hosszú időre van szüksége, hogy megnyugodjék. Haragtartó és bosszúvágyó. Akarata határozott, kemény, állhatatos, szívós, és kitartó. Lassúsága és nehézsége keménnyé, hideggé teszi. Ugyanakkor alapos és tárgyilagos is. Okos diplomata,  és kitűnően szervez. Az embereket társadalmi rangjuk szerint ítéli meg, belső értékeiket figyelmen kívül hagyja. Itt vágja másodszor földhöz a könyvet.

Kritikája erős és kemény. Ritkán szólal meg, keveset beszél, de szavainak súlya van. Írásban jobban vizsgázik, mint szóban. Sokat ad a méltóságra és a fegyelmezett tartásra. Egyszerű, takarékos, igénytelen. Gyakran van visszavonulási kényszere, egyedüllét-érzése. Ilyenkor elhagyatottnak, magára maradottnak érzi magát. Ahogy egyre feljebb kerül a ranglétrán, annál jobban erősödik nála a gátlásosság, az elhagyatottság érzése.

Egyébként beszédmodora nyílt, viszont sokszor sértő is. Nehéz a barátságába férkőzni, de ha valaki előtt megnyílik a lelke, úgy igen odaadó és őszinte. Képes vidám emberek között vidámnak mutatni magát. Nem szívesen avatkozik más ügyeibe és ő sem szereti, ha beleszólnak a dolgaiba. Szereti a nyugalmat, a függetlenséget. Önuralma példátlan, emlékezőtehetsége és filozófiai képessége igen jó. Érzései rendkívül mélyek, hangulata hullámzó - mindkettő értelmi kontroll alatt.
Fiatalságából hiányzik a gondtalanság és öregségéből hiányzik a fáradtság. Dolgos, szorgalmas és alapos az első leheletétől az utolsóig - felületes embert ebben a típusban - legyen akár alacsony- vagy magasrendű - nem találunk. Nem misztikusak - nem emlékszem Bak jegyű kliensemre. Ha véletlen mégis (valamelyest) elfogadná a misztikát, a metapszichikát: azt nagy titokban tartaná - nehogy kinevessék...

A leghosszabb életű emberek. Szervezetük szívós, hála a Szaturnusznak, a sok fájdalommal, keserűséggel együtt megadja a szívós kitartás erejét is. Önző - ennek oka félénksége és kishitűsége. Takarékossága gyakran fösvénységgé válik. Kicsinyes - nagyon felingerli, ha pl. étel-maradék elpocsékolódik - ellensége a pazarlásnak. Fél a haláltól - kerül is minden ezzel kapcsolatos kérdést.
Szerelmi ügyekben külsőleg nagyon tartózkodó és zárkózott, de a nemi élet kérdései nagy harcokat idéznek elő belsejében. Fiatalságában a másik nemről fantasztikus elképzelései vannak, gyakori a késői korig (30-35 év) tartó önkielégítés. Itt vágja harmadszor földhöz a könyvet, én meg itt kérek előszőr elnézést: OK. Legyen 27 év.

A Bak nő a házasságban szigorú és kemény. Gyermekéből és férjéből tökéleteset akar nevelni. Ő képviseli az asszonyoknak azt a fajtáját, mely a klubból későn hazatérő férjet nemcsak erkölcsi prédikációval várja...

Egészségi vonatkozásai: Testrésze a térd és a könyök. Csontrendszeri problémák, rheuma, ízületi bántalmak. Támasztórendszeri és bőr- (nem fertőző) betegségek. Gyomor és anyagcsere betegségek.

Külseje: Szögletes, szikár öreges termet. Lassú, merev mozgás. Haja sötét, ritka, merev, halántéknál kopaszodó. Homloka magas, meredek, tetőnél szögletesen hátrahajló. Szeme sötét benyomást kelt, lesütve hordja, szemöldöke seprűs. Erősen hajlott orr, orrgerinc vékony - úgynevezett karvaly-orr. Felső ajka hátrább van az alsónál. Száj keskeny, színtelen, kesernyés. Fogazata erős. Álla előreugró, hegyes. Nyaka inas, hosszú, ráncos, csontos. Kiálló ádámcsutka. Arca téglalapszerű, sápadt, pergamen-bőr. Fülei nagyok, elállóak, szőrösek. Válla keskeny, mellkas beesett.

Ismert Bak aszcendensű:
VII. Sándor pápa
Hindenburg
Mazarin bíboros
Blücher generális
R. Schumann
Michelangelo
P.B. Shelley

Ismert Bak Napú:
O. Cromwell
Marlene Dietrich
L. Pasteur
Nostradamus
I. NewtonVízöntő aszcendens

Ura az Uránusz és a Szaturnusz. Levegős, fix, pozitív, nyitott, téli jegy, a tizenegyes házzal analóg

Kulcsszavai:

Független
Eredeti
Ötletes
Emberséges
Barátságos
Különc
Széles látókörű
Távolságtartó

A Vízöntő korszakban élünk - biztos hallottad már. A modern technika, a számítógép, a film - és televízió-művészet, a gépjárműtechnika, az atomkutatás és űrutazás mind ehhez a jegyhez tartozik. Szülöttje széles látókörű, széles érdeklődésű, emberszerető, humánus. Sokat vállal - sokat markol, de keveset fog. A Vízöntők feltalálók, kiváló szellemiségűek. Öntörvényűek, nem lehet a sorba beállítani őket. Ha úgy gondolja, neki úgy tetszik, kifeszít a hálószobájában egy ejtőernyőt, vagy kivágja a farmer-nadrágját négy-öt helyen, hogy jobban szellőzzön. Ha éjjel kettőkor eszébe jut, hogy megy, akkor megy. Teljesen kiszámíthatatlan. Rendszeresen késik, de behozza. Nem hűtlen típus - és ledöbbent néha...

A jegy két ura közül a Szaturnusz a komolyságot, a mély gondolatokat, a valódi elmélyedés képességét adja, az Uránusz pedig az újitó, a reformátor, a modern, az előrehaladás örök serkentője. Kétarcú, kétjellemű - az egyik a szfinx arca, a másik a csörgősipkás udvari bolondé. Az egyiptomi szfinxnek, melynek lába előtt évezredek története zajlott le, rengeteg emberöltő öröme és bánata, boldogsága és boldogtalansága, dicsősége és katasztrófája, kultúrája és tragédiája viharzott el, - ugyanazzal az arccal nézte az események szédületes forgatagát a múltban, amivel figyeli a jelenben és fogja látni a jövőben is. Arca merev, gúnyoros, de rajta mindig ugyanaz a mosoly. Ez a messze tekintő, mindenen keresztülnéző mosoly van a Vízöntő ember arcán is - jobban mondva azon az álarcon, amit mindig magán hord, ha emberrel találkozik. Ő is keresztülnéz a dolgokon, nem árulja el, mit érez és mit akar.

A másik kép a csörgősipkás, akinek külseje megengedi, hogy a legmélyebb igazságokat, a legragyogóbb szellemességeket, a legmaróbb válaszokat dobhassa oda a leghatalmasabb uraknak is. Emlékszünk rá, hogy a Vízöntő levegős jegy, ami szellemi és művészi érdeklődést és tehetséget ad, változatosság-szeretetet, minden újnak a szeretetét - a fix pedig a lassúságot, a szívósságot, kitartást és passzivitást. A két - látszólag ellentétes - tulajdonság valójában egymást egészíti ki, és a középúton találkozva a rosszat megjavítja, a szétforgácsolódást megakasztja, a fantáziát és a képzeletet megköti.

Benne van az isteni szikra (Uránusz-hatás), a lángész valamilyen adottsága. Esetenként a zsenialitás, máskor a különcség jön elő - bár ha meggondoljuk, a kettő nincs is olyan messze egymástól.  Nagy dolgokra hivatott. Magas szellemiségű reformer. Nagyon érdekli minden, ami új, legyen az eszme, művészeti irányzat, technika, tudomány. Hamar bele tud illeszkedni új gondolatmenetekbe, új elgondolásokba. Minden érdekli, ami szokatlan, nem mindennapi. Nagy benne a megismerési vágy, mindent tudni akar. Idealista, lelkesedésre hajló - képzelőereje határtalan.

Türelmes, tapintatos, nemes lelkű, becsületes, hű, megbízható, természetes becsvágyó, jó diplomata. Környezetét észrevétlenül képes befolyásolni, általuk könnyen valósítja meg közvetve akaratát. Nagy az igazságérzete, ezért jó közvetítő, békítő, szerény és mértékletes, modora lekötelező. Akarata erős, állhatatos, akadályt nem ismerő - mégsem önfejű. Nagy emberbarát, kimondottan szociális érzelmű - ugyanúgy tud beszélni egy utcaseprővel, mint egy miniszterrel - nem tesz különbséget ember és ember között. Emberismerete szinte látnoki - belelát a vesédbe. Az emberek ritkán értik meg őt, de ő is ritkán érti meg társait. Valahogy nincsenek azonos frekvencián sosem. Nagyon finoman cizellált eszmevilága eltér a mindennapitól. Kritikája jó, erősen produktív, jó az alkalmazkodó képessége. Egészen eredeti művészi és tudományos beállítottságú. Lelkesedése nem megvalósíthatatlan célokra irányul.

Szeretetre méltó és társaságkedvelő - annak ellenére, hogy a szaturnikus hatásnak megfelelően van benne valamilyen visszavonultsági, egyedüllétre hajtó kényszer is. A lelkivilágának megfelelő embereknek kitűnő barátja, a többitől inkább visszahúzódik, nehogy ellentétre vagy ellenségeskedésre kerüljön sor. Nagy a szellemi függetlensége. Szereti, ha elismerik, de messze áll tőle, hogy nevét népszerűsítse.  Az emberek cinikusnak vélik. Nem hagyja magát kalandokra csábítani, -  ezért meg gőgösnek tartják.

A kivárás embere. Szándékait nem árulja el, ezért álarcot hord - ez nem más, mint a mozdulatlan arc, a gúny és mosoly örökös visszatükrözésével. Minden, ami modern érdekli, de érdekli az ősrégi is, ha az valamiben különleges. Különleges matematikai képessége van, filozófiai adottságai is igen jók - bár bölcsességét néha furcsa gondolatok kísérik.

Szívós, és az elért eredményeket vasmarokkal megőrzi. A felületesség és a félmunka nem az ő eleme. A határidőket nagyon nem szereti, de amit elkezdett, mindig befejezi. Egy kis mélabú is van benne, ez azonban sohasem fajul pesszimizmussá. Könnyen felindul, de ugyanilyen könnyen le is higgad és visszatér jó kedélye. Kedélyhullámzása intenzív, hol a felhőkben járó idealizmus, hol pedig a nyomott lehangoltság. 
Ha nincs oka, keres valamit, és az szúként rágja belsejét. Különcködése, kiszámíthatatlansága az összes jegy közül a legnagyobb. Nem szeret kötelékben, megkötöttségben élni. Nem a jogi korlátokat, hanem általában a korlátokat viseli nehezen. A magas típus jó vezető, az alacsonyrendű utcai forradalmár. Mindig annak a pártjára áll mindkettő, amelyik az új eszméket képviseli. Különösen vonatkozik ez  az írókra, festőkre, szobrászokra, művészekre. A levegő meghóditói. Jó színészek és táncművészek kerülnek ki soraikból - arról ismertek, hogy remekül rögtönöznek. Érdekes, hogy a legritkább embertípus - a legkevesebb a Vízöntő jegyű szülött.

Önzetlensége méltán híres. Nemes jóakarat, emberszeretet, önfeláldozás jellemzi. A szerelme is bizonyos fokig szórakozás, játék, barátság - mindig azt kutatja partnerében, milyen új tulajdonságát tudja még felfedezni. Ha már nem talál benne frisset, érdekeset, akkor mélyen elszomorodik. Nehezen szánja el magát a házasságra is. Mivel az Uránusz az uralkodó bolygója, kevés Vízöntő jegyű ússza meg házasságát válás nélkül. Ő ugyanis a házasságban is, a szerelemben is extravagáns, különcködő, újító - ki nem állhatja a mindennapost, a közönségest és a kitaposott utakat. Gyakran a pillanat kormányozza - különcködése perverziókra is elviheti, de ennek sohasem az érzékiség az alapja. Egyébként nem hűtlen típus - válása sem az ő hűtlensége miatt valószínű. Erotikus cselekedeteiben a saját maga szemlélője. Inkább könnyelmű, mint szenvedélyes - de sohasem süllyed a mocsokba.

Egészségi vonatkozásai: Testrésze az alsó lábszár és az alkar. Visszér, boka, a vegetatív idegrendszer. Szembaj, vérkeringési- és szív-problémák. Görcsök bárhol.

Külseje: Középmagas vagy magas, izmos, arányos termetű és darabos mozgású. Világos szőkés, egyenes vagy göndör haj. Homloka magas, boltozatos. Nagy, világos kék vagy zöld szemei értelmesek. Pupillája nagyságát és a szeme színét mintha változtatni tudná. Orra erős, egyenes, széles orrnyereggel. Keskeny ajkak, nagy száj, ami az orrtól messze esik. Nevetéskor a felső fog-íny kilátszik. Nyaka szabályos, szép. Arca ovális, néha kissé szögletes. Nincs fülcimpa. Válla arányos.

Ismert Vízöntő aszcendensű:

Nagy Sándor (Kr.e. 357.)
Lady Pankhurst
Ch. R. Darwin
G. Galilei
Kopernikusz
Robespierre
Mozart
Schubert
Mendelsohn

Ismert Vízöntő Napú:

Jeanne d`Arc
Dickens
Edison
Immanuel Kant
Farrah FawcettHalak aszcendens

Ura a Neptunusz és a Jupiter. Vizes, labil, negatív, zárkózott, téli jegy, a tizenkettes házzal analóg. Kettős jegy. A három legerősebben karmikus jegy egyike (a Szűzzel és a Skorpióval).

Kulcsszavai:

Befolyásolható
Érzékeny
Megtévesztő
Misztikus
Ábrándozó
Fantáziadús
Megértő
Önzetlen

Túlnőtt a Vízöntő lezserségén. Tele van idealizmussal, megértéssel. Óriási empátiája és ennél valamivel nagyobb érzelmi élete van. Nagyon nem stabil, és igen könnyen befolyásolható. Az érték-ítéletével is bajok vannak - a Neptun beködösíti azt is rendesen. Mindenféle szenvedélyre hajlamos (lóverseny, kaszinó, cigaretta, ital, kábitószer, kártya, stb). Sok köztük a médium,- vagy ápolók, orvosok, pszichológusok, misztikusok. Anyagiassága (mely más vizes jegyre nem jellemző) előtérbe kerül - főleg a munka nélkül megszerezhető anyagiak vonatkozásában. Labilis jegy lévén elég megbízhatatlan, link. Kifejezésmódja szegényes - neves írót, költőt keveset találunk közöttük. Sokszor harapófogóval sem lehet belőle kihúzni a szót. Zárkózott szűkszavúsága miatt a társadalmi érintkezést is nehéz vele fenntartani.

Sohasem lehet tudni, mit gondol, mit akar igazán, - jellemét nehéz kiismerni, hiszen a legtöbbször önmagával sincs tisztában. Egy nehéz keresztrejtvény, amelyet saját maga sem képes megfejteni - így megmarad megfejtetlen talánynak. Ő a félreértett, a meg-nem-értett ember. Ezért találkozik - bár teljesen igazságtalanul - élete minden lépésénél bizalmatlansággal. Még legnemesebb segítőkészségét sem képes a tömeg megérteni - főként innen származik életének látszólagos reménytelensége és ösztönös visszavonultsági kényszere. Legszívesebben egy kis zugban húzódik meg egyedül. Ő a tipikus zárda- vagy kolostorlakó. A jövőtől való félelmében az italhoz vagy a kábitószerhez menekül. Az alkohol, a morfium, a kokain sűrű fátyollal borítja be kikapcsolódni vágyó elméjét,- szépre és szeretetre éhes, remegő lelkületét.

Mindenben lemondó. Ha komolyabb akadállyal kerül szembe, hamar feladja a játszmát - mint ahogy más cselekedetében, vállalkozásában is egykettőre reménytelenné válik. Különösen ilyenkor lesz ideges és érzékeny. Negatív és passzív típus - képtelen harcolni, mást legyőzni, teljesen hiányzik énjéből a keménység, ezért még ellenállásra is alig-alig képes, legfeljebb védekezni próbál. Ügyeit önmaga végrehajtani alig tudja, ezért mindig a más segítségére vár, és kétségbeesik, ha a sóvárgott támogatás elmarad. Mivel minden pillanatban kész arra, hogy másokért - minden kérés és hívás nélkül is - akár az életét is feláldozza, azért elvárja, hogy embertársai is hasonlóképpen viselkedjenek és cselekedjenek vele szemben. Természetesen itt éri a legtöbb keserű csalódás.

A keresztre feszített Jézusnak is szimbóluma a Halak jegye. E jegy szülöttjét sok-sok csalódás, bánat, keserűség éri életében - tekintetében a mártíromság csendes zokogása érezhető ki. A sok baj azonban nem töri le, belenyugszik sorsába (egyébként is fatalista), és mélabús lemondással halad tovább. Idealizmusa határtalan - belenyugvási képessége is  hatalmas. Utálja a realitásokat, a világot, a rideg valóságot. Önmagát áltatja, de helyesen is teszi, mert mimóza-szerű lelkének szüksége van arra, hogy megszépíthesse az élet hazugságait, a valóság gyötrelmeit. Képes magát mindennek átadni és mindenben felolvadni.
Vérmessége mindössze annyiban nyilvánul meg, hogy néha düh-kitöréssel reagál,- ilyenkor viszont nem tudja magát kontrollálni, és súlyos sértésekre is képes. Akarata érzésszerű, változó és szeszélyes. Annyira befolyásolható, hogy ő, a született jó ember, ha rossz társaságba kerül, önkéntelenül sodródik a bűnbe. Rabszolgájává válik annak, aki erős akarattal a kezében tartja.
A legkifinomultabb lelki és érzelmi élete neki van. Reá szokták mondani, hogy nem erre a világra való. A gyakorlati életbe nem tud beilleszkedni, és ennek következtében tele van ki nem mondott panasszal és alázatos tűréssel. Általában azonban nyugodt, tartózkodó, negatív. Tele van álmodozással.

Kimondottan kedélyember, aki minden érzelmi benyomásra nyomban erősen reagál. Intuíciója kitűnő - képes megérezni öt perccel előbb, ha megszólal a telefon. Jó szomszéd, vendégszerető, vendégmarasztaló, szerény, igénytelen, jóakaratú, segítő és emberszerető. Felfogó képessége jó, de lassú - amit viszont egyszer megtanult, nem felejti el.

Kettős életűek gyakran kerülnek ki közülük. Az egyik énje puritán családapa, nyárspolgár, míg a másik egy betörőbanda vezére. Kettős jegy lévén mindenből kettő - főleg a titkos szerelemből. Egyébként is titkokból áll az egész élete. Családi titkok, munkahelyi titkok sora teszi izgalmassá mindennapjait. Vallásosságának is alapeleme a titokzatosság. Annál mélyebb lesz vallásossága, minél több misztikumot fedez fel benne, minél több szertartás köti le csapongó képzeletét. Saját magával sincs sosem kibékülve. A szétforgácsolódás rá fokozottan igaz. Minduntalan akadályokba, ellenállásokba ütközik, kevés energiája nem teszi lehetővé ezek leküzdését.

Inkább szolgálatra, mint vezetésre hivatott - de nyugodt és barátságos modorával tiszteletet és tekintélyt is tud szerezni. Művészi érzékkel is megáldotta őt a Neptunusz, beleélő képességével teljesen személytelenné tud válni. Különösen a zenében, táncban, festészetben és színészetben képes önmagát is felülmúlni. Szereti a szépet és a pompást. Imádja a kényelmet - és erre szüksége is van. Az alsóbbrendű típus ezt túlzásba viszi és tékozlóvá válik. A lelki érzékenység a primitívebb típusnál puhaságban, ingadozásban, nőiességben mutatkozik (a nőimitátorok nagy része Halak jegyből kerül ki).

Túlérzékenysége a kedélybetegségek egész sorát okozhatja. Főleg mély és nehezen gyógyítható melankólia veszélyezteti. Ítélőképessége nem jó - rengeteg belső ellentmondása és belső elégedetlensége teszi rosszá. Hajlamos a Pató-Pálságra is: "ej, ráérünk arra még". Semmit nem kapkod el. Szereti magát sajnáltatni - a társadalmi életben gyakran azért válik unalmassá, mert csak a saját dolgairól szeret beszélni.

A legtöbb médium Halak jegyű. Önzetlensége, részvéte azonnal jelentkezik, ha szenvedni lát valakit. Ha koldus megszólítja, nem tud elmenni mellette adakozás nélkül, így aztán sokszor és sokan becsapják, kihasználják jóindulatát.

Önzése egyetlen területen működik - ez az erotika. Itt is csak annyiban, hogy házastársát tulajdonának tekinti, és féltékenyen őrzi. Ha csalódik benne, akkor sem lesz hűtlen hozzá, de erotikusan teljesen eltompul. Az anyagiakhoz erősen ragaszkodik, mert érzi, hogy jövője homályos és bizonytalan, ezért a napi kis kérdések képezik önző, apró gondjait. A Halak emberének szerelme a megélhetés kérdéseihez is kapcsolódik, hiszen erősen szem előtt tartja a közös boldogságot, a család jövőjét. Biztos fészket akar rakni, hol elégséges készletet gyűjthet a jövőre.

Szexualitását illetően - mint mindenben - ebben is kettősséget mutat. Idealisztikus, de emellett érzéki tevékenysége is fejlett. Ez az aktivitás azonban sohasem szenvedélyességben, vad hevességben és lángolásban nyilatkozik meg, hanem kizárólag a gyermek utáni vágyban jut kifejezésre (a Halak jegye a legtermékenyebb jegy).

Szerelmi élete egyenletes és tiszta - szex csak azzal működik jól, akit szeret. Ha ilyen partner nem jelentkezik, képes kivárni éveket - a Halak női sokáig maradnak érintetlenek. Házasságra alkalmas, házias, kitűnő családanya, családapa. Erotikája nem vezet magas ideálokhoz, nem is termel ki erős impulzusokat. Lassan, de biztosan folydogál egyenletes medrében és teljesen egybeolvad a személyes szeretettel, a gondoskodással, az odaadással és áldozatkészséggel. Hal-férfit ügyes nő igen könnyen be tud hálózni, aki engedelmesen követi a paphoz.

Egészségi vonatkozásai: Testrésze a láb, a lábfej, a kézfej. Szenvedélybetegségek, gyógyszerfüggőség. Nyirokrendszer. Emésztési és bél-problémák. Érdekes, minden Halak-nak hideg a lábfeje...

Külseje: Hízásra hajlamos (Jupiteri), vagy éteri vékony-megfoghatatlan (Neptuni) alkat. Haja puha, vékonyszálú. Homloka magas, filozófáló. Szeme olyan mint a halé, álmodozó, ottfelejtett, egyébként kék, vagy zöld, vizenyős, kidülledő. Orra puha, husos, pisze, nyomott, kerek. Felsőajka ráborul az alsóra. Szája húsos, mosolya Mona Lisa-hoz hasonló. Fogazata elhanyagolt, hamar romló. Álla tokás, nyaka rövid. Végtagjai is rövidek, vaskosak. Lúdtalp igen gyakori. Arca lágy, duzzadt, enyhén sápadt. Fülei szabályosak, válla kerek. Járása hanyag, lomha. Nekem mindig az a benyomásom: olyan mint egy "óriás csecsemő".

Ismert Halak aszcendensű:
II. Fülöp spanyol király
IX. Pius pápa
A. Schopenhauer
Hebel
Chamberlain
Harold Wilson

Ismert Halak Napú:
V. Károly spanyol király
II. Lipót belga király
VII. Klement pápa
XIII. Leó pápa